Cerca

Vatican News
Ferenc pápa az Úrangyala elimádkozásakor az Apostoli Palota dolgozószobájának ablakában Ferenc pápa az Úrangyala elimádkozásakor az Apostoli Palota dolgozószobájának ablakában  (AFP or licensors)

Isten országa titokzatosan növekedik a világban – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Bár néha úgy tűnik, hogy reményünk hajótörést szenved, mindig bizalommal tekintsünk Istenre és nyíljunk meg nagylelkűen terveinek – buzdította Ferenc pápa vasárnap délben a Szent Péter téren összegyűlt híveket.

Vertse Márta - Vatikán

Isten országa a Szentlélek erejében növekedik a világban

Az első példabeszéd Isten országát a vetőmag titokzatos növekedéséhez hasonlítja. A magot elvetik a földbe, majd kicsírázik, növekedik és szárba szökken, kalászt terem a földműves munkájától függetlenül, aki a termés beérésekor gondoskodik az aratásról. Ennek a példabeszédnek az üzenete a következő: Jézus prédikációja és működése Isten országát hirdeti, amely betör a világ mezejére, majd a maghoz hasonlóan növekedik és fejlődik saját erejéből, emberileg nem értelmezhető szempontok szerint. Isten országának növekedése és kicsírázása a történelemben nem annyira az emberi tevékenység függvénye, hanem elsősorban Isten hatalmát és jóságát fejezi ki, a Szentlélek erejét, amely előbbre viszi Isten népe keresztény életét.

A nehéz pillanatokban is bizakodjuk Isten üdvözítő hatalmában

Olykor a történelem, eseményeivel és főszereplőivel úgy tűnik, hogy a mennyei Atya tervével ellenkező irányba halad. Az Atya minden gyermeke számára igazságosságot, testvériséget, békét akar. Arra kaptunk meghívást, hogy ezeket a periódusokat próbaidőként, a remény, az aratás éber várakozása idejeként éljük meg. Ugyanis tegnap csakúgy, mint ma, Isten országa titokzatos, meglepő módon növekedik a világban, felfedi a kicsiny mag rejtett hatalmát, győzedelmes életerejét. A személyes és társadalmi események rejtett hajlataiban, amikor olykor úgy tűnik, hogy hajótörést szenved a remény, továbbra is bíznunk kell Isten alig észrevehető, de nagyhatású működésében. Ezért a sötét és nehéz pillanatokban ne essünk kétségbe, hanem továbbra is kitartóan ragaszkodjunk Isten hűségéhez, jelenlétéhez, amely mindig üdvözít. Emlékezzetek erre: Isten mindig üdvözít, ő az Üdvözítő – fejtette ki beszédében Ferenc pápa.

Isten mindig a meglepetések Istene

A második példabeszédben Jézus Isten országát egy mustármaghoz hasonlítja. Nagyon kis magról van szó, amely azonban mégis olyannyira kifejlődik, hogy a veteményeskert legnagyobb növényévé válik: előre nem látható, meglepő a növekedése. Nem könnyű Isten előre nem látható logikájába belépnünk és azt életünkben elfogadnunk. De ma az Úr a hit olyan magatartására buzdít bennünket, amely túlhalad terveinken, számításainkon, előrejelzéseinken. Isten mindig a meglepetések Istene. Az Úr mindig meglep bennünket. Arra szólít, hogy nyíljunk meg nagylelkűen Isten terveinek mind személyes, mint közösségi szinten. Közösségeinkben figyeljünk azokra a kis és nagy alkalmakra, amelyeket az Úr felkínál nekünk, hagyjuk, hogy magával ragadjon bennünket szeretetének dinamizmusa, a befogadás, a mindenki irányában megmutatkozó irgalmasság dinamizmusa.

Istenre hagyatkozva, kegyelme révén mi is nagy műveket hajthatunk végre

Az egyház küldetésének hitelességét nem a siker, az eredmények nyújtotta megelégedés mutatja, hanem az, hogy az Istenbe vetett bizalom bátorságával, az Istenre való hagyatkozás alázatosságával halad előre. Jézus megvallásával és a Szentlélek erejében haladjunk előre – hangzott a pápa buzdítása. Annak a tudatában, hogy kicsiny és gyenge eszközök vagyunk, amelyek Isten kezében és kegyelmével nagy műveket hajthatnak végre, fejleszthetik országát, amely „igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben” (Rm 14,17).

Szűz Mária segítségével működjünk együtt Isten országa építésében

Szűz Mária segítsen bennünket, hogy egyszerűek, figyelmesek legyünk, hogy hozzájáruljunk hitünkkel és munkásságunkkal Isten országa fejlődéséhez szívünkben és a történelemben.

18 június 2018, 09:26