Keresés

Vatican News
Ferenc pápa a Regina Coeli elimádkozásakor Ferenc pápa a Regina Coeli elimádkozásakor 

Szeressük egymást Jézus bennünk élő Szívével - Ferenc pápa Regina Coeli imádsága

Május 6-án, Húsvét 6. vasárnapján, egyúttal Anyák napján, Ferenc pápa a déli Regina Coeli imádság előtt Jézus szeretet-parancsáról elmélkedett. A szeretet a mindennapok életében valósul meg, magatartásunkon keresztül és tetteinkben, különben csak valami szemfényvesztő dolog marad. Ezért fontos, hogy életünket a bennünk élő Jézus Szíve alakítsa.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán 

Megmaradni Jézus szeretetében - elkötelező program, de nem lehetetlen

Ebben a húsvéti időszakban az Isten Szava megmutatja nekünk azokat az életformákat, hogy általuk a Feltámadott közössége legyünk – kezdte beszédét a pápa az Apostoli Palota dolgozószobája ablakából. Ezek között a mai evangélium Jézus parancsát hozza: „Maradjatok meg az én szeretetemben” (Jn 15,9). Isten szeretetének a sodrában lakni, benne lakást venni a feltétele annak, hogy szeretetünk útközben el ne veszítse hevét és merészségét. Nekünk is, mint Jézusnak, hálával kell fogadnunk az Atyától jövő szeretetet és ebben a szeretetben kell maradni, arra törekedve, hogy az önzés és a bűn el ne távolítson bennünket tőle. Ez egy elkötelező program, de nem lehetetlen! – állapította meg a pápa.

Éljünk úgy, ahogy Jézus akarja

Mindenekelőtt fontos tudomásul venni, hogy Krisztus szeretete nem egy felületes érzés, hanem a szív alapvető magatartása, ami abban nyilvánul meg, hogy úgy élünk, ahogy ő akarja. Jézus ugyanis azt állítja: „Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, amint én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok szeretetében” (Jn 15,10). A szeretet a mindennapok életében valósul meg, magatartásunkon keresztül és tetteinkben, különben csak valami szemfényvesztő dolog marad. Ezek csak szavak és szavak, nem pedig szeretet! – fűzte hozzá szabadon a pápa. A szeretet konkrét, mindennapos! Jézus azt kéri tőlünk, hogy tartsuk meg a parancsait, ami ebben foglalható össze: „Szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket” (Jn 15,12).    

Ha Krisztussal egységben maradok, szeretete képes elérni a másikat

Hogyan lehet ezt a Föltámadottól nekünk nyújtott szeretetet másoknak átadni? – kérdezte a pápa. Jézus többször is jelezte nekünk, hogy ki az a másik, akit szeretnünk kell, nem szavakkal, hanem tettekkel. Akivel az utcán találkozunk, akinek arca és története megszólít; az, aki a puszta jelenlétével arra indít, hogy lépjek ki az érdekkörömből és a biztonságomból; az, aki várja a készségemet a meghallgatásra és hogy egy darabig elkísérjem az úton. Készség ez minden fivérem és nővérem felé, bárki is legyen, bármilyen helyzetben, kezdve azzal, aki a családban, közösségben, munkahelyen, iskolában mellettem van…  Ily módon, ha Krisztussal egységben maradok, szeretete képes elérni a másikat és magához, barátságához vonzani őt - emelte ki a pápa.

A másokért való szeretet legyen állandóan jelen az életünkben

Ezt a másokért való szeretetet nem lehet fenntartani csak kiváltságos pillanatokra, hanem állandóan jelen kell lennie az életünkben. Lám, hivatásunk például az, hogy szeretettel törődjünk az idősekkel, mint értékes kinccsel, még ha anyagi nehézséggel és problémákkal is jár, de akkor is vigyáznunk kell rájuk. Íme, ezért hivatásunk, hogy a betegeknek végső állapotukban is megadjunk minden lehetséges támogatást. És íme, ezért kell a születendő életet mindig elfogadni, mert végeredményben az életet mindig óvni és szeretni kell, foganásától kezdve természetes végéig. És ez szeretet! – szögezte le a pápa.

Szeressük egymást Jézus bennünk élő Szívével

Isten szerettei vagyunk Jézus Krisztusban, aki azt kéri tőlünk, hogy szeressük egymást, ahogy Ő szeret minket. De ezt nem tudjuk megtenni, ha nem él bennünk az ő Szíve. Az Eucharisztia ünneplése, amelyen vasárnaponként részt veszünk, arra szolgál, hogy kialakítsa bennünk Krisztus Szívét, úgy, hogy egész életünket az ő nagylelkű magatartása irányítsa. Szűz Mária segítsen minket, hogy megmaradjunk Jézus szeretetében és növekedjünk szeretetben mindenki felé, főként a gyengék iránt, hogy teljesen megfeleljünk keresztény hivatásunknak! – zárta a Regina Coeli imádság előtti beszédét Ferenc pápa.

                                         

07 május 2018, 09:30