Cerca

Vatican News
Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában  (Vatican Media)

Szeresd ellenségedet és imádkozz üldözőidért: Ferenc pápa keddi homíliája

Nehéz belépnünk Jézus logikájába, vagyis megbocsátanunk ellenségünknek, megpróbálni szeretni őt és imádkozni érte. Mégis erre az isteni tökéletességre kell törekednie a keresztény embernek – fejtette ki kedden reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén a pápa.

Gabriella Ceraso/Gedő Ágnes – Vatikán

Kövessük az égi Atya példáját, aki egyetemesen szeret

A megbocsátás, az ima és a szeretet az iránt, aki el akar minket pusztítani, aki ellenségünk: csak Jézus szava képes erre. Ferenc pápa Máté evangéliumának mai szakasza alapján (Mt 5,43-48) arról elmélkedett, hogy nemcsak barátainkat, hanem ellenségeinket is szeretnünk kell. A hegyi beszédben Jézus ezt kéri ugyanis tanítványaitól. Nem könnyű követni az égi Atya példáját, aki egyetemesen szeret. A keresztények számára ez kihívás, kérniük kell az Úrtól a kegyelmet, hogy áldani tudják ellenségeiket és igyekezzenek szeretni őket.

Nehéz megérteni, hogyan imádkozhatunk ellenségeinkért

Értjük, hogy meg kell bocsátanunk ellenségeinknek, ezt mondjuk mindennap a Miatyánkban: bocsánatot kérünk, ahogy mi is megbocsátunk. Ez egy feltétel, még ha nem is könnyű. Hasonlóképpen imádkoznunk kell másokért, akik nehézséggel küzdenek, akik próbára tesznek minket. Ez is nehéz, de megtesszük. Vagy legalábbis sokszor sikerült megtenni – magyarázta Ferenc pápa. De imádkozni azokért, akik tönkre akarnak tenni, az ellenségeimért, hogy Isten megáldja őket: ezt valóban nehéz megérteni. Ezután a Szentatya konkrét példákat sorolt a XX. század vészterhes történelméből. „Gondoljunk a múlt századra, a szegény orosz keresztényekre, akiket pusztán azért, mert keresztények voltak, Szibériába küldtek, hogy megfagyjanak. És nekik imádkozniuk kellett azért a hóhér kormányzóért, aki odaküldte őket? Hogyhogy? És mégis sokan megtették, imádkoztak. Gondoljunk Auschwitzra és a többi koncentrációs táborra: nekik imádkozni kellett azért a diktátorért, aki tiszta fajt akart és gátlástalanul gyilkolt. Imádkozni azért, hogy Isten megáldja őket! És sokan megtették” – mondta Ferenc pápa.

Meg kell tanulnunk Jézus és a vértanúk logikáját

Ez Jézus nehéz logikája, ami az evangéliumban jelenik meg úgy, hogy a kereszten imádkozik és felmenti azokat, akik megölik őt. „Bocsáss meg nekik, Atyám, nem tudják, mit cselekszenek”. Jézus bocsánatot kér számukra, ahogyan azt Szent István teszi vértanúsága pillanatában. Milyen távol vagyunk mi ettől, akik sokszor csip-csup dolgokat sem bocsátunk meg, ahhoz képest, amit az Úr kér tőlünk és amiről példát is mutatott: megbocsátani azoknak, akik elpusztításunkra törnek. A családokban egy-egy veszekedés után olykor nagyon nehéz megbocsátani a házasfeleknek, vagy akár az anyósnak, nem könnyű. A gyereknek nehéz bocsánatot kérnie az apjától. De azoknak megbocsátani, akik megölnek téged, akik ki akarnak készíteni… Nemcsak megbocsátani, hanem imádkozni értük, hogy Isten őrizze meg őket! Mi több: szeretni. Csak Jézus szava képes ezt megmagyarázni. Én magamtól nem tudok többet tenni.

Fohászkodjunk a kegyelemért, hogy szeressük ellenségeinket

Kérnünk kell tehát a kegyelmet, hogy megértsünk valamit ebből a keresztény misztériumból, és olyan tökéletesek legyünk, mint az Atya, ki minden javát odaadja jóknak és gonoszoknak egyaránt. Jót tesz nekünk, ha ma az egyik ellenségünkre gondolunk, azt hiszen mindannyiunknak van. Gondoljunk valakire, aki ártott nekünk, vagy rosszat akar, rosszat szeretne nekünk. A maffiózók így imádkoznak: „Ezért megfizetsz”. A keresztény ember így imádkozik: „Uram, add meg neki áldásodat, és taníts meg, hogy szeressem”. Gonduljunk egyik ellenségünkre, mindannnyiunknak van. Gondoljunk rá és imádkozzunk érte. Kérjük az Úr kegyelmét, hogy szeretni tudjuk – fohászkodott végül Ferenc pápa.

Az idézett evangéliumi szakasz

Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Hallottátok, hogy ezt mondták: „Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet!” Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok! (Mt 5,43-48)

19 június 2018, 14:03
Olvasd el mindet >