Keresés

Szentolvasó ima Szentolvasó ima 

A májusi rózsafüzér-maraton a szeretetről tanúskodik: rózsákat Máriának

Aki szereti az édesanyját, hozzá fordul, ő pedig mindig kész meghallgatni és közbenjárni értünk. A Nemzetközi Pápai Mária Akadémia elnöke nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak a pápa által kezdeményezett májusi szentolvasó-imádkozás jelentőségéről, melyhez világszerte 30 kegyhely csatlakozott.

Gedő Ágnes / Federico Piana – Vatikán

Ahogy Isten Márián keresztül jött el a világba, most is a Szűzanyán keresztül beszél a világhoz. A rózsafüzér ima hathatós eszköz arra, hogy meglágyítsuk Isten szívét – mondta el Stefano Cecchin atya. A világ Máriához fohászkodik egész május hónapban a szentolvasó napi elimádkozásával, melyet harminc nemzetközi kegyhelyen vezetnek, és amelyet a Szentszék közösségi oldalain közvetítenek. Ezt tekinthetjük úgy, mint a jegyes szerelemgesztusát a szeretett hölgy iránt.

Az egész egyházból szüntelen ima szállt fel Istenhez

A szilárd teológiai hivatkozásokkal megtámasztott párhuzam a Pápai Nemzetközi Mária Akadémia elnökéhez fűződik, aki a Ferenc pápa által szorgalmazott kezdeményezésről beszélt a Vatikáni Rádiónak. „Az egész egyházból szüntelen ima szállt fel Istenhez” a pandémia megszűnéséért. Ez megerősíti az egyház tanítását, miszerint Isten azért ajándékozta nekünk Máriát, hogy soha ne legyünk egyedül. Mária az, aki a kánai menyegzőn ügyelt arra, hogy mire van szüksége az ifjú párnak, és ő az, aki most is figyel ránk. Különösen a nehéz pillanatokban, mint most, kell hozzá, az édesanyánkhoz fordulnunk – fejtette ki Stefano Cecchin atya.

Stefano Cecchin atya
Stefano Cecchin atya

Szerelmes gesztus

- Ezt a pápai kezdeményezést, mely május elsején kezdődik és május 31-én ér véget, valóban tekinthetjük úgy, mint egy szerelmes gesztust? – tette föl a kérdést a Vatikáni Rádió munkatársa. A Pápai Nemzetközi Mária Akadémia elnöke erre így válaszolt:

- „Természetesen. Isten és a népe közötti kapcsolat olyan, mint a vőlegény kapcsolata menyasszonyával. Amikor az angyal megjelenik Máriának, így szól hozzá: „Örvendj, Mária, kecharitomene, ami görögül annyit tesz, hogy az Úr által szeretett. Az angyal abban a pillanatban egy alapvetőem fontos valóságot tár föl, vagyis hogy Máriát szereti az Úr. Hasonlóan ahhoz, amikor a Jordánban való megkeresztelkedéskor Isten feltárja, ki Jézus: a szeretett. És Istennek ez a szeretete mindig arra ösztönöz, hogy a szeretett személlyel legyünk.

- Miért tartják hathatós imádságnak a szentolvasót? Cecchin atya erre elmondta:

- „A rózsafüzér nem liturgia, de nagyon hasonlít hozzá. A múltban a liturgiát csak a papságnak tartották fenn, míg Isten népéé voltak ezek az imádságok. A rózsafüzérben az Üdvözlégy egy bibliai ima, melynek közepén ott van Jézus neve, és összességében folyamatosan Jézus és Mária életéről elmélkedik. Mindent összevetve tehát a rózsafüzér visszavezet minket az evangélium erejéhez, és nem úgy kell mondani, mint egy varázsigét, hanem azzal a szándékkal, hogy együtt legyünk Máriával és szeressük Jézust. Isten lelke elsősorban a cenákulumban száll le, ahol ott van Mária, Jézus életének nagy tanúja. Tehát mi a rózsafüzérrel elmélkedjük, újraéljük Mária szeretetét Jézus iránt. És ez a szeretet adja meg az erőt ahhoz, hogy legyőzzük a világot.

Mária jó anyaként kéri Isten segítségét számunkra

- De a Szűzanya mindig meghallgat minket? És miért? - kérdezte tovább az újságíró Cecchin atyát.

- „Jézus a keresztről anyjára tekint és szeretett tanítványára, majd édesanyjának ezt mondja: íme, a fiad. Az új Jeruzsálem, amelyik összegyűjti szétszóródott gyermekeit, és amelyről a zsidók azt hitték, hogy kőből van, Mária. És a Szűzanya, akit testben és lélekben fölvettek a mennybe, továbbra is összekötő szerepet játszik, amint azt a II. vatikáni zsinat is megerősítette. Természetesen nem Mária tesz csodákat, hanem mint egy jó anya, azt kéri Istentől, hogy segítsen nekünk. Ez az oka a sok Mária-jelenésnek szerte a világon. A kegyhelyek pedig arról tanúskodnak, hogy Isten továbbra is jelen van a világban Mária által.

Az imádság rózsáival hódolunk Máriának

- Ne feledjük, hogy ez a kezdeményezés májusban zajlik majd, abban a hónapban, melyet sok egyház Máriának szentel…

- „Nekünk, nyugatiaknak, latinoknak a virágok és a jegyesek hónapja volt. A fiúk virágkoszorút készítettek és elvitték a szeretett lányhoz. Ma ez a hónap azokat jelképezi, akik szeretik Máriát, a mi édesanyánkat. A rózsafüzér éppen ebből születik: hogy hódoljunk Mária előtt az imádság rózsáival” – mondta még a Vatikáni Rádiónak a Pápai Nemzetközi Mária Akadémia elnöke.

24 április 2021, 11:09