Cerca

Vatican News
Biblia Biblia  

A pápa fogadta az Amerikai Bibliatársulat igazgatótanácsát

Ferenc pápa szerdán az általános kihallgatás előtt a vatikáni VI. Pál aula kistermében fogadta az amerikai küldöttség 40 tagját.

Somogyi Viktória – Vatikán

A pápa Isten szaváról szólt az Amerikai Bibliatársulat vezetőségének, akik éves lelkigyakorlatukra érkeztek Rómába, amelynek témája Isten szavának hatalma. Három jellemzőjét fejtette ki beszédében: Isten szava eleven és átható, éles (fegyver), valamint Isten szava megkülönbözteti a gondolatokat és az érzelmeket. Köszönetet mondott a Társaságnak tevékenységéért és arra buzdította tagjait, hogy még intenzívebben folytassák szolgálatukat, amelynek célja, hogy átalakítsa az emberek életét Isten szava által. Isten szavának valóban hatalma van az élet átalakításához, mert „Isten szava eleven, átható és élesebb minden kétélű kardnál. [...] Ítél a szív gondolatairól és érzületéről.” (Zsid 4,12)

Isten szava eleven és átható

Ferenc pápa rámutatott, hogy Isten szava eleven és átható, nem marad el hatása és beteljesedik az, amiért Isten nekünk adta. Azt kérte, hogy az Amerikai Bibliatársulat tagjai mindig egyre jobban fogadják be a Bibliát annak egyedülálló értékével. Isten szavát áthatja a Szentlélek, az élet adója és Jézust hirdeti nekünk, aki az élet (vö. Jn 14,6) és ezáltal termékennyé teszi életünket. Semmilyen más könyvnek nincs ilyen ereje. Szava által ismerjük meg a Lelket, amely ihlette. Valójában csak a Szentlélek által lehet befogadni, megélni és hirdetni azt, mert a Lélek tanít meg minden dolgot nekünk és emlékeztet arra, amit Jézus mondott (vö. Jn 14,26).

Isten szava éles

Isten szava éles – folytatta beszédét Ferenc pápa. Olyan, mint a méz, amely az Úr édes vigaszát nyújtja, de kard is, amely egészséges nyugtalanságot éleszt a szívben (vö. ApCsel. 10,10). Valóban mélyre hatol és fényt vet a lélek sötét területeire. Mélyre ás és megtisztít. Ez a kétélű kard fájdalmat is okozhat, de valójában jótékony hatású, mert lemetszi rólunk azt, ami eltávolít minket Istentől és a szeretettől. Annak a reményének adott hangot a pápa, hogy az Amerikai Bibliatársulat tagjai a Biblián keresztül megérzik és megízlelik az Úr gyengéd szeretetét és gyógyító jelenlétét.

Isten szava megkülönbözteti a gondolatokat és az érzelmeket

A Szentatya végül kiemelte, hogy Isten szava megkülönbözteti a gondolatokat és az érzelmeket. Az élet Szava egyben az igazság is (vö. Jn 14,6) és igazságot tesz bennünk, eloszlatva a hamisságot és a kétszínűséget. A Szentírás folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy az élet irányát Isten felé vezessük. Ezáltal váljunk „nyitott könyvvé”, az Ige eleven átláthatóságává, amely üdvözít, valamint Jézus tanúságtevőivé és újdonságának hirdetőivé. Isten szava valójában mindig újdonságot hoz, megállíthatatlan, várakozásainkra rácáfol és gyakran megtöri rendszereinket – zárta beszédét Ferenc pápa az Amerikai Bibliatársulat vezetőtanácsához.

31 október 2018, 14:12