Keresés

Vatican News
Szentmise sine populo a Szent Márta-házban Szentmise sine populo a Szent Márta-házban  

A pápa a hajléktalanokért felajánlott szentmisén: Tekintsünk a keresztre szegezett Jézusra

Március utolsó napján Ferenc pápa így vezette be a reggeli szentmiséjét: „Imádkozzunk ma a hajléktalanokért, akik ebben a helyzetben azt kérik tőlünk, hogy legyenek valahol otthon. Vegye észre a társadalom ezt a valóságot és segítsen, az egyház pedig fogadja be őket”. A napi olvasmány alapján a pápa a rézkígyó bibliai jelentéséről és az értünk bűnné lett és keresztre feszített Krisztusról elmélkedett.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Mózes negyedik könyvéből, a Számok könyvéből olvasta az egyház a pusztában vándorló nép életének egyik jelentős mozzanatát, mely azt tanítja, hogy az Isten megkönyörül mindazokon, akik a Megváltó előképére, a fán függő rézkígyóra föltekintenek. A szöveg utolsó sora így hangzik:  „Csináltatott is Mózes egy rézkígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt”.

A kígyó a rossz jelképe

„A kígyó bizonyára nem egy szimpatikus állat, mindig a rosszhoz társítják” – kezdte homíliáját a pápa. A kinyilatkoztatásban is az az állat, melyet az ördög arra használ, hogy bűnre indítson. A Jelenések könyve az ördögöt „ősi kígyónak” nevezi, ami kezdettől fogva megmar, megmérgez, szétrombol és megöl. Éppen ezért nem sikerül neki. Ha azt akarod, hogy sikerüljön neki, mint aki szép dolgokat ajánl, ezek csak álomképek. Ha elhisszük, akkor vétkezünk. Ez történt Izrael népével is, nem tudta elviselni a vándorlást, fáradt volt. Isten ellen és Mózes ellen beszélt. Mindig ugyanaz a zene, nemde? Miért hoztatok ki minket Egyiptomból? Hogy elvesszünk a pusztában? Mert nincs se kenyér, se víz és undorodunk már ettől a könnyű ételtől, a mannától – idézte a pápa vándorló nép örökös zúgolódását.

A képzelgés, amiről az elmúlt napok olvasmányaiban is oly sokat hallottunk, mindig Egyiptom felé fordul. De hiszen ott jól voltunk, jól ettünk…Ám úgy tűnik, hogy az Úr sem viselte el a népet, mert megharagudott rá. Az Isten haragja néha megmutatkozik. Ekkor az Úr a nép közé mérges kígyókat küldött, amik megmarták a népet és meghaltak.

Jelkép, ami a jövőre vonatkozik

A kígyó ebben a helyzetben a rossz jelképe – folytatta a pápa. A nép a kígyóban a bűnt látja, azt a rosszat, amit csinált. Aztán Mózeshez mennek és mondják neki: vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened beszéltünk. Kérjed az Urat, hogy távolítsa el tőlünk ezeket a kígyókat. Bűnbánatot tartanak, ez történt a pusztában. Mózes pedig könyörgött a népért, mire az Úr egy szólt hozzá: Csinálj magadnak egy kígyót, tűzd egy fémpóznára, s akit a kígyó megmart és rátekint, az életben marad.

De ez nem bálványimádás? – töprengett el a pápa. Ott van a kígyó, egy bálvány, de egészséget ad. Nem érti az ember, értelemszerűen nem érti, mert ez egy jövendölés, annak a jelzése, ami történni fog, ahogy az evangéliumban hallottuk: „Ha majd az Emberfia felemeltetik, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól” (Jn 8,28) A keresztre emelt Jézus.

Magára vette a bűneinket és megalázkodott mostanáig

Mózes kígyót készít és fölállítja azt. Jézust felemelik, mint a kígyót, hogy üdvösséget adjon. Ám a történetnek az a magja, hogy Jézus bűnné lett értünk. Nem vétkezett: bűnné lett – szögezte le a pápa. Ahogy Szent Péter mondja a levelében: „A mi bűneiket magára vette”. Amikor a feszületre nézünk, akkor az Úrra gondolunk: mindez igaz. De álljunk csak meg, mielőtt annak az igazságnak a központjához érnénk! Úgy tűnik, hogy te vagy a legnagyobb bűnös. Bűnné lettél. Magára vette a bűneinket és megalázkodott mostanáig. A kereszt valódi gyötrelem, a törvénytudók bosszúja, akik nem kívánták Jézust. Az igazság, ami az Istentől jön az, hogy ő azért jött a világba, hogy magára vegye a bűneinket, egészen addig menően, hogy ő maga bűnné lett.

Sohasem jutunk végső következtetésre

Ferenc pápa homíliája záró gondolatában azt ajánlotta, hogy ebben a megvilágításban tekintsünk a keresztre feszítettre. A bűnné lett Jézusban látjuk Krisztus teljes vereségét. Ő nem játszotta meg a halált, nem színlelte a szenvedést, elhagyatott volt: Atyám, miért hagytál el engem? Egy kígyó…, engem felemelnek, mint egy kígyót, mint aki egészen bűn. Nem könnyű megérteni ezt és ha gondolkodunk róla, sohasem jutunk végső következtetésre. Csak szemlélni, imádkozni és hálát adni – zárta kedd reggeli homíliáját Ferenc pápa.   

Szentségi áldás

A szentmise után Ferenc pápa rövid szentségimádást tartott, majd szentségi áldást adott mindazoknak, akik élő adásban követték a Szent Márta-házban bemutatott hétfő reggeli szentmisét. Az áldás után elénekelték az Ave regina caelorum Mária himnuszt

Mennyországnak királynéja,

Angyaloknak szent asszonya,

Áldott gyökér, Szűz Mária,

Üdvöz légy, Krisztus szent anyja.

Teáltalad e világra

Új világosság virrada,

Örülj, dicsőség virága,

Kinél szebb nem jött világra.

Áldott légy, drágalátos szűz,

Isten veled, szép virág szűz,

Mennyben szent Fiad mellett ülsz,

Tudjuk, rajtunk is könyörülsz.

31 március 2020, 16:33
Olvasd el mindet >