Cerca

Vatican News
A Szent Péter-tér a Regina Coeli elimádkozásakor A Szent Péter-tér a Regina Coeli elimádkozásakor  (Vatican Media)

Krisztus, a Jó Pásztor teszi bőségessé életünket – Ferenc pápa Regina Coeli imádsága

Húsvét negyedik vasárnapján, amikor az egyház a hivatások világnapját ünnepli, a Regina Coeli elimádkozásakor Ferenc pápa arra kérte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, hogy imádkozzanak az Istennek szentelt hivatások és a szentségi házasságok megsokszorozódásáért. A Mária ima előtt mondott beszédében a napi olvasmányokhoz fűzte gondolatait.

Vertse Márta - Vatikán

A Feltámadt Úr meggyógyít bennünket, ha életünket kezébe helyezzük

Húsvét negyedik vasárnapjának liturgiája tovább segít nekünk abban, hogy ismét felfedezzük identitásunkat, mint a Feltámadt Úr tanítványai. Az Apostolok Cselekedeteiben Péter nyíltan kijelenti, hogy a nyomorék gyógyulása, amelyet ő eszközölt ki, és amelyről egész Jeruzsálem beszél, Jézus nevében történt, mivel „Nincs üdvösségünk senki másban” (4,12). Abban a meggyógyult emberben mindnyájan jelen vagyunk – az az ember mindannyiunkat jelképez: ott vagyunk mindnyájan, ott vannak közösségeink: mindenki meggyógyulhat a lelki betegségek számos formájától, - mint például a becsvágy, a lustaság, a gőg – ha elfogadja, hogy létét bizalommal a Feltámadt Úr kezébe helyezze. A názáreti Jézus Krisztus nevében a nyomorék most itt áll előttetek egészségesen – mondja Péter. De ki az a Krisztus, aki meggyógyít? Mit jelent pontosan az, hogy Jézus meggyógyít meg bennünket? Miből gyógyít meg? És milyen magatartások által? – tette fel a kérdéseket Ferenc pápa.

Krisztus, a Jó Pásztor mindnyájunk üdvösségéért áldozta fel életét

Mindezekre a kérdésekre a mai evangéliumi szakaszban találjuk meg a választ, amelyben Jézus ezt mondja: „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért” (Jn 10,11). Jézusnak ezt a bemutatkozását nem korlátozhatjuk pusztán egy érzelmi benyomásra, bármiféle konkrét hatás nélkül. Jézus azáltal gyógyít, hogy ő a pásztor, aki életet ad. Életét adva nekünk, Jézus mindannyiunknak ezt mondja: „a te életed olyan sokat ér nekem, hogy üdvösségedért teljesen odaadom magam”. Éppen életének felajánlása az, ami kiváltképpen Jó Pásztorrá teszi, aki gyógyít, aki lehetővé teszi számunkra, hogy szép és termékeny életet éljünk.

Személyes kapcsolatunkat Jézussal hassa át a „kölcsönös gyöngédség”

Az evangéliumi szakasz második része azt mondja el, hogy Jézus milyen feltételek között tud meggyógyítani minket és hogyan teheti életünket örömtelivé és termékennyé. „Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet és enyéim ismernek engem, amint engem ismer az Atya, és én is ismerem az Atyát”. Ez az a magatartás, amely révén élő kapcsolat valósul meg Jézussal: hagyjuk, hogy Ő megismerjen bennünket. Nem zárkózunk be saját magunkba, hanem megnyílunk az Úrnak, hogy megismerhessen minket. Amikor Jézus azt mondja, hogy ismeri juhait és juhai ismerik őt, akkor nem intellektuális ismeretről, hanem személyes kapcsolatról, „kölcsönös gyöngédségről” szól – fejtette ki beszédében Ferenc pápa.

Nem tévedünk el az úton, ha Jézus vezet bennünket

Jézus figyelemmel van mindnyájunk iránt, ismeri szívünk mélységeit: ismeri előnyös tulajdonságainkat és hibáinkat, megvalósított terveinket és reményeinket, amelyekben csalatkoztunk. De ő elfogad bennünket így, amilyenek vagyunk, bűneinkkel együtt is, hogy meggyógyítson, hogy megbocsásson. Szeretettel vezet bennünket, hogy át tudjunk hatolni a legjárhatatlanabb ösvényeken is, anélkül, hogy eltévednénk az úton. Jézus elkísér bennünket.

Csak Jézust követve élhetünk összhangban az evangéliummal

Ugyanakkor mi is arra kaptunk meghívást, hogy megismerjük Jézust. Ez magába foglalja a Vele való találkozást, amely felébreszti a vágyat, hogy kövessük Őt, felhagyva az önelégült magatartásokkal, hogy új utakon haladjunk, amelyeket maga Krisztus jelölt meg és amelyek széles látóhatárra nyílnak. Amikor közösségeinkben kihűl a vágy, hogy kapcsolatban éljük Jézussal, hogy hallgassuk hangját és hűségesen kövessük őt, akkor elkerülhetetlen, hogy másfajta gondolkodás- és életmódok kerüljenek előtérbe, amelyek nincsenek összhangban az evangéliummal.

Mária eszközölje ki, hogy sokan válaszoljanak az Úr hívására

Mária, a mi Anyánk segítsen bennünket, hogy megteremtsünk egy egyre erősebb kapcsolatot Jézussal. Nyíljunk meg Jézusnak, hogy beléphessen szívünkbe. Egy erősebb kapcsolat valósuljon meg: Jézus feltámadt. Így egész életünkben követhetjük őt. Ezen a hivatások világnapján Mária járjon közbe, hogy sokan válaszoljanak nagylelkűen és kitartóan az Úrnak, aki hív, hogy mindent hagyjunk magunk mögött Országáért.

22 április 2018, 17:08