Keresés

Vatican News
Mező Mező 

Süketek hallanak, vakok látnak – Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra

Izajás könyve olyan, mint egy hatalmas folyam, amelyben az üdvösség vize hömpölyög. Békéjével hívogat, örömével megigéz, ígéretei magukkal sodornak. Kedvenc fordulatai, ígéretei és képei vissza-visszatérnek új és új formában, mint fénylő, kavargó, játszi hullámok, egyazon folyamban, mindig más formában.

Ez a prófétai könyv több száz éves szerkesztői munka gyümölcse, a Kr.e. VIII. századi, júdeai Izajás prófétától egészen azokig a késői írástudókig, akik valamikor, talán a Kr.e. III. században, annyi baj és annyiféle megmentő tett tapasztalata után a könyv végső formáját megadták. Mint egy kisebb folyó, amely a nagyobbhoz csatlakozik, a prófétai költemények gyakran megelevenítik vagy újra is értelmezik, ami korábban elhangzott, sőt elő is készítik azt, aminek még jönnie kell.

Mint annyi más esetben, a vasárnap olvasott 35. fejezetben is azt látjuk, hogy az a fenyegetés helyébe üdvösséget, a földi tapasztalatok és megoldások után pedig valamiféle végidei, történelmet meghaladó reménységet készít. Izajás könyvének egészében ez a fejezet – a szomszédos 33., 34., illetve 36-39. fezetekkel együtt – valamiféle átmenet szerepét tölti be. Izajás első nagy egysége többször beszél ítéletről, büntetésről, alaphangja majd a 40. fejezettől fogva lesz ígéretes, sőt ujjongó. A 34. fejezet a büntetés képeit sorolja, igaz, immár nem Izrael vagy Júda, hanem a szomszédos Edom ellen. A próféta szerint Isten úgy kezdi meg a kozmikus és történelmi rend helyreállítását, hogy a rosszakat bünteti meg. Erre utal szakaszunkban is a bosszúállás és megfizetés: Isten eljövetele az ellenségek számára fenyegető, s amikor mi megijedünk Istentől, talán magunk is összerezzenünk: valami a szívünkben ellenségnek érzi őt.

Szakaszunk, a 35. fejezet mindenesetre már egyértelműen Isten üdvösséges eljöveteléről, egyfajta istenjelenésről beszél. A fejezet egészét érdemes végigolvasni, és magunk elé képzelni, ahogy a kivirágzó pusztaság láthatóvá teszi Isten jelenlétét, ahogy az ő jelenléte átjárja a természetet, de még inkább az emberi életet, amelyet megszabadít nyomorúságaitól. A fejezet vége pedig arról beszél, hogy szent út épül a pusztaságban, amelyen az Úr megváltottai visszatérnek Sionra, s ujjonganak, ahogy a virágba borult sivatag, ahogy a néma nyelve, ha Isten érinti őt. A sivatagban csodálatos módon épülő út, a lankadt kezek és a roskadozó térdek megerősítése, a remegő szívűek megszólítása és biztatása Izajás könyvében előre utal: a 40. fejezet beszél majd újra minderről, immár nemcsak általában, hanem a fogságból, Babilonból a Sion hegyére, azaz Jeruzsálembe való visszatérés értelmében.

A szent út, amely a pusztán át vezet, itt, a 35. fejezetben még inkább átvitt, jelképes értelmű: Isten megjelenése a rosszat megszünteti, felszámolja, a jót pedig élteti, virágzóvá teszi. A vakok látása Izajás könyvében másutt (vö. Iz 6,9-10; 29,18) a bűnös értetlenség, annak a magatartása, aki összezárja szemhéját, hogy ne kelljen látnia a valóságot. Hasonlóképpen a süketek helyzete is arra emlékeztet, amikor valakinek a szíve lett értetlenné, mert belső hallását csiklandozó suttogással dugaszolta vagy túl hosszan csak bajra és szomorúságra élesítette. Amikor Isten eljön, ő maga vállal felelősséget, ő köteleződik el. Azt ígéri, hogy a mozgás, a látás és hallás meg a beszéd helyreáll. A kapcsolatok újra lehetségessé lesznek, az elalélt pusztaság életre kel.

Isten eljön – a prófétai kijelentés igazsága minden időkre szól. Egyszerre mondja ki, hogy Isten a történelem folyamán kísérte választott népét, és azt, hogy az idők teljességében Fia megtestesült és a világba lépett, hogy tanítson és gyógyítson, süketeket hallóvá, vakokat látóvá tegyen. Kimondja, hogy az ember legmélyebb vágyára is felel majd, hogy meglátja Istent színről színre, s megnyitja ajkát arra az új melódiára, amelynek dadogó jóindulatunk még csak a kezdete – de már a kezdete is.

Évközi 23. vasárnap, B év

Martos Balázs atya elmélkedése az évközi 23. vasárnapra
06 szeptember 2018, 18:46