Béta verzió

Cerca

Vatican News
Ferenc pápa az Úrangyala elimádkozásakor az Apostoli Palota dolgozószobájának ablakában Ferenc pápa az Úrangyala elimádkozásakor az Apostoli Palota dolgozószobájának ablakában  (AFP or licensors)

Isten országa titokzatosan növekedik a világban – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Bár néha úgy tűnik, hogy reményünk hajótörést szenved, mindig bizalommal tekintsünk Istenre és nyíljunk meg nagylelkűen terveinek – buzdította Ferenc pápa vasárnap délben a Szent Péter téren összegyűlt híveket.

Vertse Márta - Vatikán

Isten országa a Szentlélek erejében növekedik a világban

Az első példabeszéd Isten országát a vetőmag titokzatos növekedéséhez hasonlítja. A magot elvetik a földbe, majd kicsírázik, növekedik és szárba szökken, kalászt terem a földműves munkájától függetlenül, aki a termés beérésekor gondoskodik az aratásról. Ennek a példabeszédnek az üzenete a következő: Jézus prédikációja és működése Isten országát hirdeti, amely betör a világ mezejére, majd a maghoz hasonlóan növekedik és fejlődik saját erejéből, emberileg nem értelmezhető szempontok szerint. Isten országának növekedése és kicsírázása a történelemben nem annyira az emberi tevékenység függvénye, hanem elsősorban Isten hatalmát és jóságát fejezi ki, a Szentlélek erejét, amely előbbre viszi Isten népe keresztény életét.

A nehéz pillanatokban is bizakodjuk Isten üdvözítő hatalmában

Olykor a történelem, eseményeivel és főszereplőivel úgy tűnik, hogy a mennyei Atya tervével ellenkező irányba halad. Az Atya minden gyermeke számára igazságosságot, testvériséget, békét akar. Arra kaptunk meghívást, hogy ezeket a periódusokat próbaidőként, a remény, az aratás éber várakozása idejeként éljük meg. Ugyanis tegnap csakúgy, mint ma, Isten országa titokzatos, meglepő módon növekedik a világban, felfedi a kicsiny mag rejtett hatalmát, győzedelmes életerejét. A személyes és társadalmi események rejtett hajlataiban, amikor olykor úgy tűnik, hogy hajótörést szenved a remény, továbbra is bíznunk kell Isten alig észrevehető, de nagyhatású működésében. Ezért a sötét és nehéz pillanatokban ne essünk kétségbe, hanem továbbra is kitartóan ragaszkodjunk Isten hűségéhez, jelenlétéhez, amely mindig üdvözít. Emlékezzetek erre: Isten mindig üdvözít, ő az Üdvözítő – fejtette ki beszédében Ferenc pápa.

Isten mindig a meglepetések Istene

A második példabeszédben Jézus Isten országát egy mustármaghoz hasonlítja. Nagyon kis magról van szó, amely azonban mégis olyannyira kifejlődik, hogy a veteményeskert legnagyobb növényévé válik: előre nem látható, meglepő a növekedése. Nem könnyű Isten előre nem látható logikájába belépnünk és azt életünkben elfogadnunk. De ma az Úr a hit olyan magatartására buzdít bennünket, amely túlhalad terveinken, számításainkon, előrejelzéseinken. Isten mindig a meglepetések Istene. Az Úr mindig meglep bennünket. Arra szólít, hogy nyíljunk meg nagylelkűen Isten terveinek mind személyes, mint közösségi szinten. Közösségeinkben figyeljünk azokra a kis és nagy alkalmakra, amelyeket az Úr felkínál nekünk, hagyjuk, hogy magával ragadjon bennünket szeretetének dinamizmusa, a befogadás, a mindenki irányában megmutatkozó irgalmasság dinamizmusa.

Istenre hagyatkozva, kegyelme révén mi is nagy műveket hajthatunk végre

Az egyház küldetésének hitelességét nem a siker, az eredmények nyújtotta megelégedés mutatja, hanem az, hogy az Istenbe vetett bizalom bátorságával, az Istenre való hagyatkozás alázatosságával halad előre. Jézus megvallásával és a Szentlélek erejében haladjunk előre – hangzott a pápa buzdítása. Annak a tudatában, hogy kicsiny és gyenge eszközök vagyunk, amelyek Isten kezében és kegyelmével nagy műveket hajthatnak végre, fejleszthetik országát, amely „igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben” (Rm 14,17).

Szűz Mária segítségével működjünk együtt Isten országa építésében

Szűz Mária segítsen bennünket, hogy egyszerűek, figyelmesek legyünk, hogy hozzájáruljunk hitünkkel és munkásságunkkal Isten országa fejlődéséhez szívünkben és a történelemben.

18 június 2018, 09:26