Cerca

Vatican News
Ferenc pápa az észt elnöki palota előtt Ferenc pápa az észt elnöki palota előtt  (ANSA)

Észtország az emlékezet és a termékenység földje: Ferenc pápa beszéde az észt hatóságokhoz

Szeptember 25-én, kedden, balti utazásának zárónapján kereste föl Ferenc pápa Észtországot. Tallinnban az elnöki palota előtt köszöntötte az állami vezetést és a diplomáciai testületet. Beszédében rámutatott: egy népnek akkor lesz sikeres jövője, ha nem szakad el gyökereitől és ápolja az emberi kapcsolatokat.

Gedő Ágnes – Vatikán

Maarjamaa – Mária földje. Így hívták évszázadokon át Észtországot, amelynek társadalma ma a legszekularizáltabb a világon. A maroknyi katolikus aránya mindössze 0,5%. Az ortodoxok 16%, a protestánsok 10%-ot tesznek ki, vagyis az ország 73,5%-a ateista. A lakosság etnikai megoszlás szerint 70%-ban észt, 25%-a orosz, 2%-a ukrán, 1%-a pedig belarusz. (Ez a megoszlás a szovjet megszállás idején történt betelepüléseknek tudható be.)

Az elmúlt 25 eredményei

Ferenc pápa örömének adott hangot, amiért eljöhetett Tallinnba, a legészakibb fővárosba, ahová eddig az Úr vezette. „Mária két szót juttat eszembe: az emlékezetet és a termékenységet. Ő az emlékezet asszonya, aki minden élőt kincsként őriz szívében; és a termékeny anya, aki életet ad Fiának”. A pápa felidézte az észt nép hősies küzdelmét, amellyel újra és újra kivívta magának a függetlenséget. Elismerően szólt az elmúlt huszonöt év erőfeszítéseiről, amelyek eredményeként Észtország a maga kicsinysége ellenére (mindössze 45 négyzetkilométer, az összlakosság 1,3 millió – a szerk.) az emberi fejlődés, az innováció, a sajtószabadság, a demokrácia és a politikai szabadság fellegvára lett. Az emlékezet földjének lenni azt jelenti mindenekelőtt, hogy tisztában vannak atyáik örökségével és tudják, hogy az elért eredmények az ő munkájuknak, lelkiségüknek, hitüknek köszönhető.

Technokrácia és bizonytalan emberi jövő

Az emberiség ma történelmi változás tanúja, és a több irányú fejlődés hozzájárul az emberek jólétéhez. Ez azonban nem egyenlő a jó élettel – utalt a pápa Evangelii gaudium – kezdetű apostoli buzdítására. A mai technokrata társadalmakban gyakran elvész az élet értelme, az életöröm, a rácsodálkozás képessége, ami megnehezíti a létet az emberek számára. A tudat, hogy egy néphez, egy kultúrához, egy családhoz tartozunk, fokozatosan elhalványult. Ez pedig különösen a fiatalok jövőjét teszi bizonytalanná. Ha csak a technológia fejlődésében bízunk, könnyen elveszíthetjük az emberi kapcsolatokat, a nemzedékeket és kultúrákat összekötő szálakat. A társadalmi, politikai, nevelési, vallási vezetők egyik legnagyobb felelőssége éppen az, hogy segítsenek e szálakat szőni. Nincs annál rosszabb elidegenedés, mint gyökértelennek, senkihez nem tartozónak érezni magunkat. Egy föld akkor lesz termékeny és egy nép akkor tud gyümölcsöt teremni a jövőben, ha segíti tagjai között az összetartozást. A kicsiny katolikus közösség Észtországban ehhez kíván hozzájárulni – mondta még Ferenc pápa az észt állami vezetőknek és a diplomáciai testületnek.

Az észt elnöknő beszéde

Észtország is függetlensége elnyerésének 100. évfordulóját ünnepli, amikor is 1918. február 24-én egyenlő jogokat hirdetett minden állampolgárának, politikai, etnikai vagy vallási hovatartozástól függetlenül. Az észt demokrácia egyik tartóoszlopa ma is a vallásszabadság – mondta el Ferenc pápát köszöntő beszédében az észt elnöknő, Kersti Kaljulaid. Száz éve tartó barátság fűzi a balti államot a Szentszékhez, amelyik soha nem ismerte el Észtország szovjet megszállását. Sedisvacantia rerum politicarum causa – politikai okokból üresnek nyilvánította az apostoli adminisztrátor székét. Erkölcsi és politikai tekintélyével a Szentszék lelki erőt adott a kommunizmus által túszul ejtett európai nemzeteknek. Több, mint negyed évszázada Észtország újra magához ragadta az önrendelkezés jogát, szabadságát. Az elnöknő utalt a klímaváltozással kapcsolatban arra, hogy Észtország elkötelezetten védi a környezetet, mint ahogy morális kötelességének tekinti a szegénység, a háborús menekültek, a migrációs problémák megoldását is.

25 szeptember 2018, 15:36