Keresés

Vatican News
Az Életvédő Akadémia 300 tagja a pápánál Az Életvédő Akadémia 300 tagja a pápánál   (Vatican Media)

Ferenc pápa az Életvédő Akadémiához: az emberi élet rendje az örök életből érthető

„Józan bölcsesség, az emberi ökológia etikai és spirituális szempontjainak figyelembevétele, az emberi élet egészének szemlélete, a bioetika globális jellegű értelmezése és felelős alkalmazása, a test teremtéssel adott jellegének elfogadása, az emberi élet alapvető különbségeinek tiszteletben tartása” – gondolatok szerepeltek a Szentatya beszédében, mellyel a Pápai Életvédő Akadémia közgyűléséhez fordult.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

A Kelemen-teremben fogadta Ferenc pápa hétfőn délben a napokban Rómában közgyűlését tartó Pápai Életvédő Akadémia mintegy 300 tagját, élükön Vincenzo Paglia érsek-elnökkel. Külön köszöntötte Elia Sgreccia bíborost, a tanács korábbi elnökét, és megköszönte neki, hogy 91 éves kora ellenére ma is lelkesen és fiatalosan küzd az emberi életért. A pápa hosszú és alapos beszédében sorra vette az emberi élet mai értelmezésének legfontosabb szempontjait és az evangélium fényénél adott válaszokat és útjelzéseket a legnagyobb kihívásokra.

Mindig meg kell őrizni az élet alapvető emberi jellegét

Etikai és spirituális felelősséggel kell szemlélni az emberi ökológiát, az élet minden egyes fázisában, a foganástól kezdve nemcsak a természetes végéig, hanem az örök élet távlatára nyitottan – kezdte beszédét Ferenc pápa. Az élet családi és közösségi jellegű, mely a törékenységben,  betegségben, a nehéz társadalmi körülmények között is mindig megőrzi alapvető emberi jellegét. Az emberi élet különféle szempontjait kutató tudományos vizsgálat eredményeit mindig ebbe az átfogó és mély perspektívába kell állítani. Ahogy az emberi személyt fokozatosan be kell vezetni a családi és közösségi életbe, éppúgy igényli a beavatást a Krisztusban való istengyermeki életbe is.

Isten szereti minden egyes ember méltóságát

Ne engedjük át az emberi életet annak a szemléletnek, mely kiszolgálja, hogy a halál végezze el a bűn piszkos munkáját, a kicsiken, a szegényeken, a peremre szorítottakon. Emögött mindig narcisztikus önzés áll, mely csak saját magával számol és elvész a fogyasztásban. A bioetika átfogó, keresztény ihletésű  szemlélete köteleződjön el abban, hogy hatástalanítsa a halálnak ezt a piszkos munkáját. Az ilyen bioetika az emberi személy méltóságának mély meggyőződéséből indul ki, hogy az Isten szereti minden egyes ember méltóságát.

A test Isten adománya és a teremtett világgal együtt adományként fogadjuk

Ferenc pápa Laudatio sì kezdetű enciklikájából idézett, miszerint a globális bioetika segítségével ki lehet fejleszteni az átfogó ökológia távlatát, melynek erős pontjai: a szegények és föld törékenysége közötti szoros kapcsolat, annak a meggyőződése, hogy minden mindennel összefügg, a technológiákból eredő új hatalmi formák új paradigmáinak a kritikája, a gazdaság és növekedés újfajta értelmezésének a keresése, az ökológia emberi értelme, a nemzetközi politika súlyos felelőssége. Ferenc pápa holisztikus, az egészet figyelembe vevő szemlélettel tekint az emberi személyre, főként az emberi test értelmezése szempontjából. A test Isten adománya és a teremtett világgal együtt adományként fogadjuk. Nincs jogunk uralkodni a testünk felett, miként a teremtett világgal sem rendelkezhetünk önkényesen. Elfogadni, megismerni  és törődni a testünkkel, mindez lényeges szempont az emberi ökológia számára is. Éppúgy meg kell becsülnünk a testünket a maga nőiességében vagy férfiasságában, hogy felismerhessünk magunkat a másikkal, a tőlünk különbözővel való találkozás során.     

Figyelem az emberi élet alapvető és összetett sajátosságai megkülönböztetésére

Végül Ferenc pápa felhívta a figyelmet az emberi élet alapvető és összetett sajátosságai megkülönböztetésére, mint a férfi és a nő, az apaság és anyaság szerepe, a szülő-gyermek viszony, a testvéri és társas mivolt, valamint az emberi élet valamennyi korszakának a fontossága.

25 június 2018, 14:02