Vatican News
Ferenc pápa a pünkösdi Regina Coeli imádságkor Ferenc pápa a pünkösdi Regina Coeli imádságkor  (AFP or licensors)

Ferenc pápa Regina Coeli imádsága: a Szentlélek mindnyájunk szentsége

A Szent Péter bazilikában tartott délelőtti pünkösdi misét követően Ferenc pápa a bazilika központi loggiájáról köszöntötte délben a Regina Coeli imádságra a téren összegyűlt híveket és turistákat.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán

A mennyek Királyné Asszonya imádság előtt mondott rövid beszédében Ferenc pápa a Szentlélek kiáradásának két következményére hívta fel a figyelmet. A Szentlélek a szentség forrása mindenki számára, de ezt nem külön-külön egyénileg teszi, hanem úgy, hogy közösséget formál, Isten népét. A Krisztus halála és föltámadása révén megszerzett üdvösség a Szentlélek gyümölcseként fakasztja  bennünk az életszentséget. 

A Szentlélek a szentség forrása mindenki számára

A húsvéti idő csúcspontja Pünkösd, melynek ünnepe felidézi bennünk a Lélek kiáradását az apostolokra és mindazokra, akik Máriával együtt imádságban vártak az Úr ígéretére. E napon kezdődött a keresztény szentség története, mert a Szentlélek a szentség forrása mindenki számára, nem pedig kevesek privilégiuma – emelte ki a pápa. A keresztség által veszünk részt Krisztus isteni életében, a bérmálás erejében tanúságot teszünk róla. Ferenc pápa idézte a II. Vatikáni Zsinat tanítását, ami szerint a Szentlélek nem egyénileg műveli külön-külön mindenkivel a megszentelődés művét, hanem úgy, hogy közösséget formál, Isten népét teremti meg. 

                            

Lélekáradás a próféták jelezte módon

Ezt a szándékát az Isten előre meghirdette a próféták által. Ezekiel tanítja: „Az én lelkemet oltom belétek és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek és szemetek előtt tartsátok törvényeimet és hozzájuk igazodjatok. Ti az én népem lesztek, én meg a ti Istenetek leszek” (Ez 36,27-28). Joel prófétán keresztül pedig így üzen az Úr: „Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomásokat látnak. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül” (Joel 3,1-2.5). Mindezek a jövendölések beteljesedtek Jézus Krisztusban, a Szentlélek kiáradás által és ennek ma van az ünnepe – hangsúlyozta a Szentatya.    

A Szentlélek az Atya nekünk adott gazdagsága

Pünkösd első napja óta a szentség Lelkét elnyeri mindenki, aki megnyílik a kezdeményezése előtt, hiszen a Krisztus halála és föltámadása révén megszerzett üdvösség a Szentlélek gyümölcseként fakasztja bennünk az életszentséget. Ez az életszentség megismerteti velünk az igazi örömet. A befogadott és elnyert Lélek megszünteti a lelki szárazságot, a szívet reményre nyitja meg, ösztönzi és táplálja az Istennel és felebaráttal való bensőséges kapcsolatát. Mindezt az a Szentlélek műveli bennünk, akit ma az Atya nekünk adott gazdagságaként ünneplünk – zárta beszédét a pápa.

     

20 május 2018, 18:43