Keresés

Vatican News
Reinhard Marx bíboros, a COMECE elnöke Reinhard Marx bíboros, a COMECE elnöke 

COMECE: Az uniós püspökök találkoztak az Európai Parlament képviselőivel

Az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kiadásának 70. évfordulója adott alkalmat arra, hogy az Európai Unió püspökei Brüsszelben találkozzanak az uniós képviselőkkel.

Somogyi Viktória / Michele Raviart – Vatikán

„Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatáról fontos megemlékezni egyházi szinten is. E jogok alapja az emberi méltóság megerősítésében áll és ma a világ különböző területein látjuk, hogy ez nem minden esetben világos és elfogadott egyes kormányok és csoportok részéről.” Így fogalmazott Antoine Hérouard, Lille segédpüspöke, az Európai Unió Püspöki Konferenciái Bizottságának (COMECE) szociális ügyekért felelős testületének elnöke azon a találkozón Brüsszelben, amelyet december 4-én tartottak az Európai Parlamentben. „A keresztények számára ez a méltóság azon alapul, hogy az embert Isten teremtette. A nem hívők is elismerhetik az ember elidegeníthetetlen méltóságát” – folytatta Lille segédpüspöke. „Az emberi jogok alapvetőek, kezdve a vallásszabadsághoz való jogtól. Ezt a témát Szent II. János Pál alaposan kidolgozta tanításában.”

Megbeszélés az európai intézmények képviselőivel

Az európai uniós püspökök és az Európai Parlament képviselőinek találkozóján megvitatták az EU Egyezmény 17. cikkelyét, amely kötelezi az európai intézményeket a rendszeres, nyitott és közvetlen párbeszédre az Európában jelenlevő különböző vallásokkal. Erre rendszeresen sor kerül az Európai Bizottsággal és a különböző vallások képviselőivel. Az Unió katolikus püspökei tárgyaltak az emberi jogok kérdéséről is. „Ez rendszeresen előkerülő téma és módot ad arra, hogy a vallások és a hit helyének általánosságban véve jelentőséget tulajdonítson az európai társadalomban.”

A vallás és a hit hozzájárul a közjóhoz

A találkozó alkalmat adott arra is, hogy áttekintsék a vallásszabadság helyzetét Európában. „Nagyon súlyos problémák nincsenek, mint a világ más részein, de fennáll egyesek részéről mindig az a kísértés, hogy a vallást és a hitet teljesen a privát szférába utalják. Ezzel szemben nekünk hangsúlyoznunk kell, hogy az egyháznak van mondanivalója az egész társadalomnak, amely segítheti a közjó építését egész Európában. Ezzel az érveléssel akarunk küzdeni a laicizmus bizonyos formája ellen, amely jelen van egyes országokban” – hangsúlyozta Antoine Hérouard püspök.

A COMECE a Globális Egyezmény mellett

Az elmúlt napokban a COMECE kiállt a migrációról szóló Globális Egyezmény támogatása mellett. A dokumentumot december 11-én Marokkóban vitatják meg. Az Európai Püspöki Konferenciák Bizottsága a múlt héten kiadott egy áttekintést a munka jövőjéről Európában „Formálni a munka jövőjét” címmel. „A munka világa gyorsan változik. Nagy polarizáció jellemzi, amely miatt arra van szükség, hogy a munka váljon tisztességesebbé, tartósabbá és biztosítson nagyobb részvételt a dolgozók számára. Ezért nagyon konkrét javaslatokat fogalmaztunk meg, amelyek egy olyan gazdaság elképzelését kínálják fel, amely az ember szolgálatában áll. Elő kell segíteni a stabilabb és biztonságosabb munkát, valamint felül kell vizsgálni a nevelés fogalmát, hogy mindenki a saját munkájában gondoljon az utána következő nemzedékekre is. Ez lehetővé tesz egy olyan kapcsolat kialakítását a munkával, amely jobban tiszteletben tartja a személyt” – fogalmazott Antoine Hérouard püspök.

06 december 2018, 11:49