Cerca

Vatican News
Ferenc pápa svájci utazása Ferenc pápa svájci utazása 

Közzétették Ferenc pápa június 21-i, genfi utazásának programját

Ferenc pápa június 21-én Genfbe látogat az Egyházak Világtanácsa jubileumára, melyen az ökumenikus szervezet alapításának 70. évfordulójára emlékeznek az „Együtt az úton, az imában és a munkában” mottó jegyében. A pápai út programját kedden ismertették Genfben.

Marco Guerra/Gedő Ágnes – Vatikán

Történelmi utazásra készül Ferenc pápa: június 21-én fölkeresi a világ legnagyobb protestáns ökumenikus szerve, az Egyházak Világtanácsának székhelyét. A szervezet 348 egyházat tömörít magába a világ 110 országából. Ezzel mintegy 500 millió keresztényt képvisel, köztük anglikánokat, evangélikusokat és ortodoxokat.

A pápai út programjának bemutatása Genfben

A sajtótájékoztatót az Egyházak Világtanácsának főtitkára, Olav Fykse Tveit tiszteletes, valamint Charles Morerod Lausanne, Genf és Freiburg püspöke vezette. Vatikáni részről egészségi okokból távol maradt Kurt Koch bíboros, az Egységtörekvés Pápai Tanácsának elnöke, akit Andrzej Choromanski atya helyettesített, így ő ismertette a pápai út hivatalos programját.

Ferenc pápa június 21-én, csütörtökön 10.10-kor érkezik Genfbe. Fél 11-kor a repülőtér egyik termében találkozik a szövetségi elnökkel. Negyed 12-kor ökumenikus imádságot tartanak az Egyházak Világtanácsa ökumenikus központjában. Ezután a bossey-i ökumenikus intézetben ebédel a pápa, majd visszamegy az Egyházak Világtanácsának központjába, ahol beszédet mond. Délután fél 6-kor a Szentatya a genfi kiállítási és kereskedelmi központban (Palexpo) szentmisét mutat be, amelyre 40 ezer hívőt várnak.

70 éve alapították az Egyházak Világtanácsát

A június 21-i ökumenikus nap három fő mozzanatból áll majd. Az első az Egyházak Világtanácsának jubileuma, alapításának 70. évfordulója alkalmából. Tveit tiszteletes elmondta, hogy nagy megtiszteltetés vendégül látni a Szentatyát egy ilyen fontos állomás megünneplésekor. A lutheránus tiszteletes elmagyarázta a látogatás mottóját:

“ Együtt az úton, az imában és a munkában ”

mely magába foglalja az ökumenikus párbeszéd lényegét. Az ökumenizmus fontos a béke megőrzése szempontjából Európában és az egész világon. Elég, ha arra gondolunk, mi történt a II. világháború alatt – tette hozzá a tiszteletes. A pápai út logója egy hajó, rajta görögül a felirat: oikumene. A csónak a hajózó egyházat szimbolizálja, és egyben rámutat a mozgalom értékére – mondta Olaf Fykse Tveit.

A katolikus egyház teológiai és gyakorlati okokból nem tagja az Egyházak Világtanácsának

Chormonski atya a maga részéről emlékeztetett rá, hogy a nevelés és a szolidaritás terén sok közös projekt működik a katolikus egyház és az Egyházak Világtanácsa között. A katolikus egyház ökumenikus tanulmányi ösztöndíjat biztosít nem katolikus diákoknak. Teológiai és gyakorlati okai vannak annak, hogy a katolikus egyház távol marad az Egyházak Világtanácsától – fejtette ki Chormonski atya. 348 egyház tagja a szervezetnek, mintegy fél milliárd hívő képviseletében, míg a katolikus egyháznak másfél milliárd hívő tagja van, ezért aránytalan lenne a részvételük. Ezen túl teológiai szempontból számos probléma is fölmerülne. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a jövőben kizárt volna a csatlakozás – mondta Chormonski atya. Ahányszor egy pápa látogatást tesz az Egyházak Világtanácsánál, fölmerül a katolikus egyház csatlakozásának kérdése.

Találkozó a svájci katolikus közösséggel

A pápai út második mozzanata a Szentatya találkozója lesz a svájci katolikusokkal, amint azt a vendéglátó Morerod püspök elmondta az újságíróknak. Lausanne, Genf és Freiburg főpásztora kiemelte, hogy Svájcban kiválóak a kapcsolatok a katolikus egyház és a többi keresztény egyház között. Genf nemzetközi város, mely számos nemzetközi intézménynek ad otthont, és nyitott a párbeszédre. Ferenc pápa mindenkitől együttműködést kér az egyetértés és a béke érdekében. A genfi kiállítási és kereskedelmi központban (Palexpo) bemutatandó szentmisének ökumenikus értéke lesz – tette hozzá a püspök.

Találkozó a svájci hatóságokkal

Ferenc pápa látogatásának harmadik programpontja a helvét kormánnyal való találkozó lesz. A svájci kormány szóvivője szerint kitűnőek a diplomáciai kapcsolatok a Szentszék és a Svájci Államszövetség között. A pápát a szövetségi elnök, Alain Berset fogadja majd a szövetségi tanácsossal, Ignazio Cassis-szal és a nemzeti tanács elnökével, Dominique de Bumannal együtt.

Az Egyházak Világtanácsának története

Az Egyházak Világtanácsa, angol nevén World Council of Churches, másképpen Ökumenikus Világtanács a protestáns ökumenikus mozgalom világméretű szerve. Az ökumené igényének fölerősödése indította el protestáns egyházakban a Gyakorlati Kereszténység és a Hit és Egyházalkotmány mozgalmakat. 1937-ben merült föl az Egyházak Világtanácsa létrehozásának a gondolata ezek egyesítésére az oxfordi, majd az edinburghi világkonferencián. Az egyházak képviselői 1938 májusában, Utrechtben fogalmazták meg az Egyházak Világtanácsa tervezetét. Csatlakozásra szólították föl az egyházakat és 1941-ben nagygyűlést tartottak. A háború ellenére az egyházakkal való kapcsolatfölvétel folytatódott. Az Egyházak Világtanácsa első nagygyűlését 1948. augusztus 23-án Amszterdamban tartották 146 különféle keresztény egyház 351 képviselőjével. Ezt a találkozót tartják egyúttal az Egyházak Világtanácsa megalapításának. Az Ökumenikus Világtanács így fogalmazta meg céljait: „Fölhívni az egyházakat a látható egység elérésére az egy hitben és egy eucharisztikus közösségben; megkönnyíteni az egyházak közös tanúságtételét; támogatni az egyházak missziós tevékenységét a világban; segíteni az egyházakat az ínség enyhítéséért, az embereket elválasztó falak lebontásáért és az emberiség családja egységének létrehozásáért végzett munkájában; bátorítani az egyházakat a megújulásra az egységben, istentiszteletben, misszióban és szolgálatban.” Az Egyházak Világtanácsába később beolvadtak ökumenikus célú mozgalmak is.

Az Egyházak Világtanácsa és a katolikus egyház kapcsolata

A katolikus egyház megfigyelői először 1961-ben vettek részt az Egyházak Világtanácsának nagygyűlésén. 1965-ben közös munkacsoportot hoztak létre, mely főként az egyházak egysége, a közös tanúságtétel, az igazságosság, a fejlődés és béke témaköreivel foglalkozott. 1968-tól katolikus teológusok is dolgoznak az Egyházak Világtanácsában. 1969-ben VI. Pál pápa Genfben látogatást tett az Egyházak Világtanácsánál, de a katolikus egyház csatlakozása nem történt meg. II. János Pál pápa 1984-ben szintén ellátogatott a genfi székhelyű Ökumenikus Világtanács közgyűlésére. Ferenc pápa most először keresi föl ezt a központot.

16 május 2018, 13:47