Cerca

Vatican News
Ferenc pápa a gárdistákkal és családtagjaikkal  Ferenc pápa a gárdistákkal és családtagjaikkal   (Vatican Media)

Ferenc pápa köszöntötte a svájci gárdistákat eskütételük alkalmából

Ferenc pápa pénteken délben fogadta a Vatikánban a Pápai Svájci Gárda tagjait és hozzátartozóikat a testület május 6-i ünnepe és az újoncok eskütétele alkalmából.

Gedő Ágnes – Vatikán

1527 óta a római pápa szolgálatában

A Svájci Gárda napi szinten értékes szolgálatot tesz Péter utódának, a Római Kúriának és Vatikánváros Államnak – fordult a gárdistákhoz a pápa. Ez a római időszak lehetőséget ad számukra, hogy megtapasztalják az egyház egyetemességét. Növekedjenek a hitben és érezzék egyre jobban az egyházi közösséghez való tartozásukat – buzdított a pápa. A Svájci Gárda 1527. május 6-a óta szolgálja hűségesen a római pápát, a mai gárdisták elődei életüket áldozták Róma védelmében, amikor a várost kifosztották. Az akkori hőstett állandó felhívás a mai testület számára is, hogy következetesen éljék meg a katolikus hitet; legyenek állhatatosak a Jézussal való barátságban és az egyház iránti szeretetben; hogy örömmel és szorgalommal végezzék a kisebb és nagyobb hétköznapi feladataikat; és hogy bátran, türelemmel, nagylelkűen és szolidárisan forduljanak mindenkihez. Ezek az erények kell, hogy jellemezzék a gárdistákat, miközben díszőrséget állnak és a Vatikán biztonságára ügyelnek, de akkor is, amikor levetik az egyenruhát. A Pápai Svájci Gárda ugyanis mindig szolgálatban van, akkor is, amikor éppen nem!

Keressétek az Urat a jó szolgálat érdekében

Jó látni, amikor egy olyan fiatalember, mint ti, odafigyel másokra, gondoskodik a rászorulókról – folytatta beszédét Ferenc pápa. Nem mindig könnyű megtartani ezt a viselkedést, de az Úr segítségével lehetséges. Találkozzatok Jézus Urunkkal a közösségi és a személyes imában, Isten szavának figyelmes hallgatásával és a szentségekhez való buzgó járulással. Vatikáni munkátok hatékonyságának titka éppen az, hogy mindig Krisztus legyen az irányadó számotokra.

Ferenc pápa csodálja fegyelmüket

Ferenc pápa háláját fejezte ki a Svájci Gárda testületének. Mint mondta, csodálja fegyelmüket, egyházi érzéküket, diszkréciójukat és szakmai hozzáértésüket, amellyel nap, mint nap végzik szolgálatukat. Szűz Mária, akit május hónapban különösen is tisztelünk, és a Svájci Gárda védőszentjei óvják és vigyázzák lépéseiket. A Szentatya végül imáikat kérve, apostoli áldásával búcsúzott a gárdistáktól és hozzátartozóiktól.

Ferenc pápa a svájci gárda eskütételére

 

 

 

04 május 2018, 18:20