Cerca

Vatican News
Ferenc pápa a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa közgyűlésének tagjaival Ferenc pápa a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa közgyűlésének tagjaival  (Vatican Media)

Ferenc pápa a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsa plenáris ülésének tagjaihoz

Szeptember 28-án, pénteken fogadta a pápa a vatikáni dikasztérium közgyűlésének résztvevőit. A megbeszélés témája: „Pünkösdisták, karizmatikusok és evangéliumi keresztények: hatásuk az egység koncepciójára”.

Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa beszéde elején felidézte a különböző keresztény közösséggekkel tartott találkozóit, amelyeket nagyon fontosnak és megnyugtatónak nevezett. Ezek között utalt a Bariban megszervezett ortodox találkozóra a közel-keleti keresztényekért, az Egyházak Ökumenikus Tanácsának 70. évfordulójára tett genfi látogatására, valamint a Katolikus Karizmatikus Megújulás mozgalom 50. évfordulója alkalmából tartott római találkozóra.

Aktuális téma

A Szentatya nagyon aktuálisnak nevezte a plenáris ülés témáját. A keresztény élet új kifejeződési formáinak folyamatos növekedése nagyon fontos jelenséget képvisel, amelyet nem mellőzhetünk. E mozgalmak közösségeinek konkrét formái gyakran egy adott földrajzi, kulturális és társdalmi kontextusban fejlődnek.

Le kell győzni a kölcsönös előítéleteket

Kötelességünk megkülönböztetni és felismerni a Szentlélek jelenlétét ezekben a közösségekben, valamint építeni a hiteles testvériség kapcsolatait velük. Ez úgy valósulhat meg, ha gyakoribbá válnak a találkozási lehetőségek, ha legyőzzük a kölcsönös bizalmatlanságot, amelyet gyakran az ismeretek vagy a megértés hiánya okoz. A közösen végezhető tevékenységek közé tartozik az ima, Isten Szavának meghallgatása, a rászorulók szolgálata, az Evangélium hirdetése, a személy méltóságának és az életnek a védelme. A kölcsönös testvéri találkozók által a katolikusok megtanulhatják értékelni e közösségek tapasztalatát, amelyek a tőlünk megszokottól gyakran eltérő módon élik meg hitüket, dicsőítik Istent és tesznek tanúságot a szeretet Evangéliumáról. Ugyanakkor ők pedig segítséget kapnak ahhoz, hogy túllépjenek a katolikus egyházzal kapcsolatos előítéleteiken és felismerhetik, hogy a hagyomány felbecsülhetetlen kincsében a Szentlélek továbbra is hatékonyan működik.

Nem egyszerű kapcsolatok

Nem egyszerűek a katolikusok és a pünkösdisták, a karizmatikusok, valamint az evangéliumi keresztények közötti kapcsolatok – állapította meg a pápa. A tény, hogy nem kevés katolikus vonzódik ezekhez a közösségekhez súrlódásra adhat okot, de egyben alkalmat adhat számunkra a személyes elgondolkodásra és a pasztoráció megújítására is. E mozgalmakhoz tartozó sok közösség hitelesen megéli a keresztény tapasztalatot. A II. Vatikáni Zsinat tanítása szerint ezek a közösségek is jelentéssel és értékkel bírnak az üdvösség misztériumában (vö. Unitatis redintegratio, 3). A katolikusok befogadhatják ezt a gazdagságot, amely a Szentlélek vezetésével nem kevéssé járul hozzá az Evangélium hirdetésére vonatkozó küldetés beteljesüléséhez. A Szentlélek mindig újdonság és ehhez hozzá kell szoknunk. Az újdonság segít, hogy mélyebben megértsük a dolgokat és megváltoztassuk szokásainkat. El kell tehát kerülni, hogy statikus és megváltoztathatatlan álláspontokhoz ragaszkodjunk és vállaljuk a kaland kockázatát az egység előmozdításában. Tegyük ezt hűséges egyházi engedelmességgel és a Lélek kioltása nélkül (vö. 1 Tessz 5,19). A Lélek hozza létre a keresztény élet újdonságát és a Lélek vezet mindent a valós egység felé. Ehhez a szív nyitottsága, a szeretetközösség keresése és a figyelmes megkülönböztetés kell jellemezze kapcsolatainkat – hangsúlyozta a pápa.

Érett ökumenizmus a balti országokban

Nemzetközi szinten a párbeszédet olyan kezdeményezések is elősegítik, mint a Globális Keresztény Fórum, amely jelentős hozzájárulást és buzdítást ad ahhoz, hogy helyi szinten is javuljanak a kapcsolatok. Végül Ferenc pápa nagy örömmel idézte fel az érett ökumenizmusról szerzett tapasztalatait a napokban véget ért balti útján. A lett és a litván fővárosban tartott ökumenikus találkozók kapcsán megjegyezte: sosem gondolta volna, hogy az ökumenikus mozgalom a balti országokban ilyen érett.

29 szeptember 2018, 14:27