Keresés

Vatican News
ITALY-VATICAN-SICILY-POPE-PUGLISI-ANNIVERSARY ITALY-VATICAN-SICILY-POPE-PUGLISI-ANNIVERSARY  (AFP or licensors)

Krisztus szeretete és a testvérek szolgálata – Ferenc pápa beszéde Piazza Armerinában

Ferenc pápa szicíliai apostoli látogatásának első állomása Piazza Armerina, 22 ezer lakosú városka, egyházmegyei székhely volt. A Szentatyát Rosario Gisana püspök, a város polgármestere és polgári hatóságai köszöntötték. A pápa a három közeli téren összegyűlt mintegy 40 ezer hívőhöz szólva azt kérte: legyenek szinodális, együtt haladó egyház, amely hirdeti Isten szavát, legyenek a misszionáriusi szeretet egyháza és az eucharisztikus közösség egyháza.

Vertse Márta – Vatikán

A pápa Piazza Armerina kétszáz éve fennálló egyházmegyéjének híveire a következő feladatot bízta: Jézus iránti szeretetből a végsőkig szolgálják testvéreiket. Felidézte Pino Pugliesi vértanú pap emlékét, akit a Cosa Nostra szicíliai maffiaszervezet huszonöt évvel ezelőtt gyilkoltak meg.

Az egyházi közösség prófétai módon válaszoljon a térség nehézségeire

A pápa megköszönte Piazza Armerina püspökének a szívélyes fogadtatást, majd összefoglalta a térséget sújtó problémákat, mint a társadalmi és kulturális elmaradottság, a munkások kizsákmányolása, méltóságteljes munkaalkalmak hiánya a fiatalok számára, uzsora, alkoholizmus és egyéb függőségek, hazárdjáték, a családi kötelékek felbomlása. A társadalom és az egyház súlyos problémáinak megfontolása nem hitelrontó vagy pesszimista cselekedet – fejtette ki Ferenc pápa. Fel kell ismernünk ezekben az emberi szenvedésekben Urunk sebeit. A keresztények számára Krisztus történelme és teste az üdvösség és a szabadulás helye. Piazza Armerina hívei a keresztekből és a szenvedésből kiindulva kötelezzék el magukat a térség új evangelizálásában. Az egyházmegye bicentenáriumának lezárása után új feladat vár közösségükre – állapította meg a Szentatya, három pontban foglalva össze tennivalójukat. Legyenek szinodális, együtt haladó egyház, amely hirdeti Isten szavát, legyenek a misszionáriusi szeretet egyháza és az eucharisztikus közösség egyháza.

Az irgalmasság egyháza egyre hűségesebb az evangéliumhoz   

Isten Szava és a szinodális szeretetközösség segítő kéz azok számára, akik az irgalmas egyház felé fordulnak remény és csalódások között élve. Az irgalmas egyház egyre hűségesebb az evangéliumhoz, nyitott a testi-lelki szenvedők, a kirekesztettek befogadására. Ehhez vissza kell térni az első keresztény közösség lelkületéhez, amely Pünkösd tüzétől éltetve bátran tett tanúságot a Feltámadt Krisztusról. Ehhez mindig hasznos segítség a magukkal hordott zseb-evangélium.  A misszionárius egyház azt jelenti, hogy konkrét helyzetekben végeznek karitatív tevékenységet, evangéliumi együttérzéssel tekintenek az emberek számos problémájára, a térség  vándorapostolaivá válnak, a hétköznapi élet minden területére elviszik az emberekhez az evangéliumi jó hírt: meg lehet valósítani az igazságos, kellemes és szeretetreméltó társadalmi együttélést, az élet nem sötét átkok sorozata, amelyet végzetszerűen el kell tűrni, hanem Isten jóságába és a testvérek szeretetébe vetett bizalom. A plébániákon mozdítsák elő az evangéliumi szeretetet, a szolidaritást és a testvéri gondoskodást, visszautasítva a nyugalmas élet világi kísértését. Konkrét tettekben nyilvánuljon meg egyházi szolgálatuk: a Caritas központokban, a rászorulókat segítő menzákon és menhelyeken, a menekült Jézust befogadó struktúrákban, az idősotthonokban. Szabadon hozzáfűzte a Szentatya, hogy soha meg ne feledkezzenek az idősekről, a nagyszülőkről, mert ők a közösség emlékezete. 

A keresztény szeretetszolgálat nem süllyed le a filantrópia szintjére, hanem arra készteti a tanítványt és a közösséget, hogy feltárja a bajok okai és azokat megpróbálja felszámolni – figyelmeztetett rá a pápa.

A fiatalok bízzanak Jézusban és az egyházban

A misszionárius szeretet egyik vonása, hogy figyelmet szentelnek a fiataloknak és problémáiknak. „Kedves fiatalok! Legyeket sorsotok örömteli alkotómesterei!” – hangzott a pápa buzdítása. A fiatalok legyenek tudatában, hogy Jézus szereti őket. Őszinte és hűséges barátjuk, aki soha nem hagyja őket cserben. Kételyeik, nehézségeik pillanataiban számíthatnak segítségére. Bízzanak az egyházban is, ahol megtapasztalják az ima szépségét, az Istennel való egységet, a csöndet, amely szívüket az életszentség felé irányítja. Ha problémájuk van a papjaikkal, menjenek hozzájuk bátran és mondják el nekik azokat – ajánlotta a pápa.

Az Oltáriszentségi Krisztussal minden valóságot Istennek szentelhetünk

A harmadik alkotóelem az egyház, mint eucharisztikus közösség. Az Oltáriszentségből merítjük Krisztus szeretetét, hogy elvigyük azt a világ utcáira. Krisztussal Istennek szentelhetünk minden valóságot.  A vasárnapi szentmiséken való részvételről szólva a pápa megállapította: fontos, hogy ne a számokkal törődjenek, hanem éljék meg a kicsinység boldogságát, legyenek kis mustármag, kis nyáj, egy marék kovász környezetükben.

Az Oltáriszentség és a papi szolgálat egymástól elválaszthatatlanok – mutatott rá Ferenc pápa. A pap az Eucharisztia embere. A papok támogassák egymást és gyűljenek egybe püspökük körül, együttesen dolgozzanak,  tekintsék paptestvérüket „maguknál kiválóbbnak” (vö. Fil 2,3), ahogy ezt Szent Pál tanácsolja a Filippiekhez írt levelében. Istentől megvigasztalva legyenek vigasztalók, töröljék le a könnyeket, gyógyítsák be a sebeket.  

Puglisi atya példáját követve szolgálják a végsőkig testvéreiket

A pápa utalt rá, hogy nemsokára Palermóba érkezik, ahol a hívekkel együtt lerója tiszteletét Pino Puglisi vértanú atya emléke előtt. Huszonöt évvel ezelőtt, alig egy hónappal meggyilkolása előtt Puglisi atya éppen itt, Piazza Armerina városban töltött néhány napot. Azért jött el, hogy találkozzon a szeminaristákkal, akik növendékei voltak a palermói nagyszemináriumban. A pápa végül az egyházmegye papjaira és világi híveire a következő küldetést bízta: Jézus iránti szeretetből a végsőkig szolgálják testvéreiket. A Szűzanya oltalmába ajánlotta őket, akiket a Győzelem Szűzanyjaként ünnepelnek. Mária legyen támaszuk a lelki küzdelmekben, irányítsa őket határozottan a Feltámadás győzelme felé.

15 szeptember 2018, 10:04