Traži

Gradilište u Liberiji o kojemu se brine Društvo Afričkih misija. Petrov novčić podupire također djelovanje redovnika Gradilište u Liberiji o kojemu se brine Društvo Afričkih misija. Petrov novčić podupire također djelovanje redovnika 

Petrov novčić - prošle godine financirani projekti u iznosu od deset milijuna eura

Objavljena je bilanca za 2021. godinu prikupljanja milodara koji podupiru Papinu službu i karitativno djelovanje u svijetu: prikupljeno je oko 47 milijuna eura, kojima je pružena potpora potrebama u 67 zemalja. Među zemljama koje su najviše pridonijele jesu Sjedinjene Američke Države, Italija i Njemačka

Crkva smo svi mi! Svi oni koji nasljeduju Gospodina Isusa i koji se u njegovo ime približavaju posljednjima i onima koji trpe, nastojeći im pružiti malo olakšanja, utjehe i mira – te riječi pape Franje s opće audijencije održane 29. listopada 2014. godine, zaključuju pet stranica brojčanih podataka u bilanci za 2021. godinu Petrova novčića, tradicionalnoga prikupljanja milodara koja krajem lipnja dodjeljuje sredstva dobivena velikodušnošću vjernika pojedinaca, biskupija i dobrotvornih organizacija, u svrhu potpore Papina karitativnoga djelovanja za pomoć potrebitima u cijelom svijetu, kao i strukturā koje prate njegovo apostolsko poslanje.

Opća slika 2021. godine

Prošle je godine prikupljeno gotovo 47 milijuna eura (točnije 46,9 milijuna), uz troškove u iznosu od 65,3 milijuna eura. Za usporedbu, 2020. je prikupljeno malo više od 44 milijuna (44,1), ali već je u razdoblju između 2015. i 2020. godine, kako je podsjetio isusovac pater Juan Antonio Guerrero Alves, pročelnik Tajništva za gospodarstvo, Petrov novčić zabilježio pad od 23%, koji je u 2020. dodatno smanjen za 18% zbog pandemije.

Ukupan je prihod u 2021. godini prikupljen u različitim prilikama, počevši od skupljanja na svetkovinu svetih Petra i Pavla u svim biskupijama u svijetu, zatim prinosa primljenih preko bankovnih naloga, donacija, ostavštine, nasljedstva, te uplata preko web stranice (https://www.obolodisanpietro.va/en/dona.html). Sa zemljopisnoga stajališta, Petrovu su novčiću u 2021. godini najviše pridonijele Sjedinjene Američke Države (29,3%), zatim Italija (11,3%), Njemačka (5,2%), Koreja (3,2%) i Francuska (2,7%). Prikupljanje po zemljama pokrilo je 75% ukupnog iznosa; ostatak su Svetoj Stolici donirale zaklade i redovnički instituti.

Raspodjela sredstava

Područja na kojima Petrov novčić isplaćuje sredstva odnose se, s jedne strane na službu Rimske kurije, a s druge na brojna karitativna djela kojima izravno pomaže potrebitima. Od prošle godine utrošenih 65,3 milijuna eura, 46,9 milijuna financirano je upravo iz priloga primljenih tijekom godine, dok je ostalih 18,4 milijuna financirano iz imovine samoga Petrovog novčića. Konkretno, 55,5 milijuna eura pridonijelo je aktivnostima koje Sveta Stolica promiče u obavljanju Papina apostolskog poslanja, dok se 10 milijuna eura (točnije 9,8 milijuna) odnosilo na projekte pomoći.

Pomoć najpotrebitijima

U okviru pomoći biskupijama s malo sredstava, redovničkim institutima i vjernicima u velikim teškoćama (siromašnima, djeci, starijim osobama, marginaliziranima, ali i žrtvama prirodnih katastrofa, žrtvama rata, izbjeglicama, migrantima i slično) Sveta je Stolica prošle godine donirala više od 35 milijuna eura, a dio je tog iznosa, odnosno spomenutih gotovo 10 milijuna (9,8 milijuna), došao iz Petrova novčića, čime je pokrenuto 157 projekata u 67 zemalja.

Najviše je primila Afrika (41,8%), zatim Amerika (23,5%), Azija (8,2%) i Europa (1%). Tri područja djelovanja obuhvaćaju društvene projekte (kao što je, primjerice, izgradnja škole ili projekti u svrhu zaštite ljudskoga dostojanstva), zatim potporu evangelizacijskoj prisutnosti Crkvi koje su u teškoćama (primjerice izgradnja javnih prenoćišta u Južnom Sudanu i Indoneziji) te proširivanje i održavanje evangelizacijske prisutnosti (izgradnjom novih crkvi).

Pomoć Papinom poslanju

S 55,5 milijuna eura namijenjenih u 2021. potpori papinskoj službi financiralo se 23% ukupnih troškova dikasterija posvećenih apostolskom poslanju te godine, isključujući administrativne troškove. Riječ je o strukturama, obnovljenima nedavno apostolskom konstitucijom Praedicate Evangelium, koje surađuju s Papom u njegovoj misiji na čelu opće Crkve, te uključuju različite oblike u kojima se izražava evangelizacija (duhovnost, obrazovanje, pravednost, komunikacija, političko milosrđe, diplomatska djelatnost i drugo).

(Vatican News - adc; aa)

16 lipnja 2022, 14:13