Cerca

Vatican News
1982.10.10 Canonizzazione San Massimiliano Kolbe Kolbe atya szenttéavatása 1982 októberében 

Szent Maximilián Mária Kolbe atya, a „szeretet vértanúja”

A „szeretet vértanújának” nevezte II. János Pál pápa Kolbe atyát, akit 1982. október 10-én avatott szentté. Kolbe atya 1894-ben született Lengyelország akkor orosz megszállás alatt levő Zduńska Wola helységében és 1941. augusztus 14-én, Nagyboldogasszony vigíliáján tért meg az atyai Házba.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Rajmund névre keresztelték meg, édesapja Julius Kolbe névvel német származású takács, édesanyja pedig a lengyel Maria Dąbrowska, bábaasszony. Rajmund, akinek négy testvére volt, 13 éves korában a lvovi (lembergi) ferencesek iskolájába kezdett járni. 16 évesen belép a minoriták rendjébe és felveszi a Maximilián nevet. Fogadalomtétele után Krakkóban majd Rómában folytatja teológiai tanulmányait a Gergely egyetemen. Rendkívüli matematikai képességekkel rendelkezett, így két diplomát is szerzett, egyet a természettudomány és egy másikat a teológia terén.

Természettudomány, teológia és örök optimizmus

Az első világháborúban a lengyel hadseregben katonatisztként szolgáló apja hadifogoly lett, majd agyonlőtték az oroszok. Megözvegyült és egyedül maradt édesanyja egy kolostorba vonult vissza. Kolbe atyát 1918-ban Rómában szentelték pappá, majd tanulmányai végeztével Krakkóba tért vissza. Természettudományos képzettsége mellet mindig derűs természetű volt, gyakran ismételgette: „A következőkben majd minden jobban megy”. Lelki erőforrása az eucharisztikus Jézus és a Szeplőtelen Szűz, akinek tiszteletét nagyban szorgalmazta. Hazatérve Lengyelországba, először Krakkóban tanított, majd tüdőbaja miatt a jó hegyi levegőjű Zakopanéba költözött.  

A Szeplőtelen Szűz városa

Hat rendtársával megalapította a Militia Immaculatae, a Szeplőtelen Szűz Katonái társulatot és felismerve a sajtó fontosságát, a társulatnak lapot is szerkesztett. A rádiózás hőskorszakában amatőr rádiós lett és egy katolikus rádióállomást alapított. A rádióamatőrök hálából Kolbe atyát tekintik a védőszentjüknek. 1927-ben Varsó mellett megalapította Niepokalanow, a Szeplőtelen városa nevű kolostorát, mely irányítása alatt gyors virágzásnak indult.

Misszió Japánban

Rendje 1930-ban Japánba küldte missziós szolgálatra. Nagaszakiban egy ferences kolostort, egy második Niepokalanowot alapított. A szemináriumban filozófiát tanított, és a helybeli papokkal együtt szerkesztette a japán nyelvű Lovagot, mely 1930-ban tízezer, 1934-ben pedig már hetvenezer példányban jelent meg. A Távol-Keleten töltött évek alatt két kisszemináriumot alapított japán fiatalok részére. Hazatérése után, 1936-tól ismét Niepokalanow házfőnöke.

Letartóztatás az üldözöttek segítése miatt

1939-ben, a háború kitörése után nem sokkal a Gestapo negyven rendtársával együtt letartóztatta, 4 hónapig volt börtönben. 1941. február 17-én újra letartóztatták, mivel rádióján németellenes műsort sugárzott, valamint lengyel, zsidó és ukrán üldözötteket bújtatott, illetve menekülésüket segítette. Először a varsói központi börtönbe szállították, majd május 20-án az auschwitzi koncentrációs táborba deportálták. Ő volt a 16.670-es számú rab.

Életét adja kétgyermekes fogolytársáért

Augusztus 1-jén a tábor 14-es barakkjából, ahol Maximilian Kolbe is élt, megszökött egy rab. A tábor parancsnoka bosszúból a barakk tíz lakóját éhhalálra ítélte. Ekkor Kolbe atya önként vállalta a halált egy kétgyermekes családapa, Franciszek Gajowniczek helyett. A tíz foglyot egy félig földbe ásott bunkerbe zárták össze, hogy lassú éhhalál végezzen velük. A bunkerből mindvégig hallatszott az imádság és az ének, amit Kolbe atya vezetett a halálraítéltek között. Két hét után már csak ő volt életben, mivel a böjthöz szokott szervezete jól bírta az éhezést. Nagyboldogasszony vigíliáján injekcióval oltották ki életét. Franciszek Gajowniczek, a megmentett családapa túlélte a tábort, két gyermeke azonban angol bombázás során halt meg a háború végén. Franciszek Gajowniczek 1982 októberében részt vett megmentője, Kolbe atya szenttéavatásán, majd 1995-ben hunyt el.

14 augusztus 2018, 15:36