Cerca

Vatican News
A Drága Vér missziós szerzetescsalád tagjai pápai audienciája A Drága Vér missziós szerzetescsalád tagjai pápai audienciája  (Vatican Media)

A pápa fogadta a Drága Vér missziós szerzetescsalád tagjait

A pápa a Drága Vér missziós szerzetescsalád tagjait szombaton a vatikáni VI. Pál kihallgatási teremben fogadta. Az igazság adta bátorságra és a gyengédség forradalmának megvalósítása érdekében a mindenkire való odafigyelésre buzdította őket.

Michele Raviart/Somogyi Viktória – Vatikán

Isten a vér jelét választotta, mert semmilyen más jel nem olyan értékes, hogy kifejezze a másoknak ajándékozott élet szeretetét. Ferenc pápa e szavakkal fordult június 30-án délelőtt azoknak a férfi és női szerzetesrendeknek a képviselőihez, akik Jézus Vérének spiritualitásából merítenek ösztönzést. A találkozót a Krisztus Vére Egyesület szervezte.

A társadalom peremére szorultak felé fordulni

Július vigíliáján, amikor a keresztény ájtatosság különösképpen is Krisztus vére felé fordul, Ferenc pápa kérte, hogy Jézus áldozata, amely minden szentmisében megismétlődik, legyen az üdvösség és a missziós lendület forrása. A Krisztus áldozatáról való elmélkedés arra vezet bennünket, hogy az irgalmasság cselekedeteit végezzük, feltétel nélkül életünket adva Istennek és testvéreinknek. A megváltásunkért áldozott krisztusi Vér misztériumáról való elmélkedés pedig arra ösztönöz, hogy azok felé forduljunk, akikről gondoskodni kellene erkölcsi vagy fizikai szenvedéseik miatt, de ehelyett a fogyasztói és a közönyös társadalom peremén felejtették őket.

Az igazság adta bátorság

Ferenc pápa ezt követően olyan javaslatokat tett a misszionáriusoknak, amelyek segíthetik a Drága Vér szerzetescsalád tevékenységét és tanúságtételét. Az első az igazság adta bátorság, amely olyan emberek jellemzője, akik nem félnek a kiállástól az Evangélium értékeinek védelmében, illetve a világról és az emberről szóló igazságért. Ez annyit jelent, hogy világosan beszélnek és nem fordítanak hátat, amikor a fogantatástól a természetes alkonyáig tartó emberi élet értékét, az emberi méltóságot támadják vagy amikor szembe találják magukat a társadalom árnyoldalával, a szegénység különböző formáival.

Figyelmet szentelni mindenkinek

Jézus szeretete és jósága mindenkinek szól, a közelállóknak, de méginkább a távolállóknak. Küldetésetekben arra kaptatok meghívást, hogy mindenkihez elérjetek, hogy mindenkivel megértessétek magatokat és, hogy olyan nyelvet használjatok, amelyen keresztül mindenki megérti az Evangélium üzenetét. Ezáltal egy olyan egyház képét közvetítsétek, amely az úton jár az emberek között, amely elsőként vállal kockázatot és osztozik azoknak az örömében és nehézségeiben, akikkel találkozik – buzdított a Szentatya.

Magával ragadni és kommunikálni

A pápa egy másik javaslata az volt, hogy legyenek magával ragadóak és kommunikáljanak a prédikációban, a katekézisben, Isten Szavának elmélyítése útján. Arra kell ösztönözni, hogy az emberek minél jobban bekapcsolódjanak és megízleljék a keresztény hit tartalmát, arra buzdítva őket, hogy megújult életet éljenek Krisztusban. Az Evangélium és a Szentlélek olyan szavakat és gesztusokat váltanak ki, amelyek lángra lobbantják a szívet és segítenek megnyílni Istennek és embertársunknak.

A gyengédség forradalma

Olyan időkben élünk, amikor a gyengédség forradalmát kell előmozdítani – figyelmeztetett Ferenc pápa. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a tanúságtétel valódi ereje az Evangéliumból származik. Itt kerül előtérbe Krisztus Vérének és túlcsorduló szeretetének központi jelentősége, ahogy erre rávilágítottak az egyházatyák, a nagy szentek és misztikusok, mint Bufalo Szent Gáspár a Drága Vér Misszionáriusai kongregáció alapítója. Ő képes volt elhozni mindenekelőtt a kiengesztelődést és a békét azáltal, hogy elindult a társadalom peremén élő legtörékenyebb emberek lelki és anyagi igényei felé.

30 június 2018, 15:53