Cerca

Vatican News
Szentmise a vértanú Szent Jusztin emléknapján  Szentmise a vértanú Szent Jusztin emléknapján   (Vatican Media)

Ferenc pápa péntek reggeli homíliája: az ördög el akarja pusztítani az ember istenképmás jellegét

A keresztényeket ért üldöztetésekről elmélkedett Ferenc pápa homíliájában, mely napjainkban az ördög által provokált kulturális gyarmatosítás, éhség, háború és rabszolgaság formájában sújtja az embereket.

Giada Aquilino/P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Nagy üldöztetéseknek vagyunk tanúi a jelenkorban, mely nemcsak keresztények ellen irányul, hanem minden férfi és nő ellen, mégpedig a kulturális gyarmatosítás, éhség, rabszolgaság csapásain keresztül, mert a mai világ a rabszolgák világa – hangsúlyozta a pápa homíliájában. Az Úr adjon nekünk kegyelmet a küzdelemhez, hogy Jézus Krisztus kegyelmével helyreállítsuk Isten bennünk lévő képmását!

Az üldöztetés a keresztény élet része

Ferenc pápa péntek reggeli homíliájának alapgondolatát a napi olvasmány, vagyis Péter apostol első levele adta, mely így figyelmeztet: „Szeretteim, ne lepődjetek meg azokon a perzselő szorongatásokon, amelyek megpróbáltatásul értek benneteket, mintha valami hallatlan dolog esett volna veletek. Inkább örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy amikor dicsősége kinyilvánul, vigadozva örvendezzetek” (1Pét 4,7-13). „Perzselő szorongatásról”, „tüzes kohóról” beszél az apostol, mint a szenvedés jeleiről.  Ferenc pápa szerint a keresztényeket ért üldöztetés a jézusi boldogságoknak a része. Jézust is üldözték az Atyja iránti hűsége miatt.   

Az emberben rejlő istenképmás üldözése

A pápa megjegyezte, hogy manapság fellépett egy másféle üldöztetés, mely a minden férfiben és nőben rejlő istenképmás ellen irányul. Akár a keresztények, akár bárki más ellen irányuló üldöztetés mögött ott áll az ördög. Van ördög, mely szét akarja rombolni a Krisztus-hitet a keresztényekben, az istenképmást a férfiakban és a nőkben. Az ördög kezdettől fogva ezt akarta csinálni, ahogy a Teremtés könyvében olvassuk, vagyis szét akarta rombolni a férfi és a nő közötti harmóniát, amit az Úr teremtett. Ez pedig az a harmónia, ami az Isten képéből és hasonlatosságából ered. És sikerült neki megtennie, csalással és csábítással - értelmezte a pápa a bűnbeesés történetét. A szokásos fegyvereivel tette ezt, ahogyan mindig is csinálja. Ma azonban van még egy erő, egy acsarkodás a férfi és a nő ellen, máskülönben nem lehet megmagyarázni az egyre növekvő mértékét a férfi, a nő, az emberi nem elpusztításának.

Ördög áll a kulturális gyarmatosítás, az éhség, a háború és a rabszolgaság mögött

Ferenc pápa az ördög támadása mögött arra az éhségre, igazságtalanságra utalt, mely elpusztítja a férfit és a nőt, mert nincs mit enniük, még akkor sem, ha megannyi ennivaló van a világon. Szólt az ember kizsákmányolásáról és a rabszolgaság számos formájáról. Megemlítette, hogy látott egy filmet a közelmúltban, melyet migránsok börtönében forgattak titokban az őket ért kínzásokról. Mindez hetven évvel, az emberi jogok nyilatkozata után! A kulturális gyarmatosítás kapcsán leszögezte: a birodalmak elfogadtatják a saját kultúrájukat a függetlenség ellenében, a nép kultúrája ellen és olyan dolgokat kényszerítenek rájuk, melyek nem emberiek, azért, hogy elpusztítsák őket. A pápa megjegyezte, hogy az ördög valóban az emberi méltóság szétrombolását akarja.

A háború az istenképmás elpusztításának az eszköze

Végül kitért a háborúkra, melyek a nép és az istenképmás elpusztításának az eszközei. Felhívta a figyelmet azokra a személyekre, akik a háborút csinálják, akik megtervezik azokat, hogy másokat hatalmukba kerítsenek. Vannak emberek, akik fegyvergyártással foglalkoznak, hogy szétrombolják a férfi és a nő istenképmását, akár fizikailag, akár morálisan. Az ellenvetésre, hogy azok az üldözöttek nem is keresztények, a pápa így felelt: Igen, de Isten képmását hordozzák. Ezért akarja az ördög elpusztítani őket. A birodalmak továbbra is folytatják ezt a pusztító munkát. Mi pedig nem engedhetjük meg magunknak, hogy naivak maradjunk. Ma a világban nemcsak keresztényeket üldöznek, hanem embereket, férfiakat és nőket, ezzel szemben a minden üldöztetés atyja nem tűri el, hogy Isten képmását hordozzuk. Megtámadja és szétzúzza ezt a képet. Nem könnyű megérteni ezt, ezért van szükség oly sok imádságra – fejezte be péntek reggeli homíliáját Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában tartott szentmise során.       

01 június 2018, 16:19
Olvasd el mindet >