Cerca

Vatican News
Ferenc pápa a créteili egyházmegyés papokkal Ferenc pápa a créteili egyházmegyés papokkal  (Vatican Media)

Ferenc pápa a francia Créteil egyházmegye papjaihoz: tanúskodjanak a feltámadás erejéről sebzett világunkban

A Szentatya hétfőn délelőtt fogadta a Créteil egyházmegye papjait a Vatikánban. Arra szólította őket, hogy ne féljenek észrevenni az egyház sebeit. Papi szolgálatukat úgy éljék meg, hogy az segítse a fiatalokat a papi és szerzetesi hivatás választásában.

Gedő Ágnes – Vatikán

Az egyház hajója hánykolódik a tengeren

A pápa hozzájuk intézett beszédében mindenekelőtt köszönetet mondott Istennek, aki meghívta és kiválasztotta papjait az evangélium szolgálatára, hogy Krisztus misztériumainak hű tolmácsolói legyenek a nép között. Ma olyan időket élünk, amelyekben az egyház hajója erős ellenszélben hánykolódik, főként egyes tagjainak súlyos bűnei miatt. Annál inkább fontos, hogy ne feledkezzünk meg a papi szolgálat mindennapos hűségéről, amelyet a nagy többség él meg az egyházban. Tudjuk, hogy az Úr hívására válaszolva a Szentlélek ajándéka által lettünk felszentelve, hogy „szuperhősök” legyünk – fogalmazott a pápa. Úgy kaptuk meg a küldetést, hogy tudjuk, megbocsátást nyertünk, hogy a megsebzett, meghalt és feltámadt Jézus példájára váljunk lelkipásztorokká. Küldetésünk az egyház szolgálatában ma is, mint a múltban az, hogy tanúságot tegyünk a feltámadás erejéről e világ sebei közepette. Ezért kell alázatosan járnunk az életszentség útját, segítve Jézus Krisztus tanítványait, hogy válaszolhassanak keresztségi hivatásukra, hogy egyre jobban hirdessék az evangélium, örömét.

Eljuttatni mindenkihez Jézus Krisztus evangéliumát

Ferenc pápa a Créteil-i egyházmegye újraszervezése kapcsán arra biztatta a papokat, hogy ne féljenek szembenézni az egyház sebeivel, nem azért, hogy panaszkodjanak miatta, hanem hogy eljussanak Jézus Krisztushoz. Egyedül ő tud meggyógyítani minket úgy, hogy újra tőle indulunk el és ővele és őbenne konkrét eszközöket találunk arra, miként mutassuk föl az ő életét mindenkinek egy olyan közegben, amelyet szegénység és a szűkölködés jellemez. Ha valami jogosan nyomhatja a lelkünket, az az, hogy sok testvérünk él anélkül, hogy érezné a Jézus Krisztussal való barátság erejét, világosságát és vigaszát. Nincs mellettük hitközösség, aki befogadná őket, az élet értelmének távlata nélkül. Kérjétek, tehát a Szentlelket, hogy világosítson meg benneteket: miként tudjátok papi szolgálatotokban szerethetővé és szeretetteljessé tenni Jézus Krisztus egyházát (ahogy Tiszteletreméltó Madeleine Delbrêl francia misztikus költőnő fogalmazott). A magasságból jövő erő segítségével álljatok mindenki mellé, különösen a megsebzett, kirekesztett személyek mellé – buzdított a Szentatya.

Szeretetközösség, személyes kapcsolat Jézussal

A papi és szerzetesi hivatáspasztorációról szólva a pápa megállapította: ahol élet van, buzgóság, ahol el akarják vinni Krisztust másoknak, ott valódi hivatások születnek. De a papi szolgálat megélésének módja is segíthet a fiataloknak abban, hogy igent mondjanak az Úr hívására és a papságot vagy a szerzetességet válasszák. Ezért függesszék tekintetüket Jézus Krisztusra, a személyes ima, az Isten szavának meghallgatása, a szentségek ünneplése és a testvérek szolgálata révén táplálják a Krisztushoz való kötődésüket. Ápolják a paptestvérek közötti kapcsolatokat, legyenek tanúi annak a reménynek, ami soha nem csal meg. Így a mindennapos nehézségek közepette, saját törékenységükkel együtt megmutatják, hogy az evangélium és a testvérek szolgálatának szentelt élet ajándéka olyan örömforrás, amelyet senki nem vehet el tőlünk. Sugározzák ezt az örömet, mely elmélyül az Úrral való barátságban, és megújul a többi embernek – főként a kicsinyeknek és a szegényeknek - szentelt figyelem révén. Hagyjátok, hogy átalakítson és megújítson benneteket a Szentlélek, és így felismerjétek, mit akar üzenni az Úr Jézus a világnak életünkön és szolgálatunkon keresztül – mondta még a Créteili egyházmegye papjainak Ferenc pápa.

03 október 2018, 14:09