2020.01.14 Rev. Peter Pal Bodor, protestante, Miami 2020.01.14 Rev. Peter Pal Bodor, protestante, Miami 

Miamiban az ökumenizmus jegyében ápolja hitét a magyar katolikus és református közösség

Bodor Péter Pál református lelkésszel a Miamiban élő magyar keresztény közösség életének 30 évvel ezelőtti időszakáról beszégettünk, amikor édesapja látta el a református közösség szolgálatát.

Somogyi Viktória - Vatikán

Miamiban a Mindszenty József bíborosról elnevezett utcában található Miami Egyesült Magyar Egyház és Magyar Ház ad otthont a helyi magyar közösségnek pasztorális és kulturális szempontból is. A magyar református egyház építtette és tartja fenn a templomot és a hozzá kapcsolódó parókiát és közösségi házat. Itt gyűlnek össze vasárnaponként a katolikus és református magyar hívek. Miamiban nincs magyar katolikus lelkipásztor, így a katolikus hívek is részt vesznek a református istentiszteleten, majd az ezt követő ebéden és közösségi programokon. Interjúsorozatunk első részében Bodor Péter Pál református lelkésszel beszélgetünk a miami magyar közösségi ház történetéről, akinek Erdélyből kivándorolt édesapja, Bodor László tiszteletes is a miami közösséget szolgálta 1983-94 között. Édesanyja kántorként, a magyar iskola vezetőjeként vett részt a miami magyar közösség életében. 

Bodor Péter Pál Erdélyben, a Partiumban született lelkészi családban. "A templom és az iskola a mindenem" - fogalmaz a beszélgetés elején a tiszteletes. Mérnökként keresi kenyerét és a lelkészi hivatás a missziója immár 25 éve. Sarasotában szolgálja jelenleg a helyi magyar református közösséget. Szüleivel 1983-ban érkeztek Amerikába politikai menekültként. Előtte három évet elvégzett a kolozsvári teológián, amit Amerikában folytatott. Három hónapos kanadai tartózkodás után édesapját meghívták, hogy töltse be Miamiban a megüresedett lelkészi posztot. "Akkoriban nagyobb és más volt a magyar közösség jellege Miamiban" - hangsúlyozza a lelkész. Sokkal többen voltak, az emberek közelebb álltak az egyházhoz, volt kapcsolatuk az egyházakkal még a hazájukban is. Ma nehezebben mondható ez el az emberekről, ami nemcsak helyi, de világjelenség. Az átlagos istentiszteleteken 50-60 hívő gyűlt össze, a nagy ünnepeken sokkal többen. 

"Az itteni szolgálat teljesen ökumenikus. Több katolikus jár a templomba, mint református, mert százalékarányban többen vannak" - mutat rá Bodor Péter Pál. Nagyon sok a Kárpát-medencéből, a politikai határokon túlról érkezett személy, nagyon színes közösségről van szó. Az egyházi élet mellett számos kulturális programmal emelték a közösségi élet színvonalát 30 éve is, a rendszerváltás idején, amikor a politikai és egyházi változások bekövetkeztek. Az egyházi és a kulturális élet összeszövődött. "Az emigráció helyzete olyan, hogy egybefonódik benne a nemzetiség, a kultúra, az identitás, az egyházi szolgálat és a hit megélése" - emeli ki a tiszteletes. 

Katolikus lelkipásztori szolgálat is működött akkoriban havonta egyszer, püspöki engedéllyel a Magyar Házban. "Nagy szükség volt és van ma is a katolikus testvérek lelki ellátására" - mondja az interjúban a református lelkész. 

A diaszpórában élő magyar református egyházak egyértelműen a "Ne hagyjátok a templomot és az iskolát" elve alapján, a hagyomány, a kultúra ápolása és átadása helyszínei és mindezt meg is élik - nyomatékosítja Bodor Péter Pál. Édesapja idejében a közösségi házban megépítették a Petőfi-termet, ami a nagyobb Kossuth-terem mellett szükséges volt az ifjúsági programok megrendezésére. Havi rendszerességgel jöttek össze a fiatalok akár 100-an és 150-en is. Előadói, költői esteket rendeztek, a kultúra, a tánc, a zene is helyet kapott a programok között. 

A miami magyar közösség kulturális programjainak a helyszíne ma is a Miami Egyesült Magyar Egyház és Magyar Ház. Márciusban felavatják az 1848-49-es szabadságharc emlékére készülő domborművet, amit a helyi közösség finanszírozott. Június 7-én Wass Albert plakettet helyeznek el ünnepélyes keretek között a trianoni centenárium emlékére. Méltó módon kívánnak megemlékezni az évfordulóról és egyben a jövő felé tekintve.

Lélekharang elhelyezését is tervezik, hogy mindig emlékeztesse a híveket arra, amit az Ószövetség tanít, hogy jó dolgukban se feledkezzenek meg az Istenről. 

 

Interjú Bodor Péter Pál tiszteletessel a Miami magyar keresztény közösségről
14 január 2020, 16:12