Keresés

Vatican News
Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában  (ANSA)

A Szentlélek legyen életünk főszereplője: Ferenc pápa kedd reggeli homíliája a Szent Márta-házban

A Szentlélek révén föltámadhatunk korlátainkból és meghalásainkból, ezért utat kell engednünk neki az életünkben - buzdított Ferenc pápa kedden reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

Gedő Ágnes/Debora Donnini – Vatikán

A keresztény élet nem létezhet a Szentlélek nélkül. Csak azzal az erővel tudunk újjászületni kicsinységünkből és bűnös mivoltunkból, ami az Urat is feltámasztotta: Isten erejével, ezért az Úr elküldte nekünk a Szentlelket. A magunk erejéből erre nem vagyunk képesek. A Szentatya a napi evangélium alapján (Jn 3,7b-15) Jézus és Nikodémus párbeszédéről elmélkedett, amelyben az újjászületésről van szó. Nikodémus tudakolja Jézustól, hogyan lehetséges ez? S ezt a kérdést mi is föltesszük magunknak.

Csak a mennyből alászállott ment föl a mennybe

„Abban az időben: Nikodémus éjnek idején felkereste Jézust, aki így szólt hozzá: „Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked: újjá kell születnetek! A szél ott fúj, ahol akar: hallod ugyan a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy, így van ez mindenkivel, aki a Lélekből született.” Erre Nikodémus megkérdezte: „Hogyan lehetséges ez?” Jézus így válaszolt neki: „Te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony, bizony, mondom neked, hogy arról beszélünk, amit tudunk; és arról tanúskodunk, amit látunk. De a mi tanúságtételünket nem fogadjátok el. Ha földi dolgokról beszélek nektek és azt sem hiszitek el, hogyan fogjátok elhinni, ha mennyei dolgokról beszélek majd nektek? Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alászállott: az Emberfia. És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az Emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.” (Jn 3,7b-15)

A keresztény élet a Szentlélekből születik újjá

Jézus a mennyből alászállott újjászületéséről beszél, s a pápa szentbeszédében az újjászületés üzenetét összekötötte Húsvéttal. Az Úr feltámadásának üzenete a Szentlélek ajándéka. Jézus, amikor először megjelenik az apostoloknak a feltámadás vasárnapján, azt mondja nekik: Vegyétek a Szentlelket! Ez az erő! – mutatott rá a Szentatya, majd hozzátette: Mi nem tehetünk semmit a Szentlélek nélkül. A keresztény élet nem pusztán abból áll, hogy jól viselkedünk, ezt tesszük, azt nem tesszük. Cselekedhetünk így, írhatjuk akár gyöngybetűkkel az életünket, de a keresztény élet a Lélekből születik újjá, ezért helyet kell adni neki.

Pogány élet keresztény köntösbe bújtatva

A Szentlélek támaszt föl minket korlátainkból, meghalásainkból, amiből ugyancsak sok va; az életünkben, a lelkünkben sokszor elhal valami. A feltámadás üzenetét adja át Jézus Nikodémusnak: újjá kell születni. De hogyhogy helyet ad a Szentléleknek? Egy keresztény élet, ami kereszténynek mondja magát, de nem hagy helyet a Szentléleknek, és nem hagyja, hogy a Szentlélek vezesse, az pogány élet keresztény köntösben. A Szentlélek a keresztény élet főszereplője. A Szentlélek velünk van, elkísér minket, átalakít, velünk együtt arat győzelmet. Senki nem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből szállt alá, vagyis Jézus. Ő a mennyből alászállott. És Ő, a feltámadás pillanatában azt mondja nekünk: Vegyétek a Szentlelket, ő lesz életünk, keresztény éltünk társa.

Útitársunk a Szentlélek

Ferenc pápa homíliája végén összegezte gondolatait: Nem létezhet tehát keresztény élet a Szentlélek nélkül, aki társunk minden nap, az Atya ajándéka, Jézus ajándéka. Kérjük az Urat, hogy tudatosítsa bennünk: nem lehet keresztény az, aki a Szentlélek nélkül jár, nélküle cselekszik, nem hagyja, hogy a Szentlélek legyen életünk főszereplője. Föl kell tennünk a kérdést: milyen helyet foglal el az életünkben? Nem haladhatunk előre ugyanis a keresztény életben a Szentlélek nélkül. Kérjük az Úr kegyelmét, hogy megértsük ezt az üzenetet: a mi útitársunk a Szentlélek – fohászkodott végül a kedd reggeli szentmisén a pápa.

30 április 2019, 14:07
Olvasd el mindet >