Keresés

Vatican News
Chaput érsek az Angelica díj első kitüntetettje Michael Warsaw ügyvezető igazgatóval   Chaput érsek az Angelica díj első kitüntetettje Michael Warsaw ügyvezető igazgatóval  

Chaput érsek az „Angelica Anya Díj” első kitüntetettje: A Gondviselés működteti a TV-t

Az „Angelica Anya Díj” első nyertese Charles Joseph Chaput érsek, Philadelphia és Denver nyugalmazott főpásztora. Az Örök Ige Televíziós Hálózat (EWTN – Eternal Word Television Network) alapító anyjáról elnevezett díj átadására augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, a katolikus tévé fennállásának negyvenedik évfordulóján került sor. Az ünnepi díjkiosztást az egész világon közvetítették – tájékoztat róla az ACI Stampa olasz katolikus hírügynökség.

Vertse Márta – Vatikán  

Michael Warsaw, az EWTN/Bonum TV ügyvezető igazgatója elmondta: „Ezt a díjat Angelica anya és öröksége elismeréséül hoztuk létre, tiszteletünk kifejezéseként azok iránt, akik életüket az egyház szolgálatának szentelték, különös tekintettel az Új Evangelizációra, éppen úgy, mint ahogy ezt maga Angelica anya tette. Amikor első alkalommal felmerült a díj odaítélése, senki sem jutott az eszembe, aki jobban megérdemelte volna, mint Chaput érsek”.

A díjat eredetileg tavaly kellett volna bemutatni egy washingtoni élő programban, azonban a Covid járvány miatt törölni kellett az eseményt. Így a díjat a katolikus világhálózat egy televíziós program részeként mutatta be, amelyet 150 országban több mint 380 televíziós háztartás részére közvetített, továbbá követni lehetett az EWTN számos digitális és rádiós platformján.

A 76 éves Chaput érsek 2020-ban vonult nyugalomba a philadelphiai érsekségről. Előzőleg Denver érseke és Dél-Dakotában Rapid City püspöke volt. Az érsek a közelmúltban vonult vissza az EWTN igazgatótanácsából negyedszázados szolgálat után, amelyből 10 évet elnökhelyettesként végzett. Az évek során gyakran szerepelt Angelica anyával együtt az EWTN adásaiban és 2016-ban ő volt az alapító szerzetesnő gyászszertartásának főcelebránsa.

Chaput érsek példát mutat a világiakkal való együttműködésre

A díjkiosztási ünnepségen számos barátja méltatta tevékenységét, dicsérve többek között azért, mert hagyta érvényesülni a világi híveket és bátorította, lehetővé tette több apostolkodással foglalkozó csoport fejlődését. Michael Warsaw ügyvezető igazgató az érsek egyházban töltött szolgálatát és az EWTN-t támogató hosszú éveit, küldetését értékelve megállapította, hogy a főpásztor példát adott a világiakkal való együttműködésre, az evangelizáció ügyének előmozdítására az egyházban.

A klérusnak és a világi híveknek közös a felelőssége

Chaput érsek a díj átvételekor többek között elmondta, hogy az Apostolok Cselekedeteiből merített ihletet, valamint ösztönözték XVI. Benedek pápa szavai, aki arra emlékeztetett mindenkit, hogy az egyházban a felelősség nem pusztán a klérusra tartozik. „A világi hívek nem a klérusnak dolgoznak. Közösen vagyunk felelősek. Azt hiszem, hogy ez valóban így van” – mondta az első „Angelica Anya Díjjal” kitüntetett főpásztor. Visszaemlékezett az első tv-adásra, amelyet Angelica anyával közösen készített és amelyben a feminizmus által a világban és az egyházban okozott károkról szóltak. „Azt mondtam neki, hogy te egy feminista vagy, talán egy más típusú, de mindenképpen feminista. Haboztam, hogy mondjam-e, mert féltem, hogy megsértődik, de Angelica anya nagy nevetéssel fogadta szavaimat”.

Angelica anya és Chaput érsek büszkén ferencesek

Az ACI Stampa cikkéből megtudjuk, hogy Chaput érsek, aki püspöki kinevezése előtt a denveri kapucinus közösség tartományfőnöke volt és Angelica anya, klarissza nővér mindketten nagyon büszkék voltak arra, hogy ferencesek. Ez megteremtette közöttük a kapcsolatot, de nem jelentette azt, hogy mindig mindenben egyetértettek. A ferenceseknek azt tanítják, hogy bízzanak az isteni Gondviselésben és ne tervezzék a jövőt. Chaput érsek ezt azonban nem úgy értette, hogy közösségének nem kellene költségvetéssel rendelkeznie. Amikor javasolta, hogy az EWTN is hasonlóan álljon a kérdéshez, Angelica anya visszautasította, mert azt gondolta, hogy bűn lenne az isteni Gondviseléssel szemben.

Angelica anya az isteni Gondviselés tanúja volt

Michale Warsaw ügyvezető igazgató emlékeztetett Angelica anya szavaira, amelyeket gyakran hangoztatott: tanúságtétele halála után az lesz a világ számára, hogy bízik a Gondviselésben. Szent II. János Pál életrajzában George Weigel úgy utal a lengyel pápára, mint „a remény tanújára”. Angelica anya pedig a Gondviselés tanúja volt, mert mindig ez állt élete középpontjában. Ez bele van csöpögtetve Örök Ige Televízió DNS-ébe is – fejtette ki Warsaw igazgató.

Chaput érsek egyetértett ezzel az állítással és hangsúlyozta, hogy a „ferences lelkiség valódi szíve, középpontja az, hogy a világra úgy tekintünk, mint Isten egy lánya vagy egy fia. És ha Isten az Atyánk, akkor bízhatunk benne és mindnyájan egymás nővérei, fivérei vagyunk. Angelica anya életével mutatta meg nekünk, hogy Isten mindig hűséges ígéreteihez.

Bizalom az örökkévalóság kalandjában

Chaput érsek ezután két tanácsot adott azoknak, akik Angelica anyához hasonlóan elkötelezték magukat az Új Evangelizációban. Először is nem fontos, hogy hány évesek vagyunk vagy mennyit szenvedünk, ha körülnézünk, olyan sok mindent látunk, amiért hálásaknak kellene lennünk, ami örömmel tölti el a szívünket. „Szent Pál mondta, hogy nem tudjuk, Isten mit tartogat azok számára, akiket szeret, akik szeretik őt, de izgatottan és örömmel várom az örökkévalóság kalandját, amelyben mélyen hiszek és amelyre bizalommal tekintek” – hangzott Chaput érsek vallomása.

Örömmel és bizalommal hirdessük Isten Szavát

A főpásztor második tanácsa a következő volt: mindenki, aki részt vesz az Új Evangelizációban, küzdje le az elbátortalanodást és a kétségbe esést és őrizze meg a kaland érzését. A minket körülvevő világ megváltozott és sokkal nehezebb lett, mint azelőtt. Fennáll a kísértés, hogy kétségbe essünk, vagy elbátortalanodjunk. Legyünk kreatívok és törekedjünk arra, hogy a valós világnak adjunk választ, nem egy olyan világnak, amilyennek szerintünk lennie kellene. Chaput érsek arra bátorította hallgatóit, hogy legyenek lelkesek, buzgók és találjanak maguknak hasonló barátokat, akik nem engednek az elbátortalanodásnak. Tegyék a világot, amelyet Isten ad nekünk, egy olyan hellyé, ahol Isten Szavát örömmel és bizalommal hirdethetjük. Az EWTN a legnagyobb vallási médiahálózat a világon. Tizenegy tv-csatornája napi 24 órán át több nyelven közvetít, műsora a hét minden napján a legújabb adatok szerint 430 millió televíziós háztartásba jut el a világ 150 országában.

A Bonum TV is az EWTN világhálózatához tartozik

Magyarországon a Bonum TV tartozik az EWTN világhálózatához, mégpedig létrejötte kezdetétől fogva. 2010-ben „gondviselésszerűen” éppen augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén indultak, szinte teljes mértékben „Angelica nővér tévéjére” támaszkodva. A 15 órás angol nyelvű műsor mellett ekkor mindössze egy óra magyar nyelvű programot tudtak összeállítani. 11 év alatt azonban „fordult a kocka”, és most a teljes magyar műsor mellett van még egy óra angol nyelvű program is. A Bonum TV-nek jelenleg 3 millió előfizetője van!

A Bonum TV is a Vatikáni Rádió „testvére”, amennyiben közös megegyezés keretében a Bonum TV naponta háromszor újra sugározza a Vatikáni Rádió napi adásait. Reggel öt és nyolc órakor, majd déli 12 óra 40-kor hangzik el a Pápa Rádiójának előző napi adása, miközben a képernyőn a Szent Péter-tér online állóképe jelentkezik.

Gratulálunk Chaput érseknek az Angelica díjhoz, az EWTN hálózatnak, a Bonum TV-nek és külön köszöntés azoknak a kedves Hallgatóknak, akik a Bonum TV-n keresztül követnek bennünket. Történjék mindez az Isteni Gondviselésbe vetett nagy bizalommal és Isten mind nagyobb dicsőségére!

Vértesaljai László SJ felelős szerkesztő             

19 augusztus 2021, 19:58