Cerca

Vatican News
2019.01.08 Santa Messa nella Cappella Ungherese della grotta vaticana Szentmise a római Magyarok Nagyasszonya kápolnában  

Gyászmise a római Magyarok Kápolnájában Seregély és Miklósházy főpásztorokért

Január 8-án reggel nyolc órakor a Szent Péter bazilika Magyarok Nagyasszonya kápolnájában Németh László atya, olaszországi magyar főlelkész gyászmisét mutatott be a közelmúltban elhunyt két magyar főpásztor, Seregély István nyugalmazott egri érsek és Miklósházy Attila jezsuita, a külföldi magyarok nyugalmazott püspöke lelki üdvéért.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán

Németh László atya homíliájában párhuzamba vonta a két főpásztor életútját: Pár nap különbséggel mindketten az év fordulóján hunytak el, ugyanabban az évben születtek 1931-ben, tehát egykorúak voltak. Mindketten a miskolci Fráter György gimnáziumban tanultak és mindkettőből pap lett. Két év különbséggel lettek püspökké szentelve mindketten…

Párhuzamos életutak

Mindketten egy történelmi fordulatnak voltak a tanúi. Amikor Miklósházy Attila 1989-ben a püspöki kinevezését megkapta, üzenet érkezett számára Rómából, hogy a torontói szentelésére Magyarországról püspököt ne hívjon meg. Akkor még azt a korszakot élték, amikor a hazai valóság és a nyugati emigráció szemben állt egymással, nem értették meg egymást.

Miklósházy Attila püspök: a magyarok nyomában hétszer körbejárta a világot

Ebben a korban lett a világon szétszóródott magyaroknak a püspöke Miklósházy Attila. Rómában Mindszenty bíboros úr nyomába lépett, járta világszerte a magyar egyházközségeket, látogatta a magyar papokat. Visszaemlékezésében írja, hogy hétszer körüljárta a világot, de csak párszor volt szállodában, mert mindig a magyar egyházközségek és papok vendégszeretetét élvezte. Kinevezésekor püspöki küldetéséhez sem pénzt, sem egyházi iurisdictiós joghatóságot nem kapott, mert a magyar hívek a helyi püspökök joghatóságába tartoztak. Amikor a rendszerváltást követően megszűnt a honi és külföldi magyarok politikai szembeállítása, Miklósházy püspök azonnal a magyar püspöki konferencia tagja lett. Velük jött a római ad limina látogatásokra, részt vett a püspöki konferencia ülésein.

Seregély István érsek a püspöki kar elnöke, katolikus egyetemet és rádiót alapított

Seregély István érsek 1990 óta a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke volt, ami szintén egy fordulatot jelentett, hiszen addig azt a tisztséget mindig az esztergomi prímás töltötte be. Ezt a megbízatását három cikluson át végezte. Az ő püspökkari elnöki korához olyan nagy kezdeményezések fűződnek, mint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem megalapítása, melynek ő volt az első kancellárja. Ő indította el az Országos Katolikus Rádiót, és ő vezette be azt a lelki kezdeményezést, hogy a püspöki kar tagjai kétévente közös lelkigyakorlaton vesznek részt.

A magyarok számára Szent István király "kikerülhetetlen"

Seregély érseknek a Magyarok Nagyasszonya kápolnájához fűződő kapcsolatáról Németh László atya a következőt mondta el homíliájában és a bejáratnál álló, a koronáját a Szűzanyának nyújtó Szent István Királyra mutatott, idézve az elhunyt egri érsek szavait: „A magyarok számára Szent István király kikerülhetetlen”. Papi és érseki szolgálatában kiemelkedően fontosnak tartotta, hogy Szent István királyunk örökségét ápolja és továbbadja. Miklósházy Attila püspöknek a római Magyarok Nagyasszonya kápolnája a világon szétszóródott magyarok számára egy közös hely volt Péter apostol sírja közelében. Végül Németh László atya a Nagyarok Nagyasszonya közbenjárását kérte az elhunyt főpásztorok lelkiüdvéért és a világon élő magyarok katolikus hívek élete számára.      

A szentmisén koncelebrált Németh Norbert atya, a Pápai Magyar Intézet rektora, az intézmény két tanuló papjának kíséretében.        

08 január 2019, 19:09