Vatican News
Pope Francis Pope Francis  (ANSA)

A pápa a lett ökumenikus találkozón: A zene harmóniájával építsetek egységet

A Baltikumban tett apostoli látogatása harmadik napjának délelőttjén Ferenc pápa Rigában a Hősök emlékművének megkoszorúzása után ökumenikus találkozón vett részt a városi dómban. A 800 éves épület Riga és egész Lettország történetét hordozza. A 13. században emelték későromán stílusban Szűz Mária tiszteletére, mint a balti köztársaságok legnagyobb középkori templomát. Az 1600 férőhelyes templom, mely a reformáció révén az evangélikusok kezére került, máig a világ egyik legnagyobb és leghíresebb orgonájával büszkélkedhet, de elkészítésekor az sokáig a leghatalmasabbnak számított. A templom viszontagságos történelme során szolgált gabonaraktárként és koncertteremként is, mígnem 1989 óta ismét a lett evangélikus egyház

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán   

A közel kétmilliós Lettország lakosainak 62 százaléka lett, 37 százaléka orosz. Vallásilag a népesség 25 százaléka evangélikus, 21 százaléka katolikus, 11 százaléka ortodox. A rigai ökumenikus találkozón a vendéglátó lutheránus közösség tagjain túl katolikusok és ortodoxok vettek részt. Ferenc pápa beszéde kezdetén örömmel utalt a lett keresztény testvéregyházak „élő ökumenikus” kapcsolataira.

Az orgona és a hit közötti párhuzam

Beszéde vezérfonalául a pápa a templom méltán híres orgonáját és a lettek közismert zenei talentumát választotta. A helybéliek mellett számtalan turista is felkeresi, ami azzal a veszéllyel jár, hogy amíg az orgona és a hangja a rigaiaknak identitást ad, addig a turisták számára egy érdekes hangszer marad, amit le kell fényképezni. Ferenc pápa ezt a viszonyt alkalmazta a hit világára, melyben el lehet mélyülni vagy pedig az érdekes látványosság és zenei attrakció felületes szintjén megmaradni. A hit terén a kísértés a múltba zárkózás a templom falai között, szemben az evangélium szavával, mely a lélek kincseit tartóra helyezi és felmutatja.

Ha alábbhagy az evangélium zenéje, akkor leépülünk

Az evangélium zenéjét kulcsfogalomként használva Ferenc pápa párhuzamos gondolatokban intett arra, hogy az életünk nem válhat a múlt szép kottájává, hanem a bensőnket kell átjárnia, hogy együttérzést, gyengédséget keltsen bennünk. Ha az evangélium zenéje nem szól többé az otthonainkban, a tereken, a munkahelyeken, a politika és a gazdaság színtérén, akkor kioltjuk azt a melódiát, mely bennünket a bármely ember méltóságáért vívott küzdelemre indít. Ha alábbhagy az evangélium zenéje, akkor elvesztjük azt a hangzást, mely az ég felé terel bennünket és magánnyal bástyázzuk körül magunkat.

A Mester imádságára összpontosítsunk, aki egységet vár tőlünk   

A pápa Jézus imájára utalt: „Atyám add, hogy mind egy legyenek!” (Jn 17,21), majd II. János Pál Ut unum sint kezdetű enciklikájából idézett: Jézus imája követendő ösvény, és ebbe az imába Krisztusban hívő lélekkel elmerülni az Atya kegyelmi közössége utáni vágyakozást jelent. Az óhajtott egység eléréséért hagyjuk el a múlt sebeinek a szemlélését és minden egyéb önmagunkra-hivatkozást, hogy a Mester imádságára összpontosíthassunk.       

Az Úr a mai nehézségek ellenére velünk építi az egységet  

A Szentatya elismerte, hogy bonyolult időket élünk, hogy egyre inkább beszűkül a keresztények mozgástere, de ez nem lehet ok a bezárkózásra és a beletörődésre. Az Úr velünk van ma is, minden helyzetben, minden nehézségben. Missziós lelkülettel küld bennünket, hogy érjünk el mindenkit: „El kell jutni oda, ahol az új elméletek és paradigmák keletkeznek, Jézus szavával el kell érni a város lelkének legmélyebb magjáig” – idézett az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításából, majd arra kérte a rigai keresztényeket, hogy továbbra is szólaltassák meg az evangélium zenéjét.      

                              

24 szeptember 2018, 15:46