Cerca

Vatican News
Ferenc pápa megsimogat egy rokkantat, aki munkahelyi balesetben sérült meg Ferenc pápa megsimogat egy rokkantat, aki munkahelyi balesetben sérült meg 

Ferenc pápa a munkahelyi balesetben rokkantak olasz szövetségéhez: az ember nem áru, új munkakultúrát kell terjeszteni

A világnak megújult emberséggel kell leküzdenie a közönyt és védelmezni a gyengébbeket, felszámolni a kizsákmányolást. Ferenc pápa erre figyelmeztetett csütörtökön délelőtt a Vatikánban, amikor a Kelemen-teremben fogadta a munkahelyi balesetben megrokkantak és leszázalékoltak olasz országos szövetségét.

Gedő Ágnes – Vatikán

Az egyház szociális tanítása a szolidaritás és szubszidiaritás összhangjáról

Szolidaritás, szubszidiaritás és odafigyelés a dolgozók egészségére és biztonságára – így határozta meg a pápa a főbb teendőket, amelyek a kormányokra hárulnak. A költségtakarékosság nem érintheti a rokkantaknak szánt összegeket, tehát a szolidaritást nem lehet megnyirbálni. Fontos betartani a szubszidiaritás elvét éppúgy, ahogy az egyház szociális tanítása előírja. A munka nem lehet egyenlő a termelékenységgel, vissza kell adni a dolgozó embereknek a méltóságot és az értéket, különösen a leggyengébbeknek: a nőknek, a rokkantaknak, az időseknek, a bevándorlóknak. Ha nem így teszünk, akkor csupán egy rendszer fogaskerekeinek tekintjük őket, megfosztva egyedi gazdagságuktól.

Az ember nem lehet áru, méltóságát tiszteletben kell tartani

Ez a beteg szemlélet magával hozza a kizsákmányolás és az alárendeltség magvát, ami az emberi személy haszonelvű felfogásában gyökerezik. A világnak észre kell vennie, hogy az előttünk álló ember nem áru, hanem egy személy és testvérünk.

A munkahelyi biztonsági előírások betartatására buzdította a pápa a szövetség tagjait, hiszen a munka és a biztonság kultúrájával együtt ma a demokrácia forog kockán, hiszen az minden ember tiszteletén és életének védelmén alapul.

21 szeptember 2018, 14:29