Cerca

Vatican News
A Pápai Missziós Művek nemzeti igazgatói Ferenc pápánál A Pápai Missziós Művek nemzeti igazgatói Ferenc pápánál  (Vatican Media)

A Pápai Missziós Művek nemzeti igazgatói a Szentatyánál

A Szentatya különleges missziós megtérésre hívta őket, amelyben a szenvedély és a bátorság társul: az a bátorság, amely a Szentlélektől és nem tőlünk érkezik.

Emanuela Campanile/Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa pénteken fogadta az Apostoli Palota Kelemen-termében a Pápai Missziós Művek nemzeti igazgatóit. Személyes törődéssel és a 2019 októberére meghirdetett Rendkívüli Missziós Hónap előkészítésének alkalmából fordult hozzájuk beszédével. Arra buzdította őket, hogy ezt az előkészítési szakaszt nagy lehetőségként éljék meg az egész egyház missziós elkötelezettségének megújítására. A Szentatya kifejezte aggodalmát a veszély miatt, hogy a szervezet munkája pusztán az anyagi segítségnyújtás pénzügyi dimenziójára alacsonyodik le. Ez pedig tevékenységüket – mégha keresztény ihletésű is – ügynökséggé alakítja át, amelyből rengeteg van.

Veszélyek és ellenszerek

Áttekintve a XI. Piusz által támogatott Pápai Missziós Művek születését, a Szentatya javaslatot tett az egyház missziójának újraértékelésére a világban. Ez XV. Benedek pápa nagy és bátor megérzése volt az I. világháború idején, amelyet Maximum illud k. apostoli levelében fogalmazott meg. Mindezt hogyan kell megvalósítani? Nem egyszerűen arról van szó, hogy újra kell gondolni az okokat, amiért jobban kell tenni, azt amit már tesztek – hangsúlyozta a pápa. Az egyház struktúráinak missziós megtéréséhez személyes életszentségre és spirituális kreativitásra van szükség. Tehát nemcsak a régit kell megújítani, hanem lehetővé kell tenni a Szentléleknek, hogy újat teremtsen. Nem mi, hanem a Szentlélek! – nyomatékosította. Adjunk teret a Szentléleknek. Legyetek merészek és bátrak a misszióban, együttműködve a Szentlélekkel és mindig szeretetközösségben Krisztus egyházával.

Evangéliumi módon újraértékelni

A megújulásra alkalmat ad a Rendkívüli Missziós Hónapra való előkészület. A Pápai Missziós Művek jelenleg ezzel foglalkozik a Népek Evangelizálása Kongregációval együtt. Újraértékelésre van szükségünk Jézus missziójából kiindulva – mutatott rá a pápa. Az anyagi segítség összegyűjtésére és szétosztására irányuló erőfeszítéseink újraértékelése szükséges. Mindezt a küldetés és a képzés fényében kell megtenni, hogy a missziós lelkület, tudat és felelősség visszatérjen Isten hűséges szent népének mindennapi életébe.

A 2019-es Missziós Hónap témája

„Megkereszteltek és küldetésre rendeltek: Krisztus egyháza misszióban a világban” – ezt a témát választották a 2019 októberében megrendezésre kerülő Rendkívüli Missziós Hónapra. A pápa ezzel kapcsolatban megállapította: a missziós küldetés a keresztséggel együttjáró hívás, amely minden megkereszteltre vonatkozik. Így tehát a misszió küldetés az üdvösségre, amely megvalósítja a misszióra rendelt és a misszió célszemélyének megtérését. Nem egy termékünk eladásáról van szó, hanem az élet közvetítéséről: Isten, isteni élete, irgalmas szeretete és életszentsége átadásáról. A Szentlélek az, aki elküld, elkísér és ösztönöz minket: Ő a misszió szerzője. Ő viszi előre az egyházat, nem mi – jelentette ki Ferenc pápa.

A 2019-es Amazóniáról szóló szinódus

A Szentatya emlékeztetett beszédében arra, hogy a Rendkívüli Missziós Hónap idején tartják majd az Amazóniával foglalkozó püspöki szinódust 2019-ben, amely során imádkoznak és elmélkednek e vidék evangelizációs kihívásairól. A két eseményt segítheti az a közös elem, hogy tekintetünket Jézus Krisztusra szegezzük a problémák, a kihívások, a gazdagság és a szegénység témájának áttekintése közepette.

A hűséges sietség

A találkozó végén Ferenc pápa gondolatban Szűz Mária felé fordult. Amikor ellátogatott Erzsébethez, ezt nem saját gesztusként, misszionáriusként tette. Az Úr szolgálóleányaként ment el hozzá, méhében hordva az Urat. Magáról nem szólt semmit, csak elvitte Fiát és dicsőítette Istent. Az igaz, hogy sietve ment – jegyezte meg a pápa. Ő tanítja meg nekünk ezt a hűséges sietséget: a sietség lelkiségét. Ez a hűség és az Isten imádásának sietsége. Nem főszereplő volt, hanem a misszió egyetlen főszereplőjének a szolgálóleánya. Ez a kép segít bennünket – zárta beszédét a Szentatya a Pápai Missziós Művek nemzeti igazgatóihoz.

01 június 2018, 18:54