Keresés

Vatican News
Rosminiánusok Ferenc pápánál Rosminiánusok Ferenc pápánál  (Vatican Media)

Ferenc pápa a rosminiánusokhoz: az életszentség az egyházi reform útja

A pápa hétfőn fogadta a Boldog Antonio Rosmini, trentói pap és filozófus által 1800-ban alapított szerzetesrend nagykáptalanjának résztvevőit, akik ezekben a napokban tanácskoztak a „Legyetek tökéletesek... legyetek irgalmasok” témáról.

Somogyi Viktória – Vatikán

A Szeretet Intézménye (Institutum a Charitate) kongregáció alapítójáról a pápa kijelentette, hogy hősiesen élt. Gyakran emlegette, hogy „a kereszténynek szeretettel, ragaszkodással, határtalan tisztelettel kell viszonyulnia a római pápa Szentszékéhez”. A Péter székéhez való hűség kifejezi a sokszínűségben való egységet és az egyházi szeretetközösséget, amelyek nélkülözhetetlen elemei a gyümölcsöző küldetésnek. A tanácskozásuk témájáról szólva a pápa megjegyezte, hogy az első helyre teszi az örömhírt, miszerint minden keresztény meghívást kapott az életszentségre és arra, hogy együtt haladjon ezen az úton a szeretetben. Mindenki megélheti az életszentséget és az erények gyakrolását mindennapi hűségében a keresztény hivatáshoz. Boldog Rosmini így imádkozott: „Ó Istenem, küldd el nekünk hőseidet!”.

A szeretet erénye mindenek felett áll

Az életszentség az egyház igazi reformjának az útja, ahogy ezt nagyon jól látta Rosmini: átalakítani a világot olyan mértékben, amennyiben önmagát megreformálja. Az alapító a Szeretet Intézményének nevezte a rendet. Ezzel is hangsúlyozni kívánta a szeretet erényének mindenek feletti voltát. Rosmininál a szeretet erős belső szilárdsággal párosult, rendíthetetlen volt a hallgatásban. Az ő példája vezessen benneteket az előrehaladásban a belső csend termékenységében és a külső csend hősiességében – buzdította a rosminiánusokat Ferenc pápa. Ez az út eredményez gyümölcsöket és életszentséget. Ezen jártak a szentek és ezt jelöli ki az egyház minden hívőnek. Fontos megtartani a „szent közönyt”, amelyet Rosimini Loyolai Szent Ignáctól merített. Enélkül nem lehet megvalósítani az egyetemesen hiteles szeretetet.

Egyházi és nevelési tevékenységük

Egyházi tevékenységükben a pápa arra hívta a rosminiánusokat, hogy a testi, az intellektuális, a lelki és a pasztorációs lépéseikben mindig kövessék a Szentlélek által javasoltakat, hogy hol, mikor és hogyan szeressenek. A nevelési tevékenységet illetően kérte, hogy az ne korlátozódjon pusztán az oktatásra, hanem legyen intellektuális szeretet. A keresztény nevelés középpontja a tudomány átadása Isten Szavából kiindulva. Apostoli jelenlétük gyökeret vert Indiában, Tanzániában, Kenyában, az USA-ban és Európában. A pápa arra buzdította a rosminiánusokat, hogy nyújtsák ki mindig kezüket a szenvedők felé, hogy elvigyék nekik a hit és a szeretet segítségnyújtását. Venezuelában pedig szerzeteseik arra kaptak meghívást, hogy tegyenek tanúságot lelki és anyagi közelségükről a súlyos próbatételeknek alávetett lakosság iránt.

Megújult leldülettek keresni az utakat

Folytassák a karizmájukról való elmélkedést és a Szentlélek világosságával megtalálják azokat az utakat, amelyeket megújult lendülettel követniük kell, felismerve az idők jeleit. Apostoli tevékenységükben segítséget kapnak az egyházi személyektől és a világi hívektől, akik a renddel szeretetközösségben keresik az evangéliumi tökéletesedést. Őket mindig egyre jobban a közösségi életük részeseivé kell tenni. Végül Ferenc pápa arra buzdította a rosminiánusokat, hogy kitartóan és előrelátással kínálják fel lelki és doktrinális örökségüket az Evangélium hirdetése szolgálatában.

01 október 2018, 15:01