Cerca

Vatican News
Papa: grandi accusatori vogliono prenderci in contraddizione Ferenc pápa a püspököknek a püspökről beszélt   (ANSA)

Az emberbarát, imádkozó püspök Isten választottja – Ferenc pápa keddi homíliája

A püspök legyen az imádság embere, érezze magát választottnak és álljon közel Isten népéhez – állt Ferenc pápa kedd reggeli homíliájának középpontjában, melyet a Szent Márta-ház kápolnájában mondott, püspökök jelenlétében, legfontosabb jellemzőiket elemezve.

Debora Donnini, P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Úgy tűnik, hogy a Nagy Vádlónak napjainkban meggyűlt a baja a püspökökkel, hogy botrányt okozzon. A püspököknek éppen ezért három alapvető szempontra kell figyelniük. Erejük abban rejlik, hogy ők az imádság emberei. Legyenek alázatosak, tudván, hogy Isten választotta őket és maradjanak közel a néphez. Ferenc pápa a napi olvasmányokból vette megfontolásainak alapgondolatait.

Apostolválasztás és a testvérek megvádolása

A szentleckében  (1Kor 6,1-11) Pál apostol arra inti a korintusi híveket, hogy keresztény ember ne pereskedjék keresztény testvérével. A közösség belső problémáit nem vihetik ki világi bíróság fórumára, hogy ott vádolják meg hittestvéreiket. A Lukács evangélium pedig az apostolok kiválasztásáról és megnevezéséről tudósít, melyet a lukácsi síksági beszéd bevezetője követ. Ferenc pápa az apostolválasztásnak, azaz az első püspökök választásának a témáját összekapcsolta a néphez közel álló Jézus pozitív példájával és azt szembeállította a korintusi hívek egymást vádló magatartásával, melyet a Jelenések könyvének tizenkettedik fejezete a „testvérek vádlójának” nevez: Ő az, aki éjjel nappal vádolja őket Isten színe előtt, de akit mégis legyőz a Bárány vére (vö. Jel 12,10-12).

Továbbképzés püspököknek

Ferenc pápa a bibliai apostolválasztás témája kapcsán a homíliájában arra emlékeztetett, hogy ezekben a napokban Rómában három fórumon is képzést tartanak új püspököknek. Az első csoportban a tíz éve szentelt püspökök újították meg hivatásukat. A másik fórumon 74 püspök vett részt a világ missziós területeiről, akikhez a pápa szombaton fordult üzenettel. Végül egy harmadik képzés a Püspöki Kongregáció szervezésében az új püspököket vezette be a főpásztori szolgálat tapasztalataiba. Összesen több mint 200 püspök, három különböző csoportban!                    

A püspök az imádság embere

Az első alapvető követelmény számukra, hogy a püspök legyen az imádság embere. Az imádság ugyanis vigasztalás a püspök számára a sötét órákban – emelte ki a pápa –, jól tudva, hogy Jézus ebben a pillanatban imádkozik értem, imádkozik a püspökökért. Ennek a tudatában a püspök vigasztalást kap és olyan erőre talál, mely arra indítja, hogy még tovább imádkozzon saját magáért és Isten népéért. Ez a püspök első feladata. Azt, hogy a püspök legyen az imádság embere, már Szent Péter apostol megállapította, mondván: Bennünket illet az imádság és az Ige szolgálata. De ő nem mondja azt: Lelkipásztori tervek megszervezése! Nem…!

A püspök érzi, hogy őt választották és ezért alázatos

Ferenc pápa második vonásként Jézus szerepére utalt, aki apostolokat választott maga mellé és a hűséges püspök pontosan tudja, hogy nem ő választotta Jézust. A püspök, akit Jézus szeret, nem törtető, aki a hivatásával úgy megy előre, mintha az egy szerep lenne, aki talán már egy másik lehetőségre tekint, hogy még előbbre menjen és feljebb lépjen, nem! A püspök érzi, hogy őt úgy választották, tudatában van választottságának. Ez az, ami őt az Úrral való párbeszédre indítja: „Te választottál engem, én csak egy kicsi dolog vagyok, egy bűnös ember”. Van alázata, hiszen amikor kiválasztottnak tudja magát, érzi az Úr tekintetét egész lényén és ez erőt ad neki.

Nem marad távol néptől  

Végül Ferenc pápa arra utalt, hogy a püspök nem marad távol a néptől, hanem úgy mint Jézus az evangéliumban, az apostolok választása után lemegy a síkságra, hogy köztük legyen. A püspök nem kerüli a népet, nem hagyja, hogy magatartásával távol kerüljön az emberektől. A püspök megérinti a népet és hagyja, hogy őt is megérintsék a többiek. Nem keres oltalmat a hatalmasoknál, az elitnél. Az elit kritizálni fogja majd a püspököt. A nép ellenben szerető magatartással fordul a püspök felé és éppen mintha ez lenne egyfajta különleges kenet, megerősíti a püspököt a hivatásában.

A Nagy Vádló botrányt akar Isten népében

Ferenc pápa homíliája során többször is leszögezte, hogy a püspök az imádság embere, Isten választott embere, aki népe közepette áll. Ez arra emlékeztet – állapította meg a pápa –, hogy napjainkban úgy tűnik, a Nagy Vádló elszabadult és meggyűlt a baja a püspökökkel. Igaz, hogy mi püspökök, mindnyájan bűnösök vagyunk. De ő arra törekszik, hogy felfedje a bűnöket, hogy mindenki lássa és így megbotránkoztassa a népet. A Nagy Vádló, ahogy Jób könyvének első fejezete mondja „körüljár a világban, keresvén, kit vádoljon meg”. A püspök fegyvere a Nagy Vádló ellen az imádság, Jézus imádsága és az alázat, hogy meghívottnak érzi magát, aki közel marad a néphez, anélkül, hogy arisztokratikus élet felé indulna, ami elveszi tőle a kenetet. Imádkozzunk ma a püspökeinkért, értem, azokért, akik itt vannak előttem a kápolnában és a világ minden püspökéért – fejezte be kedd reggeli homíliáját Ferenc pápa.   

11 szeptember 2018, 16:14
Olvasd el mindet >