Cerca

Vatican News
Pope Francis meets members of the Italian Parents' Association Ferenc pápa az Olasz Szülők Társulatához beszél   (ANSA)

Ferenc pápa a szülőkhöz: A családé az elsődleges szerep a gyermeknevelésben

Ferenc pápa szeptember 7-én pénteken délben a VI. Pál aulában fogadta a fennállása ötvenedik évfordulóját ünneplő Olasz Szülők Társulatának 1400 tagját. Az ötvenéves jubileum alkalmából Ferenc pápa a mintegy másfélezer társulati tagot megerősítette küldetése motivációiban, melyek a családot és a nevelést szolgálják. Alapvető szempontként hangsúlyozta, hogy a családé az elsődleges szerep a gyermeknevelésben, melyet a szülők gyakorolnak.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán

Az Olasz Szülők Társulatának létrejötte és célkitűzései 

Az olasz szülőket tömörítő társulat 1968-ban született a család, az iskola és a nevelés iránt elkötelezett civil kezdeményezésre, Ennio Rosini vezetésével, és elsődlegesen a szülők, valamint az iskola közötti kapcsolatot akarta elmélyíteni. A társulat alapelveiben az olasz alkotmányhoz, az ENSZ alapvető emberi és a gyermekek jogaihoz kapcsolódik, illetve a keresztény értékrendhez kötődik. A szülők társulata főként a szülői elkötelezettség formálásában, az iskolai részvétel különféle formáiban, a családpolitikában, a médiában, a nevelésben van jelen a képviselőin keresztül. Tevékenységük azt szolgálja, hogy előmozdítsák a gyerekek javát társadalmi, etikai, pszichikai szempontból és hogy támaszt adjanak a szülőknek a nevelés nehéz munkájában.     

Szülői elkötelezettség a keresztény etika alapelvei szerint

Az ötvenéves jubileum alkalmából Ferenc pápa a mintegy másfélezer társulati tagot megerősítette küldetése motivációiban, melyek a családot és a nevelést szolgálják. Ezt az elkötelezettséget ti a keresztény etika alapelvei szerint képviselitek azért, hogy a család egyre elismertebb és főszereplő legyen a társadalmi életben – kezdte beszédét a pápa, majd arra emlékeztette a szülőket, hogy a társulat a szülőket a nevelési feladataikban és főként az iskolával kapcsolatban segíti.

Az iskola és a család közötti nevelés ma megszűnőben van

Az iskola ugyanis a család elsődleges partnere a gyermeknevelésben és ez a munka valóban elismerésre méltó. Ma, amikor az iskola és a család közötti nevelési szövetségről beszélnek, valójában egyre inkább e szövetség megszűnééről van szó: a család ma már nem értékeli többé úgy a nevelőket, mint korábban tette, a tanítók pedig betolakodóknak tekintik a szülőket az iskolában. Ennek az a vége, hogy egymást peremre szorítják és ellenségnek tekintik.

A tanárok a szülők szövetségei a nevelés feladatában

Ennek a helyzetnek a megváltoztatásához valakinek meg kell tennie az első lépést, ehhez pedig le kell győzni a félelmét és ki kell nyújtania a kezét nagylelkűen a másik felé. Ferenc pápa arra kérte a szülőket, hogy műveljék és táplálják a bizalmat az iskola és a tanárok felé. Nélkülük ugyanis egyedül maradnak a nevelés terén és mind nehezebben tudnak szembesülni az újabb kihívásokkal, melyek a kortárs kultúrában, a médiában és az új technológiákban születnek meg. A tanárok a szülőkkel együtt köteleződnek el napról-napra a gyermekek nevelésében. Egyfelől lehet őket ugyan kritikával illetni a munkájuk korlátai miatt, de másfelől pedig kötelesen el kell ismerni őket szövetségesnek a nevelés feladatában és együtt kell előre haladni.

Személyes emlék a rossz szóról, a bocsánatkérésről és a pusziról

Ferenc pápa ekkor szabadon megosztotta a szülőkkel egyik gyermekkori élményét. Tíz éves korában valami csúnya dolgot mondott az egyik tanító néniről, aki erre behívatta az édesanyját. Másnap el is ment az anyukája az iskolába és a tanító nénivel beszéltek az ügyről. Anyukája erre magához kérte a fiát és a tanító néni előtt szemrehányást tett neki, majd azt mondta neki, hogy kérjen tőle bocsánatot. Miután megtette ezt a fia, azt is kérte tőle, hogy adjon neki egy puszit. Azt is megtette és így mentek haza boldogan. De ezzel nem ért véget a történet, mert otthon kezdődött a második fejezet… - zárta visszaemlékezését a pápa, hozzátéve még kiértékelésként: Ezt hívják együttműködésnek a gyermeknevelésben, a család és a tanítók között.          

A családé az elsődleges szerep a gyermeknevelésben

Felelős és készséges jelenlétetek a szeretet jele nemcsak a gyermekeitek felé, hanem az iskola felé is, amely segít legyőzni a megosztottságot, a félreértéseket és oly módon eljárni, hogy elismerjék: a családé az elsődleges szerep a gyermeknevelésben és az oktatásban – buzdította a pápa a szülőket. Ha ugyanis nektek szükségetek van az iskolára, akkor az iskola is rátok szorul és nem is tudja elérni a célkitűzéseit, hacsak nem egy építő párbeszéden keresztül, ami végül is  a diákok gyarapodását szolgálja. A Szentatya Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítására utalt: „Az iskola nem helyettesíti a szülőket, hanem kiegészíti a munkájukat. Az alapelv így hangzik: A nevelés folyamatában bárki közreműködőnek a szülők nevében kell cselekednie, az ő egyetértésükkel, olyan mértékben, amiként megbízták őket”  (84).

Az együttműködés szükséges a nevelő közösség tagjai között is

Ferenc pápa a szülőket társulati tapasztalatukra emlékeztette, mely megtanította őket arra, hogy bízzanak a kölcsönös segítésben. Utalt egy afrikai bölcs mondásra: „Egy gyerek felneveléséhez egész falura van szükség”. Éppen ezért az iskolai nevelésben nem hiányozhat az együttműködés a nevelő közösség tagjai között. Állandó kapcsolattartás és kölcsönös bizalom nélkül nem lehet közösséget építeni és közösség nélkül nem lehet nevelni.

A társulat a keresztény közösségektől ihletet, bizalmat és támaszt kap

A családok magányának a kiküszöbölése a nevelés folyamatában az egyház feladata is – szögezte le a pápa. Éppen ezért az egyház álljon a nevelés szolgálatában a tanítók mellett és alakítsa a társadalmat a családok helyévé, hogy mindenki meghallja, befogadja az igazi értékeket és ebben támogatást és eligazítást is kapjon. Kettős tehát a feladat: az egyik magából a társulatból ered, vagyis a személyek szabad közösségéből, akik nem valami ellen, hanem mindenki közös javáért fognak össze. A másik feladat a társulatnak a keresztény közösségekkel való kapcsolatából ered, melyben ihletet, bizalmat és támaszt kapnak.    

Tanítsátok meg a gyerekeknek az iskolával együtt, hogy tudjanak különbséget tenni a jó és a rossz között

Kedves szülők, a gyermek a legdrágább ajándék, amit kaptatok – kezdte zárógondolatát Ferenc pápa. Őrizzétek őket nagylelkű felelősséggel, hagyjátok meg számukra a megfelelő szabadságot, hogy képességeik szerint növekedjenek. A leselkedő veszélyek ne akadályozzanak meg abban, hogy bizalommal tekintsetek a világra, tudjatok jól választani a lehetőségek között és ezt jelezni is a gyerekeknek az emberi, polgári és keresztény élet területén. Tanítsátok meg a gyerekeknek az iskolával együtt, hogy tudjanak különbséget tenni a jó és a rossz között. Ezt az ember otthon tanulja meg és az iskolában – fejezte be beszédét Ferenc pápa a fennállása ötvenedik évfordulóját ünneplő Olasz Szülők Társulatának 1400 tagjához.

 

07 szeptember 2018, 17:28