Cerca

Vatican News
Ferenc pápa az Úrangyala elimádkozásakor az Apostoli Palota dolgozószobájának ablakában Ferenc pápa az Úrangyala elimádkozásakor az Apostoli Palota dolgozószobájának ablakában  (ANSA)

„Mások szolgálata a mennybe vezető főútvonal” – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa az „első helyek keresésének” betegségéről szólt, amely megfertőzi a világot és nem kíméli az egyházat sem.

Vertse Márta - Vatikán

A Márk evangéliumából vett szakaszt elemezve a pápa rámutatott: a  világ hatalmasai a dicsőség trónusát foglalják el, míg Isten a kereszt kényelmetlen trónját választotta váltságunkért, új életet adva. A mai keresztényeknek is szólnak Jézusnak az Apostolokhoz intézett szavai: „aki első akar lenni, legyen mindenkinek a cselédje”.

Mondjunk le a világi gondolkozásmódról

A vasárnapi evangéliumi szakaszban (vö. Mk 10,35-45) Jézus ismét nagy türelemmel arra törekszik, hogy jobbá tegye tanítványait, világi gondolkozásmódjukat az isteninek térítse meg. Erre Jákob és János ad alkalmat, az a két fivér, akiket Jézus a legelsők között hívott meg követésére. Már meglehetősen nagy utat tettek meg Jézussal és a tizenkét Apostol csoportjába tartoznak. Ezért, miközben Jeruzsálem felé haladnak, - a tanítványok abban reménykedve, hogy Jézus, a Húsvét ünnepe alkalmából ott végre megalapítja Isten országát - , a két fivér összeszedi bátorságát, majd a Mesterhez lépve a következő kéréssel fordulnak hozzá: „Tedd meg nekünk, hogy egyikünk jobbodon, másikunk balodon üljön dicsőségedben”.

Mondjunk le az önzésről és válasszuk a szeretet „veszteséges” útját

Jézus tudja, hogy Jakabot és Jánost nagy lelkesedés tölti el személye és Isten országa ügye iránt, de azt is tudja, hogy elvárásaikat és buzgóságukat a világ szelleme szennyezi be. Ezért így válaszol: „Nem tudjátok mit kértek”. És miközben a tanítványok a „dicsőség trónusáról” beszélnek, amelyen Krisztus Király mellett helyet foglalhatnak, Jézus egy „kehelyről” szól, amelyből inniuk kell, egy „keresztségről”, amelyben részesedniük kell, vagyis kínszenvedésére és halálára utal. Jakab és János, még mindig a remélt kiváltságot szem előtt tartva, nagy lendülettel válaszol: „Készen vagyunk!”. De ebben az esetben sem ébrednek valójában tudatára annak, hogy mit mondanak. Jézus előre bejelenti, hogy inni fognak kelyhéből és ők is megkapják majd keresztségét, vagyis ők is, mint a többi Apostol, részt vesznek keresztjében, amikor ennek elérkezik az ideje. Jézus végül hozzáteszi: „De hogy jobbomra vagy balomra üljetek, azt nem én döntöm el, mert ez azoknak jár, akiknek készült.” Mintha azt mondaná: most kövessetek engem és tanuljátok meg a szeretet „veszteséges” útját, és majd a jutalomra a mennyei Atya gondol. A szeretet útja mindig „veszteséges”, mert szeretni annyit jelent, mint félretenni az önzést, az önreferenciát, és azt jelenti, hogy másokat szolgálunk.

Jézus is azért jött el, hogy másokat szolgáljon

Jézus azután észreveszi, hogy a többi tíz Apostol megneheztel Jakabra és Jánosra, azt mutatva ezzel, hogy ők is a világ szerint gondolkoznak. És ez adja számára a kiindulási pontot tanításához, amely minden idők minden keresztényére érvényes, számunkra is – hangsúlyozta Ferenc pápa. Ezt mondja: „Tudjátok, hogy azok, akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok pedig önkényüket éreztetik velük. Köztetek azonban ne így legyen, hanem aki nagyobb akar lenni, legyen szolgátok, és aki első akar lenni, legyen mindenkinek a cselédje.” Ez egy keresztény életszabálya. A Mester üzenete világos: miközben a föld nagyjai trónusokat állítanak fel saját hatalmuknak, Isten kényelmetlen trónt választ magának, a keresztet, amelyről uralkodva életet ad: „Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon és váltságul odaadja életét sokakért.”

A szolgálat útja orvosság a törtetőknek

A szolgálat útja hatékony ellenszere az első helyeket kereső kórnak; orvosság a törtetőknek, akik ezeket az első helyeket keresik, és ez a kór olyan sok emberi környezetet megfertőz, nem kímélve a keresztényeket, Isten népét és az egyházi hierarchiát sem. Ezért, mint Krisztus tanítványai, fogadjuk be ezt az evangéliumi tanítást, mint felhívást a megtérésre, hogy bátran és nagylelkűen tegyünk tanúságot egy olyan egyházról, amely lehajol a legutolsók lábai előtt, hogy szeretettel és keresetlenül szolgálja őket. Szűz Mária, aki maradéktalanul és alázattal csatlakozott Isten akaratához, segítsen bennünket, hogy örömmel kövessük Jézust a szolgálat útján, amely a mennybe vezető főútvonal.

22 október 2018, 10:41