Cerca

Vatican News
San Stanislaw Kostka Kosztka Szent Szaniszló szobája Rómában  

„Nagyobbra születtem” – Ferenc pápa levele Kosztka Szent Szaniszló jubileumára

Augusztus 15-i keltezéssel Ferenc pápa levelet intézett Piotr Libera püspökhöz, Płock főpásztorához, Kosztka Szent Szaniszló halálának 450. évfordulója alkalmából. A mindössze 18 éves korában Rómában elhunyt jezsuita novícius gyakran hangoztatta: „Nagyobbra születtem, az örök égi javakért élek”.

Vertse Márta - Vatikán

„Ma, a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén emlékezünk Kosztka Szent Szaniszló halálának 450. évfordulójára. Mindössze 18 éves volt, amikor súlyos betegség következtében befejezte földi zarándokútját,  a jezsuita noviciátus növendéke, hazátok és a Jézus Társasága egyik legkiválóbb fia. Ezért, miközben megemlékezem az Úr dicsőségébe való belépéséről, csatlakozom a płock-i egyházmegye és az egész lengyel helyi egyház híveinek hálaadó imájához” – írja levelében Ferenc pápa. Utal rá, hogy a hívek Rostkowo-ban, a szent születési helyén vesznek részt a jubileumi év központi szertartásain.

Kosztka Szent Szaniszló a fiatalok védőszentje

A pápa az évforduló alkalmából levelében mindenekelőtt a fiatalokhoz fordul, akiknek Szent Szaniszló a védőszentje. Felidézi Szent II. János Pál szavait, amelyeket a római Quirinale dombon lévő Szent András templomban mondott 1988. november 13-án, leróva tiszteletét a szent ereklyéi előtt: „Rövid életútját, amely a mazowsze-i (mazóviai) Rostkowo-ban kezdődött és Bécsen át Rómáig jutott el, egy nagy mezei futáshoz lehet hasonlítani minden keresztény életcélja, az életszentség felé”.

A lengyel fiatalok törekedjenek az életszentségre, követve védőszentjük példáját

„Kedves fiatal barátaim, tudom, hogy sokan közületek szeptemberben gyalog elzarándokolnak Przasnysz-ból Rostkowo-ba, Szaniszló megkeresztelkedése helyétől szülővárosába. Mondhatnánk, hogy ez volt „futásának” első állomása az életszentség felé” – folytatja levelében a Szentatya . A pápa arra bátorítja a lengyel fiatalokat, hogy ne csak e menetelés során, hanem mindennapi életük minden útján emlékezzenek rá: ők is képesek erre a  „futásra”. Őket is Krisztus szeretete serkenti, és kegyelme erősíti meg. A fiatalok legyenek bátrak! A világnak szüksége van lelki szabadságukra, a jövőbe vetett bizalmukra, az igazság, a jó és a szépség iránti szomjúságukra. Szent Szaniszló azt tanítja, hogy ez a szabadság nem egyfajta vaktában futás, hanem képesség a végcél felismerésére és arra, hogy életükben magatartásukkal a legjobb utakat kövessék.

Keressék a Jézussal való barátságot

„Szent Szaniszló azt tanítja, hogy keressétek mindig mindenekelőtt a Jézussal való barátságot; olvassátok szavát és elmélkedjetek róla, fogadjátok be irgalmas és nagyhatású jelenlétét az Eucharisztiában, hogy ellenálljatok a világi gondolkodásmód befolyásainak. Szent Szaniszló azt tanítja nektek, hogy ne féljetek a kockázatoktól és a valódi boldogság álmaitól, amelyek forrása és biztosítéka Jézus Krisztus. „Jézus a kockázatok Ura, a mindig „tovább” Ura. Kezetekkel akarja folytatni a mai világ építését” – idéz a pápa beszédéből, amelyet 2016. július 30-án mondott Krakkóban az Ifjúsági Világtalálkozó imavirrasztásán. Támogassa őket a mennyekből Szent Szaniszló és buzdítsa őket jelmondata: „Ad maiora natus sum” – „Nagyobbra születtem”.

A pápa Kosztka Szent Szaniszló közbenjárására végül Isten oltalmáért fohászkodik Piotr Libera płock-i püspök, a lengyel helyi egyház minden püspöke és papja, hívei számára, különös tekintettel a fiatalokra, majd imáikat kérve áldásával zárja levelét.

15 augusztus 2018, 11:27