Keresés

Vatican News
Pápai szentmise a svájci gárdisták hazájában Pápai szentmise a svájci gárdisták hazájában 

Ferenc pápa homíliája Genfben: Megbocsátás révén fedezzük fel egymást testvérként

Gonzága Szent Alajos emléknapján Ferenc pápa genfi ökumenikus útja záróeseményeként szentmisét mutatott be a svájci katolikus híveknek. Homíliájában a Miatyánk imádság három kulcsfogalmát értelmezte: van Atyánk, legyen mindennapi kenyere mindenkinek és a megbocsátás szükséges az igazi testvériséghez.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A genfi Palexpo kiállítási csarnok adott otthont a pápai szentmisének, amelyen Ferenc pápa a svájci katolikus püspöki konferencia tagjaival együtt mutatta be a legszentebb áldozatot. Június 21-e Gonzága Szent Alajos jezsuita skolasztikus szerzetes, az ifjúság védőszentjének emléknapja, akire a pápa a szentbeszédében említést tett. Ferenc pápa az evangéliumban elhangzó Miatyánk imádság kapcsán az Atya, a kenyér és a megbocsátás három szavát emelte ki, mert „ezek a hit szívébe visznek minket”.

A Miatyánk a keresztény ember életformája, mely identitást ad

 Jézus imájának első szava az Atya, ez a szó a kulcs az Isten szívéhez eljutáshoz, hiszen az Isten, végtelen és örök mivoltát megelőzően, Atya. A Miatyánk a keresztény ember életformája, mely identitást ad. Ha pedig Isten a mi Atyánk, akkor mi egymás testvérei vagyunk. Ez a mi szóval mondott imádságunk, nem pedig az én imádsága. Részünkről minden feléje fordul, az ő nevének megszentelését, az ő akaratának beteljesedését, és az ő országának az eljövetelét kérjük. Szükségünk van a Miatyánk gyökerének az elmélyítésére és tudatosítására – hangsúlyozta a pápa. Ha van Atya, akkor megszűnik a kizárástól való félelem. Ő a szeretett gyermekeiből nem teremt megosztott csoportokat, hanem mint család szül meg bennünket. Újból és újból mondjuk a szót: Miatyánk, mert ez tudatossá teszi bennünk, hogy nincs Atya gyermekek nélkül, és nincsenek gyermekek Atya nélkül. A Miatyánk azt is jelenti, hogy minden emberi lény hozzánk tartozik, és hogy nem lehetünk közömbösek egymás iránt. Ez az Atya azt kéri tőlünk, sőt azt parancsolja nekünk, hogy szeressük egymást a gyermekek szívével, egymás közt, mint testvérek.

A kért kenyér egyszerűsége az élet egyszerűségére vezet bennünket

Homíliája második gondolatában Ferenc pápa a mindennapi kenyér kéréséről beszélt. Nem kell többet kérni, csak a megélhetéshez szükséges kenyeret. A kenyér mindenekelőtt a mára elégséges eledel, éppen ezért legyen az hozzáférhető minden ember számára. A kért kenyér egyszerűsége az élet egyszerűségére vezet bennünket és abban is segít, hogy lemondjunk mindarról, ami felesleges. Éppen ezért Ferenc pápa mindenkit arra buzdított, hogy  a kenyér egyszerűségének az óhajával szerezzük meg az élet egyszerűségét a csend és az imádság bátorságával. Felidézte gyermekkorának egy számára kedves és fontos mozzanatát, amikor a családban lehajoltak az elejtett kenyérdarab után és csak miután megcsókolták azt, vették magukhoz. A mindennapi kenyér végső értelemben Jézus maga, aki nélkül semmit nem tudunk tenni. Ő a jó élet alapja.  

A megbocsátás a Miatyánk kötelező záradéka  

Nehéz megbocsátani, mert haragot és neheztelést hordozunk a szívünkben, de az Úr követeli a megbocsátásunkat. Ez arra utal, mintha Jézus kommentálása lenne a Miatyánk imádság egyetlen eredeti magyarázata és Ferenc pápa idézte a hegyi beszédből az Úr Jézus szavait: „Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket” (Mt6,14-15). Isten megszabadítja a szívünket minden bűntől, minden bűnt megbocsát. A megbocsátás megújít, a megbocsátás csodákat tesz. Péter megtapasztalta az Úr bocsánatát és nyájának pásztora lett. Saul az István diakónustól kapott megbocsátás után lett Paul, azaz Pál apostol. Mindenki akkor lesz új teremtménnyé, amikor elnyerve az Atya megbocsátását, elkezdi szeretni a testvéreit. A megbocsátás jóvá alakítja a rosszat, a megbocsátás révén tudjuk a szembenállások és szakadások után egymást testvérként felismerni. A mennyei Atya boldog, amikor azt látja, hogy a gyermekei szeretik egymást – zárta homíliáját Ferenc pápa a Genfben tartott szentmise során.                             

22 június 2018, 16:35