Keresés

Vatican News
Ferenc pápa Úrnapi Úrangyala imádsága  Ferenc pápa Úrnapi Úrangyala imádsága   (AFP or licensors)

Az Eucharisztia nyitott kapu a hit és a történelem között – A pápa Úrangyala imádsága Úrnapján

Urunk Szent Teste és Vére, Corpus Domini ünnepén az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa az Eucharisztiáról elmélkedve arra buzdított, hogy kövessük az Oltáriszentség „logikáját”, amely az ajándékozás, a javakban való osztozás logikája.

Vertse Márta – Vatikán

Az Eucharisztia Krisztus megváltó áldozatának szentsége

Ma sok országban, közöttük Itáliában is, Krisztus Szent Testének és Vérének, a legismertebb latin kifejezés szerint a Corpus Domini ünnepét tartjuk – kezdte beszédét Ferenc pápa. Az evangéliumi szakasz Jézus szavait idézi, amelyeket az Utolsó Vacsorán mondott tanítványainak: „Vegyétek, ez az én testem. […]„Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik” (Mk 14,22.24). Éppen ennek a szeretetről tett tanúságnak erejében a keresztény közösség minden vasárnap és minden nap összegyűlik az Eucharisztia, Krisztus megváltó áldozatának szentsége körül. Valós jelenlététől vonzva a keresztények imádják és szemlélik őt a Krisztus Testévé vált kenyér alázatos jelén keresztül.

Az Eucharisztia megvalósítja az Isten és az emberek közötti szeretetközösséget

Minden alkalommal, amikor az Eucharisztiát ünnepeljük, e szentség által, amely olyan mértéktartó és egyben ünnepélyes, megtapasztaljuk az Új Szövetséget, amely teljességében megvalósítja a szeretetközösséget Isten és mi közöttünk. És mint ennek a szövetségnek a résztvevői, bár kicsinyek és szegények vagyunk, együttműködünk a történelem építésében Isten terve szerint. Ezért minden eucharisztikus ünneplés, miközben nyilvános istentiszteleti aktus, az élet és létünk konkrét eseményei felé irányít. Miközben Krisztus Testével és Vérével táplálkozunk, Őhozzá hasonulunk, magunkhoz vesszük szeretetét, nem azért, hogy azt féltékenyen magunknál tartsuk, hanem azért, hogy másokkal megosszuk. Ez a logika van beleírva az Eucharisztiába.

Az Oltáriszentségben valóságosan jelen van Jézus

Az Oltáriszentségben ugyanis Jézust, mint a megtört és ajándékba adott kenyeret, az üdvösségünkért kiontott vért szemléljük. Olyan jelenlét, amely tűzként elégeti bennünk az önző magatartásokat, megtisztít attól a hajlamtól, hogy csak akkor adjunk, ha már mi is kaptunk, és fellobbantja bennünk azt a kívánságot, hogy Jézussal egységben mi is testvéreinkért megtört kenyér és kiontott vér legyünk.

Corpus Domini ünnepe ezért a Krisztushoz való vonzódás és az Őbenne való átalakulás misztériuma. A konkrét, türelmes és a keresztre feszített Jézuséhoz hasonló önfeláldozó szeretet iskolája. Arra tanít bennünket, hogy legyünk befogadóbbak és készségesebbek mindazokkal szemben, akik megértést, segítséget, bátorságot keresnek, akik a társadalom peremére szorultak és magányosak. Az élő Jézus jelenléte az Eucharisztiában olyan, mint egy kapu, egy nyitott kapu a templom és az utca, a hit és a történelem, Isten városa és az ember városa között.

Az Úrnapi körmenetben Jézus velünk együtt halad a világ utcáin

A népi eucharisztikus ájtatosság kifejezése a Legszentebb Oltáriszentséget imádó körmenet, amelyet ezen az ünnepnapon számos országban, településen tartanak. Ezek a körmenetek ékesszóló jelei annak a ténynek, hogy a meghalt és feltámadt Jézus továbbra is végighalad a világ utcáin, mellénk áll és vezeti utunkat: táplálja a hitet, a reményt és a szeretetet; vigaszt nyújt a megpróbáltatásokban; támaszt jelent az igazságosságért és a békéért való elkötelezettségünkben.

Ferenc pápa idén Ostiában mutatja be az ünnepélyes úrnapi szentmisét

A pápa bejelentette, hogy csakúgy, mint 50 évvel ezelőtt Boldog VI. Pál, vasárnap este Róma ókori kikötővárosában, Ostiában mutatja be az úrnapi szentmisét, amelyet majd a Legszentebb Oltáriszentséggel való körmenet követ. Mindenkit meghívott, hogy vegyen részt a szertartáson – spirituálisan is a rádió és a televízió közvetítésével.

Mária, az Eucharisztia asszonya járjon közbe hitünk növekedéséért

Szűz Mária, az Eucharisztia asszonya közbenjárására növekedjen az egész egyházban az Úr Testébe és Vérébe vetett hit, a szentmisén való részvétel öröme, különösen a vasárnapi szentmisén és az a lendület, hogy tanúságot tegyünk Krisztus határtalan szeretetéről.

03 június 2018, 15:39