Cerca

Vatican News
Ferenc pápa a Nemzetközi Ministráns Zarándoklat imatalálkozóján Ferenc pápa a Nemzetközi Ministráns Zarándoklat imatalálkozóján  (ANSA)

Ferenc pápa imádkozott a békéért a ministráns-találkozón

Több mint 75 ezer ministráns volt jelen kedden este a Szent Péter téren, ahol a fiatalok imatalálkozó keretében találkoztak Ferenc pápával. Az anyaországból és a határontúli magyar közösségekből több mint 1700 magyar fiatal vett részt a XII. Nemzetközi Ministráns Zarándoklaton és annak központi eseményén, a pápai találkozón.

Vertse Márta - Vatikán

Ferenc pápa az imatalálkozón a jelenlevő fiatalokkal együtt fohászkodott a békéért. 

„Keresd a békét és járj nyomában” – ez a mottója a ti nemzetközi ministráns-zarándoklatotoknak – emlékeztetett a Szentatya. A béke mindig Jézus Krisztus által születik. Mi, tehát a békére kaptunk meghívást. A mi hagyományunkban van egy ima, amelyet Szent Ferenc lelkisége hatja át: ha Istenre bízzuk magunkat, ha átadjuk magunkat Isten kezébe, hogy tegyen minket eszközeivé, akkor a béke eszközeivé válunk. Imádkozzuk el tehát Szent Ferenc béke imáját:

Uram, tégy engem békéd 
eszközévé
, hogy szeressek 
ott, ahol gyűlölnek, 

Hogy megbocsássak ott, 
ahol megbántanak, 
Hogy összekössek, 
ahol széthúzás van, ahol tévedés van, elvigyem az igazságot

Uram, tégy engem békéd 
eszközévé,
Hogy reménységet keltsek, 
ahol kétségbeesés kínoz, 
Hogy fényt gyújtsak, 
ahol sötétség uralkodik, 
Hogy örömöt hozzak oda, 
ahol gond tanyázik. 


Ó, Uram, te mindannyiunkat ismersz, ismered erősségeinket és gyengeségeinket, a rosszból a jóra hívsz minket. Arra bátorítasz, hogy szeressünk, hogy értsük meg felebarátainkat és bocsássunk meg. Tekintetünket az „én”-ről irányítsd a „te” felé. Küldj el bennünket, hogy megvédjük a békét és azt elsőként éljük meg. Vezess bennünket, hogy eszközeiddé váljunk. Erre kérünk most és mindörökkön örökké. Ámen.

Ferenc pápa homíliáját követően elhangzott a hívek könyörgése, majd a Szentatya így folytatta: Isten elküldte Fiát a világba, hogy hirdesse Isten országát és elvigye az embereknek az Ő békéjét. Mint ahogy a ministránsok az oltárhoz viszik az ajándékokat, így hozzuk mi is imáinkat Eléd, ó Istenünk, aki a békét adod:

Nagy Isten, itt állunk Előtted szándékainkkal, reményeinkkel és vágyainkkal.

Te már ismered őket, még mielőtt mi beszélnénk. Minden, ami átsuhan fejünkben és szívünkben, belehelyezzük az imába, amit maga Jézus ajándékozott nekünk. Egymás kezét megfogva, egységben egymással, egységben otthoni szeretteinkkel, mindenki a saját nyelvén imádkozza el a Miatyánkot.

Ferenc pápa:

Isten elé vittük imáinkat, mindent, ami betölti szívünket. Adjunk most közösen egy béke-jelet.  Készítsünk helyet Isten szavának. Mindnyájan tartsunk egy perc csendet.

Ezt követően a Nemzetközi Ministráns Szövetség és a Nemzetközi Ministráns Zarándoklat elnöke fordult a Szent Péter téren egybegyűlt fiatalokhoz.

Német László püspök:

Mindenkit megkérek, hogy mondjuk el együtt a zarándok imáját: Jézus Krisztus, te vagy a mi békénk, szolgálatunk a tiéd, Benned egységben vagyunk, elvisszük világosságodat. Ámen.

Ezután az imatalálkozó végén Ferenc pápa áldását adta a Szent Péter téren összegyűlt ministránsokra. „És most, közösségi imánk végén misszióba küldelek benneteket: Legyetek a béke keresői! Kötelezzétek el magatokat a kevésbé szerencsések érdekében, akiknek nincs hangjuk a világban! Tiltakozzatok, amikor az igazságtalanság és a viszály uralkodik! Éljétek meg a békét! Loyolai Szent Ignác és Isten Legszentebb Anyja közbenjárására áldjon meg benneteket a szentháromságos egy Isten. Menjetek és hirdessétek a békét.”01 július 2018, 15:47