Cerca

Vatican News
Pope Francis in Dublin Ferenc pápa együtt a családokkal   (ANSA)

A családok legyenek az egyház és a világ reménye! – Ferenc pápa beszéde a Családok Ünnepén

Szombat este Ferenc pápával együtt ünnepelt a világ több mint 114 országából érkezett család a dublini Croke Park stadionban, amely Európa egyik legnagyobb sportlétesítménye: 82.300 néző befogadására alkalmas. 2012-ben 35 országból több mint 75 ezren vettek itt részt az 50. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró szentmiséjén. A szervezők becslése szerint most is mintegy 75 ezren gyűltek össze és fogadták lelkes örömmel Ferenc pápát, aki helyi idő szerint este fél 8-kor érkezett meg. Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, Család és Élet Kongregációja prefektusának köszöntő szavait követően énekszámok csendültek fel, tanúságtételek hangzottak el videofelvételek kíséretében. A Szentatyát különösen meghatotta Andrea Bocelli előadásában Schubert Ave Mariája, a tanúságtételekre pedig olasz nyelvű beszédében válaszolt. Arra buzdította a Családok IX. Világtalálkozójának a résztvevőit, hogy sugározzák szét a világban Isten szeretetének örömét, legyenek a béke hírnökei, a gyűlölet ellenszerei, bocsássanak meg egymásnak, mert bocsánat nélkül a család fokozatosan szétesik.

Vertse Márta - Vatikán

A pápa köszönetét fejezte ki a megjelenteknek: szép ünnepelni, mert az ünneplés emberibbé és keresztényibbé tesz bennünket. Segít abban is, hogy osztozzunk abban az örömben, hogy Jézus szeret bennünket, elkísér életünk útján és minden nap egyre közelebb vonz magához minket.

Az egyház Isten gyermekeinek a családja

Minden családi ünnepen jelen van mindenki: az apák, anyák, nagyszülők, unokák, nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek. Ma Dublinban egy családi ünnepségre gyűltünk össze, hogy hálát adjunk Istennek azért, amik vagyunk: egyetlen család Krisztusban, az egész földre kiterjedve. Az egyház Isten gyermekeinek családja. Olyan család, amelyben együtt örvendeznek az örvendezőkkel és együtt sírnak a szenvedőkkel. Olyan család, amelyben mindenkiről gondoskodnak, mert Isten, a mi Atyánk mindnyájunkat gyermekeivé tett a keresztségben” – mondta a pápa, majd hozzátette: „Ezért bátorítom továbbra is a szülőket, hogy amint lehetséges, kereszteltessék meg gyermekeiket, hogy részét alkossák Isten nagy családjának. Mindenkit meg kell hívni a nagy ünnepre!”

A családok világítótoronyként árasszák szét a világban Isten szeretetének örömét

A családok Isten népe nagytöbbségét alkotják. Milyen lenne az egyház arculata a családok nélkül?  A pápa Amoris laetitia k. apostoli buzdításának az volt a célja, hogy segítsen felismerni a család szépségét és jelentőségét, fényeivel és árnyékaival együtt. A Szentatya utalt a Családok Világtalálkozójának témájára: „A család evangéliuma, örömhír a világnak”.

Isten azt kívánja, hogy minden család legyen egy világítótorony, amely szeretetének örömét árasztja szét a világban. Ez azt jelenti, hogy miután találkoztunk Isten üdvözítő szeretetével, próbáljuk meg kinyilvánítani azt szavakkal vagy azok nélkül, a jóság kis gesztusaival a mindennapi élet legegyszerűbb pillanataiban.

Szeretet, megbocsátás, irgalmasság

Ez jelenti az életszentséget. A pápa szeret a „szomszéd lakás” szentjeiről szólni, azokról a hétköznapi emberekről, akik visszatükrözik Isten jelenlétét a világ életében és történelmében. A szeretetre és az életszentségre szóló hivatás nem néhány kiváltságosnak van fenntartva. Csendben, észrevétlenül ott van minden család szívében, amelyek szeretetet, megbocsátást és irgalmasságot kínálnak fel, amikor erre szükség van és ezt harsonaszó nélkül teszik. A család evangéliuma valóban örömhír a világ számára, mivel családjainkban mindig megtalálhatjuk Jézust, ott él egyszerűségben és szegénységben, mint a názáreti Szent Családban.

A keresztény házasság gyökerezzék Isten szeretetében

A keresztény házasságot és családi életet akkor értjük meg a maga teljes szépségében, ha azok Isten szeretetében gyökereznek, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett minket. Isten kegyelme minden nap segít, hogy a család minden tagja egy szívvel és egy lélekkel éljen. Az anyósok és a menyek is! Tette hozzá Ferenc pápa.

Senki sem mondja, hogy ez könnyű. Olyan, mint egy teát elkészíteni: könnyű a vizet felforralni, de egy jó csésze tea elkészítése időt és türelmet kíván; szükség van a tealevelek infúziójára. Jézus is nap mint nap eláraszt bennünket szeretetével, hogy az áthassa egész lényünket. Szent Szíve kincsestárából elhalmoz kegyelmével, amelyre szükségünk van, hogy meggyógyuljunk betegségeinkből, megnyissuk elménket és szívünket, hogy meghallgassuk és megértsük egymást, hogy kölcsönösen megbocsássunk egymásnak.

A világ különböző részein élő keresztény családok tanúságtételei

A pápa ezután az elhangzott tanúságtételeket elemezte. A Burkina Faso-ból érkezett család a megbocsátásról szóló történetét osztott meg a résztvevőkkel. A megbocsátás egyszerű gesztusai képezik az alapot, amelyre egy szilárd keresztény családi élet épül – fejtette ki a Szentatya, majd elismételte a három szót, amelyet a családokban meg kell tanulni: „bocsánat”, „kérem”, „köszönöm”. A pápa olaszul elmondott beszédét megtörte ezzel a három angol szóval és arra kérte a jelenlévőket, hogy többször is, egyre hangosabban ismételjék el vele együtt: sorry, please, thank you.

Nincsenek tökéletes családok, de veszekedések után ne felejtsünk el bocsánatot kérni. Egy kedves szó, egy tekintet elegendő ahhoz, hogy minden ismét helyre álljon. Ha nem kérsz bocsánatot, másnap hidegháborúban lesz részed, vigyázzatok, hogy a hidegháború ne következzen be! – tette hozzá rögtönzött szavakkal Ferenc pápa.

Megbocsátani annyit jelent, hogy adunk önmagunkból valamit a másiknak. Jézus mindig megbocsát nekünk. Bocsánatának erejében mi is megbocsáthatunk másoknak. Ezt imádkozzuk a Miatyánkban is. Ha megértjük ezt, akkor értékeljük Jézus tanításának nagyságát a házassági hűségre vonatkozóan. Nem egy rideg, jogi kötelesség, hanem Isten nagyhatású ígérete szavához és végtelen kegyelméhez való hűségéről. Krisztus meghalt értünk, hogy mi is megbocsássunk egymásnak és kiengesztelődjünk egymással. Így megértjük Szent Pál szavainak igazságát: „A szeretet nem szűnik meg soha” (1Cor 13,8).

A közösségi média elősegítheti a szolidaritást

Az indiai házaspár a közösségi média használatáról tett tanúságot. Eszközei hozzájárulhatnak baráti hálózatok, kölcsönös segítségnyújtás kialakításához. Fontos azonban a mértéktartás és az óvatosság. Csökkentsük a közösségi médiára szentelt időt és foglalkozzunk többet egymással, építsük  az Istennel való kapcsolatunkat. A közösségi média eszközei soha ne fenyegessék a hús és vér kapcsolatok valódi hálózatát, ne szigeteljenek el bennünket a hiteles szeretetközösségi kapcsolatoktól – hangzott a pápa intése.

A Krisztusba vetett hit a gyűlölet ellenszere, békét teremt

Egy iraki család arról tett tanúságot, hogy a szeretet és a hit a családban az erő és a béke forrása lehet még a háború és az üldöztetés által okozott pusztítás közepette is. A szolidaritás révén újjá lehet építeni az életet és újjászülethet a remény. Sok keresztény család segítségével az iraki pár visszatérhetett hazájába. A családok minden társadalomban békét teremtenek, mert szeretetet, befogadást és bocsánatot tanítanak, ezek pedig a gyűlölet, az előítélet és a bosszú legjobb ellenszerei.

A keresztvetés az első Hiszekegy

A pápa idézte egy ír pap (Patrick Peyton) tanítását: „a család, amelyik együtt imádkozik, együtt is marad” és békét áraszt maga körül. Az iraki család a békét és a kiengesztelődést választotta a gyűlölet helyett, a kereszt fényében megértették, hogy a rosszal csak a jót lehet szembe állítani. Így békére leltek Krisztus szeretetében, amely mindent megújít. Ferenc pápa hozzátette: „Miközben a kórust hallgattam, láttam, hogy egy anyuka tanította kisfiának a keresztvetést. Felteszem a kérdést: megtanítjátok gyermekeiteknek, hogyan kell keresztet vetni? Vagy egy gesztust tanítotok meg, amiről nem lehet tudni, hogy mi? Fontos, hogy a gyermekek már kiskoruktól kezdve megtanuljanak jól keresztet vetni: ez az első Hiszekegy. Hiszek az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. Ma este, lefekvés előtt, ti szülők, tegyétek fel magatoknak a kérdést: megtanítom-e gyermekeimnek a helyes keresztvetést? Gondolkozzatok el róla, ez a ti ügyetek”.

Jézus az igazság és a szeretet forrása

Krisztus szeretete mindent megújít és ez teszi lehetővé a házasságot és a házastársi szeretetet, amelyet a hűség, a felbonthatatlanság, az egység és az életre való nyitottság jellemez. A pápa ezt kívánta kiemelni Amoris laetitia k. buzdítása negyedik fejezetében. Ezt a szeretetet tükrözi a tízgyermekes Mary és Damian ír házaspár tanúságtétele. Arról számoltak be, hogy családi életük kulcsszava az őszinteség. Az életünket átalakító igazság és szeretet forrásához, vagyis Jézushoz járulnak, aki nyilvános működését egy menyegzőn kezdte el. Kána városában a vizet édes borrá változtatta. Gondoltatok arra, mi lett volna, ha a lagzit vízzel kellett volna befejezni? – tette fel a rögtönzött kérdést a Szentatya. De a Szűzanya gondoskodott róla, hogy ez ne forduljon elő, és Jézus a vizet borrá változtatta.

Ilyen a házastársi szeretet. Az új bor a jegyesség idején kezd erjedni, és a házasélet idején érlelődik kölcsönös önátadássá, amelynek révén a házasfelek „egy testté” válnak. Megnyitják szívüket a szükséget szenvedőknek, a magányosoknak, a gyengéknek, a sebezhetőknek, a leselejtezés kultúrája által peremre szorultaknak. Csak a szeretet menthet meg bennünket a leselejtezés kultúrájától.

A családok mindenütt arra kaptak meghívást, hogy a nehézségek ellenére tovább növekedjenek az előző nemzedékekhez hasonlóan. Családjaink az emlékezet élő kincsei, tőlük kapjuk önazonosságunkat, az értékeket és a hitet. Ezt tapasztaltuk Aldo és Marissa esetében, akik több mint 50 éve házasok. Házasságuk a szeretet és a hűség emlékműve, Isten ajándéka, amelyet örömmel tovább adnak gyermekeiknek és unokáiknak.

Az idősek a bölcsesség kincsestára a fiatal nemzedékek számára

A Szentatya hangsúlyozta: egy társadalom, amelyik nem értékeli a nagyszülőket, jövő nélküli társadalom. Egy egyház, amely nem viseli szívén a nemzedékek közötti szövetséget, végül nélkülözi majd azt, ami valóban számít, vagyis a szeretetet. Nagyszüleink megtanítják a házastársi és szülői szeretet jelentését. Súlyos tévedés, ha nem kérdezzük meg az időseket tapasztalataikról és azt hisszük, hogy a velük való beszélgetés időveszteség. A pápa megköszönte Missy tanúságtételét, aki elmondta, hogy a nomádok számára a család mindig is az erő és a szolidaritás forrása volt. Tanúságtétele arra emlékeztet, hogy Isten házában mindenki számára van hely. Senkit sem szabad kizárni, szeretetünk és figyelmünk terjedjen ki mindenkire!

A pápa végül arra buzdította a családokat: legyenek az egyház és a világ reménye! Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek az emberiséget saját képére teremtette, hogy szeretete részesévé tegye, hogy egy család legyen és élvezze azt a békét, amelyet csak Ő tud adni. A családok tegyenek tanúságot az evangéliumról, így segíthetik Istent terve megvalósításában – mondta a pápa, hozzátéve, hogy a jelenlévőket megajándékozza  Amoris laetitia k. apostoli buzdításának egy-egy példányával. Vezesse őket, hogy örömmel megélhessék a család evangéliumát. Mária, Anyánk, a család és a béke Királynője, támogass mindnyájunkat az élet, a szeretet és a boldogság útján! – fejezte be a Szűzanyához intézett fohásszal beszédét a Szentatya. Szavait taps követte, majd a világ minden részéről érkezett családok Ferenc pápa vezetésével elimádkozták a IX. Világtalálkozó hivatalos imáját.

26 augusztus 2018, 10:25