Keresés

Vatican News
Ferenc pápa a nemzetközi konferencia résztvevőivel Ferenc pápa a nemzetközi konferencia résztvevőivel 

Ferenc pápa a xenofóbiáról, a rasszizmusról és a populista nacionalizmusról szóló konferencia résztvevőihez

Szeptember 18-20. között Rómában szervezett nemzetközi tanácskozást az Átfogó Emberi Fejlődés vatikáni dikasztérium, az Egyházak Ökumenikus Tanácsa a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsával együttműködésben a „Xenofóbia, rasszizmus és populista nacionalizmus a globális migráció összefüggésében” témáról. A konferencián jelen voltak az ENSZ különböző intézményei, az Európa Tanács, a keresztény egyházak és az Egyházak Ökumenikus Tanácsa, valamint más vallások képviselői.

Somogyi Viktória – Vatikán

A pápa csütörtökön délelőtt fogadta a megbeszélés résztvevőit és előre elkészített beszédét átadva kötetlen szavakkal üdvözölte egyenként a jelenlevőket. Megírt beszéde elején rámutat, hogy manapság ismét terjedőben van a gyanú, a félelem, a lenézés vagy a gyűlölet olyan személyek vagy csoportok ellen, amelyeket különbözőnek ítélnek meg etnikai, nemzetiségi vagy vallási hovatartozásuk alapján és nem tartanak méltónak arra, hogy teljesen részt vegyenek a társadalom életében. Ezek az érzések gyakran az intolerancia, a diszkrimináció vagy a kirekesztés tetteire ösztönöznek, amelyek súlyosan sértik az érintett személyek méltóságát és alapvető jogait. A politika világában is előfordul, hogy a félelmeket, egyes csoportok nehézségeit eszközként felhasználják és illuzórikus ígéreteket tesznek rövidtávú választási érdekek miatt.

Nem maradhatunk közömbösek

Ferenc pápa ezt követően hangsúlyozza, hogy e jelenségek láttán nem maradhatunk közömbösek. Mindenkinek a saját szerepében elő kell mozdítania minden személy veleszületett méltóságát, kezdve a családtól. A nevelőktől azt kéri, hogy az iskolákban, az egyetemeken és más képzési helyeken megújult elkötelezettséggel tanítsák minden ember tiszteletét fizikai vagy kulturális különbözőségében is, ezáltal túllépve az előítéleteken. A kommunikáció világában dolgozóknak kötelessége, hogy az igazság szolgálatába álljanak és olyan információkat terjesszenek, amelyek elősegítik a találkozás és a másik iránti nyitottság kultúráját a sokszínűség kölcsönös tiszteletben tartásával.

Alapos lelkiismeret-vizsgálat

Azok, akik az idegenek iránti bizalmatlanság légkörében gazdasági hasznot húznak e személyekből – életet adva a rabszolgaság új formáinak –, tartsanak alapos lelkiismeret-vizsgálatot annak tudatában, hogy egy nap Isten előtt számot kell adni döntéseikről. Ferenc pápa szerint a vallási vezetőknek is fontos küldetésük van a xenofóbia, a rasszizmus új formáinak terjedése láttán: híveik között népszerűsítsék azokat az etikai alapelveket és értékeket, amelyeket Isten vésett az ember szívébe és amelyek a természetes erkölcsi törvényként ismertek. Ösztönözzenek egy olyan társadalom építésére, amely az élet szent mivoltának alapelvére, a személy méltóságának tiszteletben tartására, a szeretetre és a testvériségre, valamint a szolidaritásra alapul.

Minden személy az egyetlen emberi család tagja

A pápa ezután idézi Szent Pál Galatákhoz írt levelének (Gal 3,28) egy gondolatát: „Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert ti mindnyájan egy személy vagytok Krisztus Jézusban”. Ilyen értelemben a másikat nemcsak tisztelni kell veleszületett méltóságából adódóan, hanem mindenekelőtt testvérként kell szeretni. Krisztusban a tolerancia testvéri szeretetté, gyengédséggé és konkrét szolidaritássá alakul át. Kereszténynek lenni tehát felhívás arra, hogy árral szemben ússzunk és, hogy felismerjük, befogadjuk és szolgáljuk a kiselejtezett Krisztust testvéreinkben. Végül Ferenc pápa annak a reményének ad hangot, hogy a konferencia elősegíti az együttműködés számos kezdeményezésének megszületését egy igazságosabb és szolidárisabb társadalom építésére.

20 szeptember 2018, 15:56