Cerca

Vatican News
Ferenc pápa Rasztiszláv metropolitával és kíséretével Ferenc pápa Rasztiszláv metropolitával és kíséretével   (ANSA)

Ferenc pápa fogadta a csehek és szlovákok ortodox metropolitáját

Ferenc pápa Rasztiszláv metropolitához intézett beszédében a közös ortodox-katolikus egységtörekvésről, Szent Kelemen továbbá Szent Cirill és Metód történelmi küldetéséről, valamint az evangelizáció és a kultúra kapcsolatáról beszélt.

P. Vértesaljai László SJ

A Szentatya május 11-én pénteken délben az Apostoli Palotában fogadta Őboldogsága Rasztiszláv eperjesi érseket, Cseh Földek és Szlovákia ortodox metropolitáját, aki kíséretével együtt zarándokúton vesz részt Rómában. E program keretében a metropolita felkeresi az Apostolfejedelmek sírjait, meglátogatja a Santa Maria Maggiore és a Szent Sebestyén bazilikákat és isteni liturgiát tart a Szent Kelemen templomban Szent Cirill sírjánál.

Szent Cirillt, a Szlávok Apostolát Kelet és Nyugat egyházai egyaránt tisztelik

Ferenc pápa mindenekelőtt arra emlékeztette vendégeit, hogy látogatásuk mintegy válasz Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsának éppen egy évvel ezelőtt tett eperjesi látogatására. A pápa Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből idézett: „Ezért arra törekedjünk, ami a békességre és kölcsönös épülésünkre szolgál” (Róm 14,19), majd hálát adott a közös lelki kötelékekért, melyek arra bátorítanak, hogy tovább folytassák a kölcsönös épülést és a béke keresését. A létező kapcsolatok közül felidézte a római Szent Kelemen bazilika szerepét, melyben egykor eltemették Szent Cirillt, a Szlávok Apostolát, akinek prédikációjára elterjedt a hit a szlávok földjén és akiket Kelet és Nyugat egyházai egyaránt szentként tisztelnek.             

Cirill és Metód gesztusai a szentség hatalmas közös örökségére emlékeztetnek

Beszéde második témájában Ferenc pápa felidézte a Cirill-Metód testvérpár történelmi szerepét, amikor Tesszalonikából elvitték II. Adorján pápának Szent Kelemen pápa ereklyéit, aki Péter apostol harmadik utóda volt Róma püspöki székében és aki Trajánusz császár alatt keleti száműzetésben halt meg. Cirill és Metód gesztusa a szentség hatalmas közös örökségére emlékezteti a keresztényeket, amit újból és újból meg kell osztani egymással. A pápa a két testvér szent példája nyomán emlékeztetett a múlt század ateista üldöztetéseire, melyek az akkori Csehszlovákiát érintették. Ám a világban ma is van keresztény üldözés, ami arra ösztönöz bennünket – intett a pápa –, hogy még inkább keressük az egységet.

Szent Cirill és Metód apostoli küldetése ma is az evangelizáció modellje

A szlávok szent apostolai az evangelizáció és a kultúra kapcsolatára is emlékeztetnek – folytatta Ferenc pápa. Jóllehet bizánci kultúrán nevelkedtek, volt bátorságuk, hogy az evangéliumi üzenetet lefordítsák a Nagymorva birodalom szláv népei számára érhető módon. Amikor az evangéliumot egy meghatározott kultúrában megtestesítették, magának a kultúrának a fejlődéséhez járultak hozzá. Szent Cirill és Metód apostoli küldetése, akiket II. János Pál pápa Európa társ-védőszentjeivé avatott, ma is az evangelizáció modellje marad számunkra – emelte a ki pápa. Krisztus hirdetéséhez nem elegendő a régi formák ismételgetése, hanem figyelmesen hallgatni kell a Szentlélekre, aki mindig új utakra ösztönöz bennünket.

A két szent az ökumenizmus hiteles előfutárai volt

Utolsó gondolatában Ferenc pápa arra mutatott rá, hogy Szent Cirillnek és Metódnak sikerült legyőzni a különféle kultúrájú és hagyományú keresztény közösségek között támadt megosztottságokat. Idézett II. János Pál pápa Slavorum apostoli kezdetű enciklikájából: „A két szent az ökumenizmus hiteles előfutárai volt”. Ők arra intenek bennünket – folytatta Ferenc pápa –, hogy az egység nem jelent egyformaságot, hanem a különbözőség kiengesztelődését a Szentlélekben. Azt kívánta, hogy a szentek tanúságtétele kísérje el a mai ökumenikus törekvéseket a teljes egység felé, majd örömmel üdvözölte a katolikus és ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéd nemzetközi vegyes-bizottságát, és reményének adott hangot, hogy a 2016-ban Chietiben az egyház első évezrede péteri primátusáról és a zsinati jellegéről elfogadott közös nyilatkozat tovább vigye és elmélyítse a dialógust ebben a témában.                 

11 május 2018, 15:21