Cerca

Vatican News
Ferenc pápa az Olasz Állami Rendőrség tagjaival Ferenc pápa az Olasz Állami Rendőrség tagjaival 

A pápa fogadta az olasz rendőröket: a gyengék felkarolásával változtassuk meg a társadalmat

Védőszentjük, Szent Mihály főangyal ünnepén, szeptember 29-én fogadta a pápa a Vatikánban az Olasz Állami Rendőrség Országos Társulatának mintegy 7000 tagját. Figyeljenek oda a leginkább elesettekre, akik menekültek, akik elveszítették otthonukat és családjukat, a szegényekre, a betegekre és azokra, akik igazságtalanság áldozatai – biztatta őket a Szentatya.

Gedő Ágnes – Vatikán

Szervezetük alapításának ötvenedik évfordulóján találkozott a pápa az Olasz Állami Rendőrség Országos Társulatával, amelynek olyan civil állampolgárok is tagjai, akik osztoznak a rendőrség ideáljaiban. Hozzájuk intézett beszédében a pápa leszögezte: egy társadalom jólétét nem a többség jóléte adja, vagy majdnem mindenki jogainak tiszteletben tartása. A társadalom jóléte attól függ, hogy mindenki jól él-e, mert „ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi” (vö. 1Kor. 12,26) Amikor nincs törvényes rend és biztonság, akkor ennek a leggyengébbek szenvedik kárát.

Álljanak az utolsók mellé

A Szentatya arra biztatta tehát a rendőröket, hogy vegyék gondjaikba a leggyengébbeket, mert nekik van a legkevesebb eszközük arra, hogy megvédjék saját magukat. A társadalmi igazságtalanság elsőként a szegényeket sújtja, illetve mindazokat akiket „utolsóknak” nevezhetünk. Mai világunkban ők azok, akik elhagyják szülőföldjüket a háborúk vagy a nyomor elől menekülve, és mindent nulláról kell újrakezdeniük; azok, akik elvesztették lakásukat, munkájukat és nem tudják eltartani a családjukat; utolsók azok, akik kirekesztve és betegen élnek, vagy igazságtalanság és visszaélés áldozatai.

A rendőrök az ő érdekükben lépnek föl, amikor megelőzik a bűncselekményeket vagy feltartóztatják az erőszakot és a csalásokat. Ezt teszik, amikor idejüket és energiájukat áldozzák a fiatalok képzésére; vigyáznak az iskolákra, a rájuk bízott területek és művészeti kincsek épségére, vagy éppen konferenciákkal és képzésekkel fejlesztik az állampolgári tudatot.

A keresztény értékek megváltoztatják a világot

A Szentatya köszönetét fejezte ki a rendőröknek, amiért munkájukkal – gyakran rejtve – a másokkal való osztozás és szolidaritás üzenetét közvetítik. Maradjanak mindig hűek ideáljaikhoz a rájuk bízott személyek szeretetteljes szolgálata révén. A pápa ezután a kereszténység értékeiről szólt, mint a testvériség, a nők, a betegek és a gyermekek tisztelete, amelyek valóságos kulturális áttörést hozva megváltoztatták a társadalmat. A szolidaritás és a béke értékei pedig megváltoztatják a világot, mert megújítják a személyes és társadalmi kapcsolatokat. És ez az, amit korunkban is remélünk, tudva, hogy amikor gyakorlatba ültetjük a szeretetet, akkor az megváltoztatja a világot és a történelmet – még ha mi nem is vesszük rögtön észre a hatását. Ez a célunk, és ehhez járul hozzá az Olasz Állami Rendőrség Országos Társulata valahányszor védőszentjük, Szent Mihály főangyal példáját követve szembeszállnak mindazzal, ami megsebzi vagy elpusztítja az embert.

01 október 2018, 12:40