Keresés

Vatican News
Pope Francis in Ireland Pope Francis in Ireland  (ANSA)

Ferenc pápa Úrangyala imádsága a Knock-i kegyhelyen: folytassátok a családi rózsafüzér hagyományát

Ferenc pápa vasárnapi első programjaként Írország első kegyhelyét kereste fel, a sziget nyugati oldalán fekvő Konck-i szentélyt. Repülőgéppel tette meg a negyven perces légiutat a mintegy 200 km-re fekvő kegyhelyre, melynek kápolnájában a Szentatya egyedül imádkozott. A délutáni szentmise miatt egy órával korábban imádkozta a szokásosnál a déli Úrangyala imádságot, ami előtt beszéddel fordult a kegyhelyen összegyűlt zarándokokhoz.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán               

A Kegyhely Látomás-kápolnájában a Szűzanya közbenjárására bíztam az összes ír családot. Ő ismeri mindennapos örömeinket és fáradalmainkat, melyeket szeplőtelen szívében megőriz és szeretettel ajánlja fel azokat Fia trónusánál – kezdte beszédét a Szentatya.

Folytassátok tovább a családi rózsafüzér hagyományát  

Ferenc pápa megemlítette, hogy látogatása ajándékaként egy arany rózsafüzért hozott a Szűzanyának, mivel tudja, hogy mennyire fontos az ír népnek a családi rózsafüzér hagyománya. Azt kérte, hogy folytassák tovább ezt a hagyományt. Hány és hány apa, anya és gyermek merített vigaszt és erőt az évek során, miközben a rózsafüzér örvendetes, világosságos, fájdalmas és dicsőséges titkaiban Krisztus életéről elmélkedtek! – mondta a pápa.    

A viharos időkben a családok legyenek a hit és a jóság utolsó védőbástyái

Mária az Anyánk, az Egyház Anyja, és ma őrá bízzuk Isten hűséges népének az útját ezen a „smaragd szigeten”. Segítse a családok elkötelezettségét Krisztus Királysága elterjesztésében és hogy gondoskodjanak a legutolsó testvérekről is. A jelenkori viharos időkben a családok legyenek a hit és a jóság utolsó védőbástyái, a nemzet legjobb hagyományai szerint és álljanak ellen minden olyan dolognak, mely kisebbítené az Isten képére teremtett ember méltóságát.        

A Boldogságos Szűz járjon közbe mindenkiért, akik sérülést szenvedtek  

A pápa a Szűzanya irgalmas segítségét kérte Fia családjának szenvedő tagjai iránt. Amikor a kegyszobor előtt imádkoztam – mondta a pápa –, elsősorban valamennyi áldozatért imádkoztam, akik az ír egyház tagjaitól szenvedtek sérelmet. Nem lehet megindultság nélkül szemlélni az ártatlanságukban megraboltak történeteit. Ez a nyílt seb arra indít bennünket, hogy legyünk szilárdak és határozottak az igazság és az igazságosság keresésében. A pápa az Úr megbocsátását kérte e bűnökért, a botrányért és az árulásért. Arra kérte a Boldogságos Szüzet, hogy járjon közbe mindenkiért, akik visszaéléseket szenvedtek el, erősítse meg a keresztény családokat, hogy soha ilyenek többé meg ne történhessenek és járjon közben mindnyájunkért, hogy mind nagyobb igazságossággal tudjunk előrehaladni és hogy helyre hozhassuk mindazt, ami a módunkban áll.  

A Szűzanyától kéri, hogy oltalmazzon minden ír családot

Ferenc pápa végül megemlékezett Észak-Írországról is, szeretetéről és lelki közelségéről biztosítva az ott élőket. A Szűzanyától kéri, hogy oltalmazzon minden ír családot. Hálát ad az ökumenikus előrehaladásért, a keresztény közösségek közötti együttműködésért és kéri, hogy az ír föld minden fia, legyen keresztény, muzulmán vagy zsidó, békés és harmonikus társadalmat építsen.  

Az Úrangyala imádság után Ferenc pápa különleges köszöntéssel fordult az ország börtöneiben levő fogvatartottakért, megköszönve nekik a hozzá írt leveleiket. Közelségéről biztosította őket és családtagjaikat is. Mária, az Irgalmasság Anyja virrasszon fölöttük! – kérte végül az írországi Knock Mária kegyhelyen tartott Úrangyala imádságban Ferenc pápa.          

26 augusztus 2018, 10:26