Cerca

Vatican News
Világosító Szent Gergely kolostora (Khor Virab) Világosító Szent Gergely kolostora (Khor Virab) 

Az umbriai püspökök Örményországba zarándokoltak

A SIR olasz katolikus hírügynökség július 7-én részletesen beszámolt az umbriai püspökök július 2-től 6-ig tartó örményországi zarándoklatáról., amelynek során találkoztak az örmény katolikus közösséggel és Raphael Minassian püspökkel. Az ökumenikus jellegű találkozó célja az örmény kereszténység gazdag hagyományának felfedezése volt

Vertse Márta - Vatikán

„Legyetek erősek, törekedjetek a rossz legyőzésére és őrizzétek meg Jézus szavait. Az egyház bízik bennetek, és ahogy Ferenc pápa mondja, ne hagyjátok, hogy bárki is ellopja reményeteket” – ezekkel a szavakkal fordult Gualtiero Bassetti bíboros, az Olasz Püspöki Konferencia elnöke, Perugia-Città della Pieve érseke az örmény katolikus közösséghez és Raphael Minassian püspökükhöz. Az ökumenikus jellegű találkozó célja az örmény kereszténység gazdag hagyományának felfedezése volt.

A pápa üdvözletét küldte az örmény fiataloknak

Bassetti bíboros és a katolikus közösség találkozójára Gjoumri székesegyházában, szentmise keretében került sor. A szertartáson részt vettek papok, szeminaristák, Kalkuttai Teréz anya nővérei, a Szeplőtelen Fogantatás kongregáció örmény szerzetesnői. Jelen voltak a Caritas munkatársai, fiatalok serege, valamint a plébániai nyári tábor résztvevői. Bassetti bíboros elhozta számukra Ferenc pápa üdvözletét és arra buzdította őket, hogy lelkesen készüljenek a fiatalok szinódusára. A bíboros köszönetet mondott az örömteli fogadtatásért és a vendégszeretetért, amelyben ezen az istenáldott földön részesítették, emlékeztetve rá, hogy Örményország már a kezdetektől fogva befogadta az üdvösség hírét.

A XX. századi üldöztetések emlékezete

Az olasz püspöki konferencia elnöke a zarándoklatról szólva elmondta, hogy nagy meghatottsággal kereste fel azokat a helyeket, ahol Jézus sebei különösen megmutatkoztak a XX. század elején, amikor olyan sok keresztény testvérünket üldözték, megkínozták hitükért és az örmény nemzethez való tartozásukért. „Mindez arra késztet bennünket, hogy elgondolkozzunk, mit jelent ma az, hogy ne csak szavakban, hanem tettekben, a mindennap életben is legyünk keresztények. Jézus új emberekké kíván tenni bennünket. Kérjük az erőt és Ő megszabadítja szívünket a bűn láncaitól” – fejtette ki Bassetti bíboros.  

Az umbriai főpásztorok jelenléte vigasztalás és bátorítás

Raphael Minassian, örmény katolikus püspök hangsúlyozta, hogy Bassetti bíboros és az umbriai püspökök jelenléte vigasztalás, bátorítás és megelégedés. Reményt és erőt ad, hogy tovább folytassák küldetésüket, amely nem könnyű az egyházak különválása miatt. Ez a jelenlét testvéri támogatás, ami bátorítást ad, hogy tovább folytassák küldetésüket a megkezdett úton.

Az örmény egyház segíti a rászorulókat

 „Arra törekszünk, hogy segítsük a betegeket, azokat, akik erkölcsi, szociális, gazdasági nehézségekkel küzdenek és így néha a kormány munkáját is végezzük, mivel különösen a határmenti falvak, mindenki által elfeledett területek” – mondta az örmény püspök.

Örményország a gazdag keresztény hagyományok földje

Renato Boccardo érsek, az umbriai püspöki konferencia elnöke, a zarándoklat vezetője szintén hangsúlyozta: „Ez a zarándoklat a nagy keresztény hagyományokkal rendelkező örmény földre azt jelenti, hogy merítünk Világosító Nagy Szent Gergely és Nareki Szent Gergely mély spiritualitásából, akik tanításukkal megjelölték e nép előrehaladását az evangéliumhoz való hűségben”. Az umbriai főpásztorok megtapasztalták, hogy a keresztény értékek milyen ihletett nyújtottak egy kultúrának és egy társadalomnak. A 70 éves szovjet uralom ellenére ez a nép nem veszítette el keresztény gyökereit – hangsúlyozta Boccardo érsek.

Szolidaritás a kisebbségekkel

A főpásztor beszámolt az örmény katolikusok kisszámú közösségével való találkozásról. „Jelenlétünkkel ki kívántuk fejezni közelségünket, szolidaritásunkat és bátorításunkat” – mondta Boccardo érsek, majd az üldöztetések tragédiájára utalva kifejtette, hogy az legyen ösztönzés közösségeink számára, újítsuk meg hűségünket keresztény életünk megvallására.

A zarándoklat állomásai

Az umbriai püspökök zarándoklatának kiemelkedő mozzanati voltak: látogatás a Világosító Szent Gergely tiszteletére emelt új székesegyházban, amelyet 2001-ben szenteltek fel Jerevánban az örmény egyház megalapítása és a kereszténység, mint államvallás felvétele 1700. évfordulója alkalmából. A főpásztorok továbbá lerótták tiszteletüket az örmény népirtás áldozatainak emlékműve előtt. Az Ottomán Birodalom által 1915-16-ban végrehajtott genocídiumra emlékeztető hely 1967-ben nyílt meg a Cicernakaberd dombon. Az umbriai püspökök elzarándokoltak az Ararat hegy lábánál fekvő Hor Virap – „mély verem” – kolostorba, amely Világosító Szent Gergely tömlöcének a helyén épült, továbbá meglátogatták a szent által a IV. században alapított Geghard (lándzsa) kolostort, ahol a hagyomány szerint Longinus lándzsáját őrizték. A lándzsát, amely átszúrta a keresztre feszített Jézus szívét, állítólag Tádé apostol vitte el örmény földre.

09 július 2018, 12:12