Cerca

Vatican News
2017-02-02  Concelebrazione Eucaristica per i Consacrati Istennek szentelt élet   (Vatican Media)

A Szentszék jóváhagyta a Regnum Christi mozgalom világi fogadalmas tagjait

A Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregáció titkára, Rodriguez Carballo érsek november 30-án átnyújtotta a Regnum Christi mozgalom Istennek szentelt világi férfi és női tagjai számára azokat a pápai dekrétumokat, melyek egyházjogilag elismerik őket mint az Apostoli Élet Társaságát. A Regnum Christi Apostoli Mozgalom a Krisztus Légiója Kongregáció világi szervezete.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán                     

Ezzel a hivatalos szentszéki elismeréssel az egyház megállapítja, hogy a Regnum Christi mozgalom Istennek szentelt világi férfi és női tagjai „adomány” (donum) az egyház számára, mely hozzájárul az egyház küldetéséhez és amely eszköz az emberek számára az Istennel való találkozásra. Az elismerés révén a Krisztus Légiója Kongregációval együtt szövetséget alkothatnak, ami által a Regnum Christi egyházjogi alakzatba a világi hívek egyénileg betársulhatnak.

01 december 2018, 19:32