Keresés

Boldog Maria Paschalis Jahn és 9 társa Boldog Maria Paschalis Jahn és 9 társa 

Lengyelországban tíz apácát avattak boldoggá: a háborús erőszak vértanúi

Marcello Semeraro bíboros, a Szentté avatási Kongregáció prefektusa szentmisét mutatott be Wrocławban 10 lengyel apáca boldoggá avatása alkalmából. A szerzetesnők idősekről, betegekről és gyerekekről gondoskodtak, és 1945-ben szovjet katonák a hit elleni gyűlöletből ölték meg őket. Ferenc pápa lerótta tiszteletét tanúságtételük előtt a vasárnapi Úrangyala alkalmával.

Somogyi Viktória - Vatikán

A Szent Erzsébet Nővérei Kongregációhoz tartozó tíz szerzetesnő idősekről, betegekről és gyerekekről gondoskodott, és hűek maradtak tisztasági fogadalmukhoz és hivatásukhoz. A Vörös Hadsereg katonái gyilkolták meg őket 1945-ben. Boldoggá avatásukra június 11-én került sor a lengyelországi Wrocław katedrálisában. A szentmisét a Szentté avatási Kongregáció prefektusa, Marcello Semeraro bíboros vezette, aki vértanúságukat a jelenlegi ukrajnai helyzethez hasonlította. „Ezek a nővérek egész élete önmaguk valódi odaajándékozása volt a betegek, a kicsinyek, a szegények, és a leginkább rászorulók szolgálatának. Önzetlen szeretetük olyan hősies volt, hogy úgy döntöttek, nem menekülnek el a 1944 végétől közeledett Vörös Hadsereg elől. Mindezt annak ellenére tették, hogy hallották hírét a katonák brutalitásának és a Kelet-Poroszország lakói ellen elkövetett atrocitásoknak” – mondta Semeraro bíboros homíliájában.

A pápa is megemlékezett a lengyel apácák tanúságtételéről az Úrangyalakor

A vasárnapi Úrangyala végén Ferenc pápa lerótta tiszteletét a tíz nővér előtt. „Bár tisztában voltak azzal, hogy milyen veszélyek fenyegetik őket, ezek a szerzetesnők az általuk gondozott idős és beteg emberek mellett maradtak. Krisztusba vetett hitük példája segítsen mindannyiunkat, különösen a világ különböző részein üldözött keresztényeket, hogy bátran tanúskodjunk az Evangéliumról.” Majd tapsot kért az új boldogok tiszteletére a Szent Péter téren egybegyűlt hívektől.

Vértanúságuk

Semeraro bíboros hangsúlyozta, hogy a 10 Erzsébet-rendi nővér vértanúsága az erőszakot, a kegyetlenséget és a gyűlöletet juttatja eszünkbe, amely most Ukrajnát sújtja. Megjegyezte, hogy az önzetlen szeretet és a mások iránti törődés gesztusai békét építenek, és válaszként szolgálnak a háborúban megjelenő erőszakra. A folyamatban lévő háborúval szemben a bíboros buzgó imára buzdított az új boldogok közbenjárására. „Az ő közbenjárásuk által kérjük az Urat, hogy a világból soha többé ne hiányozzon a nőiség tisztelete, a férfi és nő méltóságának egyenlősége és az anyaság védelme. (...) Ma kiváltképpen ajánljuk oltalmukba az ukrán népet, az elvándorlókat és béketörekvésünket.” A Szentté avatási Kongregáció prefektusa felidézte Ferenc pápa szavait, amelyekben a Szentatya köszönetet mondott a lengyeleknek, hogy elsőként támogatták Ukrajnát azzal, hogy „megnyitották határaikat, szívüket és otthonaik ajtaját a háború elől menekülő ukránok előtt”.

A Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja

A Szent Erzsébet Nővérek Kongregációját (CSSE) 1842-ben alapították Nysában, Felső-Sziléziában, Lengyelországban. Elhivatottságukat Isten dicsőítésében és az Ő országának építésében való tevékenységben valósítják meg a következő módon: az evangéliumi tanácsok szerinti élet által, a szegények, betegek és idős személyek szolgálata által, a gyerekek és fiatalok keresztény nevelése által, a felnőttek hitoktatásában. Rendjük karizmájához hűen, Isten országát a mai világ igényeit figyelembe véve szolgálják. Nyitottak az új feladatokra, melyek mindenkor az idő és a hely körülményeitől függnek, s amelyeket az egyház rájuk bíz: „Hivatásunk a betegeknek és szenvedőknek nyújtandó segítség, mindig és mindenhol, ahol ilyeneket találunk.”

Kongregációjukból több mint 100 nővér halt meg hasonló körülmények között

Az Erzsébet-rendi nővérek hangsúlyozzák, hogy a tíz apáca boldoggá avatása a szovjet hadsereg által 1945-ben megtámadott és megölt összes apáca tragikus halálának jelképe. Becsléseik szerint kongregációjukból több mint 100 nővér halt meg hasonló körülmények között.

A világ 19 országában vannak jelen

A Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja jelenleg 19 országban van jelen Európa, Ázsia, Afrika és Dél-Amerika területén. Körülbelül ezer nővér dolgozik kórházakban, óvodákban, iskolákban és plébániákon. A nővérek közösségi házakat, idősotthonokat, árvaházakat, oktatási intézményeket és bentlakásos iskolákat vezetnek.

Az egyházban minden évben május 11-én ünneplik Paschalis Jahn nővér és társai, a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációja vértanúinak liturgikus emléknapját.

Az új boldogok

A 10 új boldog a következők: Maria Paschalis Jahn, a szeretettel teli szívű; Melusja Rybka, az erős nő; Edelburgis Kubitzki, az evangéliumi szegénység példája; Adela Schramm, a körültekintő szűz; Acutina Goldberg, az igazságszerető; Adelheidis Töpfer, a hit példaképe; Felicitas Ellmerer, mindvégig engedelmes; Sabina Thienel, a bizalommal teli tekintetű; Rosaria Schilling, a bűnbánatban megerősödött; Sapientia Heymann, a bölcs szűz.

13 június 2022, 16:54