Keresés

Berta Tibor kinevezett tábori püspök (Fotó: honvedelem.hu) Berta Tibor kinevezett tábori püspök (Fotó: honvedelem.hu) 

"Legyetek tökéletesek..." Interjú Berta Tibor kinevezett tábori püspökkel

Feburár 18-án nevezte ki Ferenc pápa tábori püspökké Berta Tibor atyát, aki már 27 éve szolgál a Magyar Honvédségben. A Vatikáni Rádiónak kinevezése napján nyilatkozott az új főpásztor, aki párhuzamot vont a katonaság és az egyház között a názáreti Mester szavaival: "Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes" (Mt 5,48)

Gedő Ágnes interjúja

Április 10-én szentelik püspökké a budapesti Szent István-bazilikában Berta Tibort, akit még kinevezése napján megkerestünk, hogy ossza meg a Vatikáni Rádió hallgatóival érzéseit, gondolatait.

Hallgassák meg Berta Tibor püspökkel készült beszélgetésünket!

Berta Tibor püspök atya kéri és köszöni a hallgatók fohászait, imádságait, annál is inkább, mert egy ordinariátus vezetésénél sok kegyelemre van szükség. Hosszú folyamat eredményeként lett új tábori püspöke a magyar honvédségnek azt követően, hogy Bíró László püspök atya egészségi okokból visszavonult a szolgálattól. Berta Tibor hálával gondol vissza az elmúlt 27 évre, az akkori tábori püspökre, Ladocsi Gáspárra, aki meghívta titkári szolgálatára. Ezzel egyidőben, 1994-ben alakult meg a magyar tábori ordinariátus, így ott lehetett a kezdeteknél, központi szolgálatban, mint az első tábori püspök titkára. A honvédség támogatása a cél továbbra is ezzel a sajátos lelkipásztorkodással.

Nagy hálát érez az Úristen iránt, és mindazok iránt, akikkel az elmúlt 27 esztendő alatt találkozott: püspökök, katonalelkészek, püspökségi munkatársak, a katonák iránt. Szoros és sajátos kapcsolatban állnak a katonákkal, a keresztelésektől a házasságkötésen át a földi életből való eltávozásig kísérik őket, ugyanakkor jelen vannak a mindennapjaikban is. 

Sokat tanultak egymástól a katonákkal, hiszen az egyház és a katonaság mint szervezet, sok hasonlóságot mutat egymással. Nemcsak a hierarchikus felépítés, hanem a légkör, az együttgondolkodás is közös vonás. A Magyar Honvédség szolgálati szabályzatának első 15-20 oldala körvonalazza az ideális katona eszményképét. Ez nagyjából megegyezik azzal, amit a mi názáreti Mesterünk mondott: "Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!" (Mt 5,48). Szinte lehetetlen betartani a szabályzatban megfogalmazottakat, ugyanakkor magasra teszik a mércét, ahogy Jézus Krisztus is magasra tette nekünk a mércét. 

Ennek az elvárásnak néha nagyon gyarlóan tudunk megfelelni, újra és újra föl kell állnunk, újrakezdeni - erről szól a most kezdődött Nagyböjt is. A megbocsátásban és az irgalmasságban benne rejlik az újrakezdés lehetősége. Nem is olyan egyszerű fölállni a gyengeségeinkből nap mint nap. A katonák tudják a legjobban, hogy mindig dönteni kell, jól kell dönteni, és ha nem sikerül, akkor újra lehet korrigálni. A bűnbánatunk és a bűnbocsánatunk is ezt üzeni. Ahogy Ferenc pápa fogalmazott hamvazószerdai homíliájában: újra el kell gondolkoznunk azon, hogy meghajtjuk a fejünket a hamvazáskor, aztán Nagycsütörtökön még mélyebben meghajlunk, mert meg kell mosnunk egymást lábát. Ez a szolgálat valójában. Minden katona nagyon jól tudja, hogy éppen ebben a szolgálatban és bajtársiasságban rejlik a katonaság lényege, mint ahogy az egyházé is - mondta el a Vatikáni Rádiónak adott interjújában Berta Tibor kinevezett tábori püspök.

18 február 2021, 17:00