Vatican News
2018.09.17 Cardinale Sandri a San Lazzaro congregazione armena mechitarista Sandri bíboros Szent Lázár szigetén a mechitaristák monostora templomában 

Ferenc pápa levele az örmény mechitarista szerzeteskongregáció jubileumára

301 évvel ezelőtt 1717-ben alapította Velencében a Szent Lázár szigeten Mechitár örmény katolikus apát azt a monostort, melynek tricentenáriumi ünnepségeit tavaly kezdték meg. Az ünnepségsorozat befejezése alkalmából Ferenc pápa levelet intézett Levon Boghos Zékiyan prelátushoz, az örmény mechitarista szerzeteskongregáció pápai delegátusához. A Szentatya méltatja a rend hősies történetét, szellemi és ökumenikus erőfeszítéseit, továbbá azt a fáradhatatlan elkötelezettséget, amely főként a diaszpóra örménység nyelvét, kultúráját és ősi keresztény hitét ápolta szerte a világon.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A szeptember 5-én Ferenc pápa kézjegyével ellátott levelet hétfőn tette közzé a Szentszék és benne a pápa megköszöni az Úrnak azt a sok kegyelmet, mellyel az évszázadok során elhalmozta a kongregációt, tagjai és közösségei életében, akik hősies, nem ritkán vértanúságig menő tanúságtétellel válaszoltak Isten szeretetére.

Felbecsülhetetlen spirituális és kulturális kincset hagyott örökségként

A tiszteletre méltó Mechitár – akit XII. Piusz pápa a keleti egyházak monasztikus élete nagy reformátorának nevez –, népe kultúrájának egyik legragyogóbb kifejezése. Ferenc pápa levele megállapítja: Mechitár – szerzetesrendje megalapításával – népe lelki igényeire válaszolt, amivel a kegyelem és az elme olyan útját teremtette meg, mely felbecsülhetetlen spirituális és kulturális kincset hagyott örökségként az egész örmény népre.  

Keresztény humanizmus és ökumenikus spiritualitás   

Ferenc pápa a gazdag monasztikus örökségből kettőt emelt ki: Elsőként az örmény teológiai humanizmust, melynek mottója: „A tudomány szeretete önmagánál fogva Isten szeretete”. Mechitár atya, miközben Isten jelenlétét kereste és az emberi szellem alkotóképességét elemezte, eredeti szintézist tudott teremteni a kettő között, de sikerült összekapcsolnia a sajátos örmény egyházi humanizmust Nyugat klasszikus örökségével is. A másik elem a mechitaristák prófétai jellegű ökumenikus nyitása volt a spiritualitás terén.    

A velencei Szent Lázár szigeti és a bécsi monostor a mechitarista kongregáció éltető szíve

A velencei Szent Lázár szigetén alapított monasztikus anyaház és a későbbi bécsi monostor máig a mechitarista kongregáció éltető szíve. Tagjaik önazonosságát elsősorban az adja, hogy monachusok, egészen Istennek szentelt személyek, kiknek szolgálata megvalósíthatatlan valódi közösség nélkül – állapítja meg Ferenc pápa levele. Az örmény liturgia szavaival kéri végül a Szentatya Isten áldását és békéjét a kongregáció tagjaira és műveire.

   

17 szeptember 2018, 13:59