Cerca

Vatican News
2018.09.04 Messa Santa Marta A megkülönböztetésről tanít Ferenc pápa   (� Vatican Media)

Hagyjunk helyet a szívünkben a Szentléleknek – Ferenc pápa kedd reggeli homíliája

A Szent Márta-ház kápolnájában kedd reggel bemutatott szentmise homíliájában Ferenc pápa az ember szívében dúló küzdelemről beszélt, melyben a Szentlélek és evilág lelke áll szemben egymással. A keresztény ember felelőssége abban áll, hogy különbséget tegyen a kétféle lélek között és Krisztus módjára győzze le a kísértéseket, továbbá hagyjon helyet szívében a Szentlélek számára.

Barbara Castelli - P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Az ember szíve olyan, mint egy harcmező, ahol kétféle lélek küzd egymás ellen. Az egyik lélek Isten Szentlelke, aki az embert jótettekre, szeretetre és testvériségre vezeti, a másik a világ lelke, mely a hiúság, a gőg, az önelégségesség és a fecsegés felé indítja. Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában kedd reggel bemutatott szentmise homíliájában a napi olvasmányt (1Kor 2,10b-16) elemezte Pál apostol első korinthusi leveléből, mely az igazi keresztény bölcsességről szól. Pál apostol a korinthusi híveket arra emlékezteti, hogy „ők megkapták Krisztus gondolatainak ismeretét”, mert ráhagyatkoztak a Szentlélekre. A Szentlélek vezet ugyanis a Jézus ismeretére, hogy „ugyanazon érzések” töltsenek el bennünket, mint őt magát.

Örök harc a jó és a rossz között

„A pusztán saját erejére támaszkodó ember nem érti meg a Lélek dolgait” – állapította meg a Szentatya. „Kétféle lélek van, kétféle gondolkodásmód, kétféle érzület és kétféle cselekvés. Az egyik a Szentlélekhez vezet engem, a másik pedig a világ szelleméhez. És ez a történik a mi életünkben is. Mi mindannyian hordozzuk ezt a két lelket, ezt a két szellemet – mondjuk így. Isten Lelke a jócselekedetekre, a szeretetre, a testvériségre indít, arra, hogy imádjuk az Istent, hogy megismerjük Jézust, hogy tegyük a jót és hogy imádkozzunk. Evilág szelleme ellenben hiúságra, gőgre, önelégségességre és fecsegésre indít minket, ez pedig egy teljesen másik út. A mi szívünk – utalt a pápa egy szent  mondására – olyan, mint egy csatamező, mint egy csatatér, melyen ez a két lélek viaskodik egymással”.

Legyőzni a kísértéseket, ahogy Jézus tette     

„A keresztény életben tehát küzdeni kell azért, hogy helyet teremtsünk a Szentlélek számára” és „el kell űzni evilág szellemét”. Ehhez szükség van napi „lelkiismeretvizsgálatra” – ajánlotta a Szentatya, mert „ez segít a kísértések felismerésében és segít annak a tisztázásában, hogy miként működnek ezek az ellenálló erők”. „Nagyon egyszerű ez, mert miénk az adomány, ami Isten Szentlelke. De minthogy gyengék és bűnösök vagyunk, elér bennünket is evilág lelkének a kísértése. Ebben a szellemi küzdelemben, ebben a lelki harcban győzni kell, ahogy Jézus tette”.

Nem állatok, hanem Isten gyermekei    

„A keresztény embernek minden este végig kellene gondolnia az éppen eltelt napot, hogy megvizsgálhassa, vajon a hiúság és a gőg kerekedett-e felül, vagy pedig sikerült Isten Fiát követni?” – ajánlotta a pápa. „A dolgok megismerése a szívben történik. Ha nem tesszük ezt, ha nem tudjuk, mi történik a szívünkben – ezt nem én mondom, ezt a Biblia tanítja –, akkor olyanok vagyunk, mint az állatok, akik nem tudnak semmit, csak mennek előre az ösztönükkel. De mi nem vagyunk állatok, mi Isten gyermekei vagyunk, a Szentlélek adományával kereszteltek meg minket. Éppen ezért nagyon fontos azt tudni, mi is történt ma az én szívemben. Az Úr tanítson meg minket a mindennapos lelkiismeretvizsgálatra!” – fejezte be ezzel a kéréssel Ferenc pápa kedd reggeli homíliáját.          

omelia
04 szeptember 2018, 13:02
Olvasd el mindet >