Cerca

Vatican News
Vatican Pope A gyógyító Jézusról szólt Ferenc pápa  (ANSA)

Nyíljunk meg az Úr szeretetének – Ferenc pápa vasárnap déli Úran

Ha megnyílunk szenvedő testvéreink szükségleteinek, mi is részesei lehetünk az evangéliumi szakasz csodájának: szeretetközösségben élhetünk Istennel. Kettős, testi és lelki gyógyulásra van szükség, menekülve az önzés, a félelem, a szív bezártsága elöl – fejtette ki Ferenc pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozásakor mondott beszédében.

Vertse Márta – Vatikán

Ne maradjunk süketek és némák testvéreink szenvedésével szemben, ne szigeteljük el a szükséget szenvedőket, ne tekintsük őket problémának, hanem nyilvánítsuk ki számukra a társadalom gondoskodását és szolidaritását – hangsúlyozta a pápa a Szent Péter téren összegyűlt hívekhez szólva.  

A jót csöndben kell megtenni

A vasárnapi evangéliumi szakasz (Mk 7,31-37) egy süketnéma csodálatos gyógyulását beszéli el, amelyet Jézus vitt véghez – kezdte beszédét a pápa, felidézve Szent Márk evangélista sorait. Jézus elé vittek egy süketnémát és kérték, hogy helyezze rá kezét. Ő azonban különféle gesztusokat hajtott rajta végre: először is félrehívta a tömegből. Most is, mint más alkalmakkor, mindig nagy tapintattal cselekedett. Nem az volt a célja, hogy nagy hatást gyakoroljon a tömegre, nem kereste a népszerűséget vagy a sikert, pusztán jót akart tenni az emberekkel. Ezzel a magatartásával Jézus azt tanítja nekünk, hogy a jót csöndben kell megtennünk, nagy felhajtás, magamutogatás, harsonák megszólaltatása nélkül.

A csoda a Fiú és az Atya egysége révén következik be

Amikor eltávolodtak a tömegtől, Jézus ujját a süketnéma fülébe helyezte és nyállal megérintette a nyelvét. Ez a gesztus a Megtestesülésre utal. Isten Fia ember, aki beilleszkedik az emberi valóságba: emberré lett, tehát képes rá, hogy megértse egy másik ember keserves helyzetét, közbelép egy gesztussal, amely magába foglalja saját emberi mivoltát. Ugyanakkor Jézus meg akarja értetni, hogy a csoda az Atyával való egysége révén következik be: “Effatà” – annyit jelent “Nyílj meg”. És a süketnéma azonnal meggyógyul: füle megnyílik, nyelve megoldódik. A gyógyulás számára “nyitás” volt a többiek, a világ felé.

Kettős, testi és lelki gyógyulásra van szükség

Ez az evangéliumi elbeszélés hangsúlyozza egy kettős gyógyulás igényét. Mindenekelőtt szükséges a betegségből, a fizikai szenvedésből való gyógyulás, a test egészségének helyreállítása, még akkor is, ha ez a célkitűzés nem valósítható meg teljes mértékben a földi viszonyok között, a különféle tudományok, az orvostudomány erőfeszítései ellenére sem. De van egy második gyógyulás, amely talán a nehezebb, ez pedig a félelemtől való gyógyulás. Gyógyulás abból a félelemből, amely arra késztet, hogy elszigeteljük a beteget, a szenvedőt, a fogyatékkal élőt. Számos módja van az elszigetelésnek, mint például a hamis könyörületesség vagy a probléma elhessegetése. A beteg, a szenvedő túl gyakran válik problémává, miközben jó alkalom lehetne arra, hogy kinyilvánítsuk a társadalom gondoskodását és szolidaritását a gyengébbek iránt.

Isten hangja a szeretet hangja

Jézus felfedte egy csoda titkát, amit mi is megismételhetünk, az “Effatà”  vagyis a „Nyílj meg” szó főszereplőivé válva, amellyel Jézus visszaadta a beszéd és a hallás képességét a süketnémának. Arról van szó, hogy meg kell nyílnunk szenvedő és segítségre szoruló testvéreink szükségleteinek, menekülve az önzés, a szív bezártsága elöl. Jézus eljött, hogy éppen szívünket, vagyis a személy legbensőbb középpontját megnyissa, megszabadítsa. Ezáltal képessé tesz bennünket, hogy teljes mértékben megéljük kapcsolatunkat Istennel és a többiekkel. Emberré lett, hogy az ember, akinek bensőjét a bűn süketté és némává tette, meghallja Isten hangját, a szeretet hangját, amely szívéhez szól és így ő is megtanulja a szeretet nyelvezetét, lefordítva azt a nagylelkűség és az önátadás gesztusaira.

Mária közbenjárására éljünk szeretetközösségben Istennel és felebarátainkkal

Mária, aki tökéletesen „megnyílt” az Úr szeretetének, eszközölje ki számunkra, hogy megtapasztaljuk minden nap a hitben az „Effatà” csodáját, hogy szeretetközösségben éljünk Istennel és testvéreinkkel.

10 szeptember 2018, 10:39