Cerca

Vatican News
Ferenc pápa ajándéka a dublini kapucinusoknak az általuk működtetett hajléktalanszállón Ferenc pápa ajándéka a dublini kapucinusoknak az általuk működtetett hajléktalanszállón  (ANSA)

Ferenc pápa beszéde a dublini kapucinusok hajláktalanszállóján

A Szentatya szombaton délután tett látogatást a szerzetesrend által alapított és fenntartott jótékonysági intézményben, ahol a segítségre szoruló szegény családokkal is találkozott. Előre nem tervezett, spontán szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket.

Somogyi Viktória – Vatikán

Utalt a kapucinus atya üdvözlő szavaira, miszerint a kapucinusok a néphez közelálló testvérek. Ha egy kapucinus közösség néha eltávolodik Isten népétől, elbukik. Ti azonban összhangban álltok velük, a szegényekkel. Megkaptátok a kegyelmet, hogy Jézus sebeit szemléljétek a rászorulókban, a szenvedőkben, a boldogtalanokban vagy azokban, akik tele vannak hibákkal, bűnökkel. Számotokra ők Krisztus teste, ez a ti tanúságtételetek és az egyháznak szüksége van erre. Köszönet érte – mondta a pápa.

Tanúságtétel

A szegényekhez fordulva kiemelte a kapucinus intézményvezető szavait: nem kérnek semmit. Elfogadják az életet, ahogy van, vigaszt nyújtanak, megbocsátanak. Tanúságtételetek arra tanítja a papokat, hogy hallgassák meg az embereket, álljanak mellettük, bocsássanak meg nekik és ne kérdezgessenek túl sokat... ahogy Jézus tette.

Ti vagytok az egyház, Isten népe és Jézus veletek van

A Szentatya köszönetet mondott a jelenlevőknek a szeretetért és a bizalomért, amellyel a kapucinus atyák felé fordulnak. Azért jönnek el a szerzetesekhez, mert ők úgy segítenek a rászorulóknak, hogy nem veszik el tőlük méltóságukat. Ti vagytok az egyház, Isten népe és Jézus veletek van. Ha kétségeitek, fájdalmaitok vannak, mondjátok el nekik és hallgassátok meg tanácsaikat, mert jót akarnak nektek. Imádkozzatok az egyházért, a papokért és a püspökökért. Végül a pápa kérte, hogy szívükben idézzék fel szeretteiket és ellenségeiket, vagy akiknek nem akarnak jót és mindezekre a személyekre is áldását adta.

27 augusztus 2018, 17:08