Vatican News
Megszentelt életű özvegyek a pápánál Megszentelt életű özvegyek a pápánál  (Vatican Media)

Ferenc pápa megszentelt életet élő özvegyeket fogadott

A Szentatya római zarándoklatuk alkalmából csütörtökön fogadta a francia Feltámadás Szűzanyja Testvériség és az Anna Próféta Közösség tagjait. A két egyházi társulat ma számos országban jelen van.

Somogyi Viktória – Vatikán

„Az özvegység különösen fájdalmas tapasztalat. (...) Vannak, akik özvegyen képesnek mutatkoznak arra, hogy energiáikat még jobban gyermekeikre és unokáikra fordítsák, és szeretetüknek e kifejezésében új nevelői küldetésre lelnek.” A pápa idézett az Amoris laetitia k. apostoli buzdításából (254.). Ha ez igaz rátok, akkor házastársatok halála arra is elvezetett benneteket, hogy felismerjétek az Úr különleges hívását és azzal válaszoljatok, hogy szeretetből és szeretettel az Úrnak szentelitek magatokat. A pápa hálát adott Istennek szeretetének hűségéért, amely egyesíti mindannyiukat a halálon túl is házastársukkal és amely egyben arra hívta őket, hogy Krisztus követésének szenteljék magukat önmegtartóztatásban, engedelmességben és szegénységben.

Meg lehet élni az evangéliumi tanácsokat a családi felelősség gyakorlásával is

„Néha az élet nagyobb kihívásokat állít elénk. Ezekkel az Úr új megtérésekre hív, melyek lehetővé teszik, hogy kegyelme jobban megnyilvánuljon életünkben, „hogy szentségének részesévé legyünk” (Zsid 12,10).” (Gaudete et exsultate, 17) Így megszentelt életet élve tanúságot tesztek arról, hogy Isten kegyelmével és az egyház papjainak és más tagjainak támogatásával és elkísérésével lehetséges megélni az evangéliumi tanácsokat a saját családi, szakmai és társadalmi felelősség gyakorlásával.

Isten irgalmas szeretetének ereje az élet és a megszentelődés útja

Az özvegységben megélt megszentelt élet ajándék, amelyet az Úr ad egyházának, hogy minden megkereszteltnek felhívja a figyelmét: irgalmas szeretetének ereje az élet és a megszentelődés útja, amely lehetővé teszi, hogy legyőzzük a próbatételeket és újjászülessünk az Evangélium reményében és örömében. A pápa arra hívta őket, hogy tekintetüket szegezzék Jézus Krisztusra és ápolják azt a sajátos kapcsolatot, amely Hozzá köti őket. Tegyék ezt azért, mert szívükben az Úr szívével, szavának meghallgatásával merítünk bátorságot és kitartást ahhoz, hogy testünket és lelkünket odaajándékozva a legjobbat hozzuk ki magunkból megszentelt életet élve és elkötelezettségeinken keresztül (vö. Gaudete et exsultate, 25).

Testesítsétek meg Isten gyengédségét és közelségét a szeretetben

Ferenc pápa a megszentelt életet élő özvegyeket arra ösztönözte, hogy szentségi életük által hordozzák Isten szeretetének e tanúságtételét, amely minden embernek szól, hogy ismerje fel annak szépségét és boldogságát, hogy Isten szereti őt. Jézus Krisztussal egységben legyetek e világ kovásza és világosság azok számára, akik a sötétben és a halál árnyékában járnak. Közösségetekben a testvéri életetek minőségével gondoskodjatok a kicsikről és a szegényekről saját törékenységetek megtapasztalásán keresztül. Testesítsétek meg számukra Isten gyengédségét és közelségét a szeretetben. A pápa továbbá arra ösztönözte őket, hogy egyszerűséggel és alázattal éljék meg megszentelt életüket. Kérjék a Szentlelket, hogy segítse a tanúságtételüket az egyházban és a világban arról, hogy „Isten minden körülmény között tud cselekedni, látszólagos kudarcok között is [...] és aki szeretetből Istennek ajándékozza magát, biztosan termékeny lesz” (Evangelii gaudium, 279).

07 szeptember 2018, 17:16